Giv Puigdemont en kold skulder

Af Uffe Ellemann 68

”How is it to be in Denmark” lød det begavede spørgsmål fra en af de utallige journalister, der var halset til Kastrup mandag morgen for at modtage den catalanske politiker Carles Puigdemont. Og dermed var tonen slået an: Danmark var sat på verdenskortet – og havde spændt sig for den catalanske propagandavogn. Dumt og naivt.

De spanske myndigheder gjorde deres for at skabe spænding. En international arrestordre, som alligevel ikke blev til noget. Ikke særlig smart…

Jeg var inviteret til et møde med Puigdemont. Men sagde pænt nej tak.

Jeg har egentlig den holdning, at man skal kunne tale med alle – men hensigten med det her projekt var for åbenlys. Hvorfor dog bidrage til at skabe interesse om mandens projekt? Det ville være dybt naivt, og tillige uvenligt overfor en god EU-partner som Spanien, der har en vanskelig historie at slås med, når retssikkerhed og forfatning skal beskyttes.

Puigdemont har demonstreret, at han ikke vil følge de demokratiske spilleregler, som Europa nu engang bygger på. Han er – for nu at sige det rent ud – en demagog og nationalist, som man ikke bør give sin støtte ved at vise ham interesse og respekt. For det fortjener han ikke. Og det vil omgående blive misbrugt af de kræfter i Catalonien, som har deres helt eget projekt.

Det fremgår allerede af de hjemlige presse, at han er inviteret til møder på Universitet i København og det danske Folketing, og det tages selvsagt som en form for dansk opbakning. Han har – så vidt jeg er orienteret – nærmest inviteret sig selv til Universitetet, der naturligvis har en vidtstrakt åbenhed overfor at lade alle komme til orde. Og i Folketinget er det en færøsk nationalist, der sammen med politikere fra den alleryderste venstrefløj har inviteret ham. Jamen så lad dem da sidde og hygge sig sammen med ham. Vi andre skal bare tænke os om.

Jeg bliver oprigtigt forarget, når der drages sammenligninger mellem Catalonien og de baltiske landes frihedskamp, som havde bred støtte i Danmark. Balterne havde solide historiske begrundelser for deres ønske om at genvinde den selvstændighed, de var berøvet – men Catalonien har ikke sådanne historiske krav. Det er overfladisk romantik og historieløshed som lokker til, at man støtter de krav om selvstændighed, som formentlig kun støttes af et mindretal i Catalonien. De folkeafstemninger, der har været afholdt, kan ikke bruges til noget i den forbindelse.

Det er helt legitimt at have ønsker om selvstændighed, og at arbejde for det politisk. Men det skal ske efter de spilleregler, der er nedlagt i den spanske forfatning. Og det er ikke sket. Derfor fortjener den spanske regering vores ubetingede støtte i bestræbelserne på at holde sammen på det spanske demokrati og den spanske stat, som i en ikke så fjern fortid har haft store problemer at kæmpe med.

Giv Puigdemont den kolde skulder, han fortjener. Der er i dagens kritiske internationale situation ikke brug for den slags egoistiske forsøg på at bryde Europa op, som hans bevægelse er eksponent for.

68 kommentarer RSS

 1. Af hr...j.... h....

  -

  Sjovt.
  Ellemann syntes ikke, at vi skulle give en kold skulder til Estland, Letland, Litauen, Tjekkiet, Slovakiet og Kosovo.
  Hvad er forskellen?

 2. Af David Bo Jensen

  -

  “Men det skal ske efter de spilleregler, der er nedlagt i den spanske forfatning.”
  Jamen hvorfor skulle Letland så ikke også blive selvstændig efter USSR’s forfatning?
  Det er simpelt hen ikke retfærdigt, at en stormagt skal bestemme, om et lille uskyldigt land skal være selvstændig eller ej.
  Nå men vi skal stræbe efter, at verden bliver delt op i små lande på størrelse med Danmark. Derfor velkommen til Catalonien og Letland.

 3. Af Tomass Nielsen

  -

  Mærkeligt at den sovjetiske besættelse af de baltiske lande overhovedet bliver sammenlignet med den nuværende situation i Catalonien. De baltiske lande (inklusiv Finland ) blev politisk dødsdømt i molotov-ribbentrop pagten, besat med militær magt (eller i Finlands tilfælde, tvunget i krig), deres militære ledelse henrettet i diverse skove, og præsidenter deporteret og skudt. Hundredetusindvis af baltere, hovedsagligt tilhørende den intellektuelle klasse, blev deporteret og dræbt af det russiske statsapparat. Selvfølgelig blev der organiseret falske folkeafstemninger i alle tre baltiske lande om indtrædelse i Soviet Unionen. Resultaterne blev offentliggjort i Moskva før afstemningerne overhovedet var afsluttede og tilmed så latterlige at det ikke engang fortjener at blive diskuteret. Naturligvis var de baltiske lande også internationalt anerkendte lande der var medlemmer af Folkeforbundet. De blev med andre ord ulovligt annekteret ind i et andet land og udsat for massive overgreb. Catalonien er en integreret del af Spanien, der ej heller er besat. Desuden er både catalonierne og spanierne iberiske folk, kulturelt knyttet sammen igennem årtusinder. Balterne og russerne er historiske rivaler der i hundredevis af år har udviklet sig meget forskelligt, og er desuden helt forskellige enheder både religiøst, kulturelt og etnisk.

 4. Af David Bo Jensen

  -

  @Tomass Nielsen
  Ja USSR behandlede de baltiske lande groft og uretfærdigt, og de har selvfølgelig ret til at være selvstændige. Men Catalonien har lige så meget ret til at være selvstændig som Norge.
  Du finder ikke en nordmand, der ønsker at være en del af Danmark.
  Vi er ved begyndelsen ved separatismens tidsalder, og vi skal som foregangsland støtte separatismen overalt i verden ved at være et godt eksempel.

 5. Af Søren Rix

  -

  Til Hr…J…H
  Forskellen er flere for den kreds af lande du omtaler. Men da du også skriver “sjovt” gætter jeg på du ikke vilvide det. Så lad mig sammenfatte det kort: forskellen ligger primært i, at du ved for lidt..

 6. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Uffe Ellemann-Jensen siger følgende:

  “Giv Puigdemont den kolde skulder, han fortjener.”

  Kan Uffe Ellemann-Jensen sige det samme om PKK, YPG, PYD og SDF?

  Kan du sige således:

  “Giv PKK, YPG, PYD og SDF den kolde skulder, de terrorister fortjener”…?

  Jeg bliver oprigtigt forarget, når EU forsvarer Spanien som medlemsland overfor Cataloniens ønske om en selvstændighed, når den samme EU forsvarer terroristernes drøm om en såkaldt selvstændig ‘Kurdistan’ overfor Tyrkiet, Iran, Syrien og Irak.

  Det er ikke dig, Uffe Ellemann-Jensen, der skal bestemme og afgøre, hvilke sammenligninger vi (frie borgere) har tænkt os at drage.

 7. Af otto barreth

  -

  Smid Puigdemont ud af landet saa hurtigt som muligt.
  Vi skal ikke tilbage til et Europa med mange smaastater som bekriger hinanden.
  Trist at man ikke har laert af de grusomme erfaringer fra det tyvende aarhundrede.

 8. Af David Bo Jensen

  -

  @Otto Barreth
  Disse småstater var ikke demokratier, men fattige lande der prøvede at blive rige gennem erobring (Større landbrug). Det vil ikke ske igen, omkostningerne ved krig med moderne våben er simpelt hen for store. Det man kan vinde står derfor simpelthen ikke i rimeligt forhold med indsatsen.
  Fordelen med mange små lande er, at det skaber en konstruktiv konkurrence landene imellem om at løse problemer. Vi vil så kopiere de bedste løsninger fra hinanden. Med en stormagt eller union bliver der altid påduttet kun en løsning, som så ingen ved er rigtig eller forkert, og som kun tilfredsstiller 51% af befolkningen.
  I øvrigt de værste krige vi har haft i verden er startet af stormagter.

 9. Af Jens Ellekær

  -

  @ Mehmet Sami Gür.

  Jeg havde virkelig forventet, at du ville holde en lav profil i denne debat. Der lever i Tyrkiet op mod 20 millioner kurdere, hvoraf de fleste ønsker enten autonomi i et føderalt system eller en selvstændig stat i den kurdisk beboede sydøstlige del af Tyrkiet. Og hvordan har sultan Erdogan reageret på det? Ved at forbyde kurdiske partier og at genoplive den tyrkiske borgerkrig. Nu invaderer han oven i købet sit skrøbelige naboland Syrien, fordi tanken om kurdisk autonomi i det nordlige Syrien udfordrer ham (samtidig med at han uden tvivl fromt fremfører, at islam er “fredens religion” – men det forhindrer altså på ingen måde muslimer i at slås mod muslimer).

  Havde Ententemagterne ikke været så krigstrætte efter krigsafslutningen i 1918, ville de have sat magt bag gennemførelsen af fredsaftalen i Sèvres mellem dem og Tyrkiet, og så ville der formentlig allerede dengang være blevet oprettet en kurdisk stat. Nu må vi se, hvad Erdogans ødelæggelse af Tyrkiet kan føre med sig.

  Det glæder mig på sin vis, at du omtaler dig selv som en fri borger. Det skylder du det privilegium, at du er bosat i Danmark. I Tyrkiet findes der ikke længere frie borgere.

 10. Af Lars Kofoed

  -

  Tak til Uffe for en helt korrekt analyse af den kalalonske situation og populisten Puigdemont. De danske mediers behandling af sagen er til tider skandaløs!
  Utrolig så uvidende de er om situationen.
  Puigdemont har undermineret den spanske grundlov og misbrugt offentlige midler
  ( mange millioner euros) til sine egne egoistiske behov i årevis. Nu faldt endelig hammeren og alle spanske domstole (herunder Højesteret) har fældet dom. Han har undgået varetægtsfængsling i flere måneder fordi han flygtede til Belgien og lod sine partifæller i stikken. (Heraf er flere i fængsel). Men der venter ham flere års fængsel.
  Det store problem for ham og andre separatister har været at de aldrig nogensinde regnede med at regeringen, parlamentet i Madrid og statsadvokaten ville slå i bordet og sige at nok er nok. Separatisterne har nu i årevis provokeret den siddende regering (enten Socialistpartiet eller de konservative) og hele tiden opnået større og større selvbestemmelse og bedre finansiering. Men de gik over stregen da de arrangerede det ulovlige folketingsvalg. Det har været en katastrofe for dem. Over 3.000 virksomheder hat forladt Katalonien, de har endelig vækket de pro-spanske katalanere og har måttet indrømme at uafhængigheden var en utopi.
  Jeg har nu boet i Madrid i 30 år og det har i en årrække været et pinligt politisk cirkus at være vidne til. Det vil tage tid at hele alle sår men processen er igang for et mere solidarisk Katalonien til gavn for dem selv, for resten af Spanien og for Europa.

 11. Af Janus Mcmanus

  -

  Det er vanskeligt at argumentere mod et folks ønske om selvbestemmelse.
  Vel heller ikke catalanernes – men det var jo ikke et overvældende flertal – som beskrevet af flere – der stemte for et selvstændigt Catalonien . Knapt halvdelen af stemmerne var for – men valgsystemet gjorde, at mindretallet fik flertallet af mandaterne i det Catalonske parlament!
  Altså fifty-fifty. Er dette valgresultat nok til, at man som helt udenforstående kan tage en entydig stilling? Nej!

  For hvor vil et selvstændigt Catalonien stå internationalt? Meget alene – for EU`s top er lodret imod en løsrivelse – og et eventuelt selvstændigt Catalonien vil med et befolkningstal på godt 1 % af EU`s indbyggerantal ikke have store chancer for at få gunstige (sær)aftaler med resten af det europæiske marked – og optagelse i EU som selvstændigt land vil vel næsten ligge lige så langt borte som optagelsen af Tyrkiet med Erdogan i spidsen. I øvrigt ingen sammenligning med ham og Puigdemont!

  Og hvordan økonomisk – Catalonien er og betegnes i hvert fald som Spaniens mest velhavende region/provins – men allerede efter den første – dilettantiske – “folkeafstemning” i slutningen af 2017 begyndte virksomhederne at udflytte deres hovedsæder – og dermed også en væsentlig del af skattebetalingen.
  Og så turismen – kan De Baleariske Øer og Barcelona opretholde den samme tiltrækning som hidtil??

  Der er faktisk mange ting, der skal falde i hak, før det kan blive en lykkelig – bare tålelig – skilsmisse fra Spanien og EU.

  Og så er det åbenbart en af disse blogs, hvor J..H.. og L… Søøø..øørensen heller ikke tager stilling til bloggens emne, men blot kommer med deres præfabrikerede indlæg! Som sædvanligt helt uden for kontekst!

  Hvad har Estland, Letland og Litauen at gøre med Catalonien?? De tre baltiske stater har været besat af først Zarens Rusland og så senere Sovjet – men landene har været selvstændige, når de kunne undgå den utidige indblanding østfra.
  Catalonien har med nogle års afbrydelse i 1930`erne været en del af Spanien i næsten et halvt årtusinde!

 12. Af Helge Hübschmann

  -

  Kunne du så, kære Uffe, ikke forklare mig, hvorfor der skal være sådan en ballade over, at Polen ikke kan finde ud af adskille den lovgivende, udøvende og dømmende magt? – Mig forekommer det, at være mere end evident, at den spanske højesteret er politisk styret/inficeret i en grad, der mindst er sammenlignelig med det, Polen er i færd med. – Hvis vi skal fortsætte med at respektere dig, Uffe (og det er vi mange, politisk uenige – ikke Venstre vælgere), der faktisk gør, så skal dine politiske analyser være saglige og ikke i den grad være farvet af dine egne, personlige, politiske præferencer.
  Når selve det at afholde en demokratisk afstemning er ulovligt i henhold til den spanske forfatning, så burde Spanien jo overhovedet ikke have været optaget i EU, vel…? –
  Hvis vi her på vores lokale vej vil holde en afstemning om, at vi synes der skal være en 50 km. hastighedsbegrænsning, sender staten så sine soldater ud og smadrer stemmeurnerne og arresterer vore talsmand…? _ Nej, vel?
  Vi holder afstemningen – på demokratisk vis – og får så at vide, at i henhold til dansk lovgivning, så er det politiet og ikke os, der afgør hastighedsgrænserne. Men med afstemningen har vi i det mindste fået sendt et signal om, hvad vores holdning er. Og er der ikke noget om, at særligt politikere går meget op i “signaler”. Du hidsede dig i hvert fald kraftigt op over de “signaler”, fodnotepolitikken sendte til USA.
  Men det skal åbenbart ikke være en lokalbefolknings ret at af holde en demokratisk afstemning og lade resultatet sende et signal til politikerne.
  Siden hvornår er du begyndt at gradbøje de grundlæggende demokratiske rettigheder, så de kun tillades, når de kan og skal bruges til de formål, man selv er enig i og står for? – Jeg troede faktisk, at den fortolkning af de demokratiske principper var en disciplin primært opfundet og dyrket hos Putin og kineserne.
  Men jeg kan forstå, at du nu melder dig under fanerne i den gruppering.
  Det er ærlig talt lidt skuffende.

 13. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Stor bekymring for EU

  Uffe Ellemann-Jensen er selvfølgelig bange for, at typer som Carles Puigdemont kan være startskuddet som uimodståelige rollemodeller for borgere med løsrivelses- og selvstændighedstanker i Europa, som har potentialet til domino effekt ift. EU’s endelige opløsning og dermed uundgåelige sammenbrud.

  Østeuropa og baltiske lande kan desværre ikke hamle op med den store og stærke bjørn (Putins Rusland). Og hverken EU eller NATO vil komme østeuropæerne og de baltiske lande til undsætning. De vil allesammen ende ligesom Krim halvøen i Ukraine. Putin har nemlig planer om at udvide Rusland større end, hvad Tsarens og Sovjetunionens Rusland samlet set har opnået i historien.

 14. Af Henrik Pedersen

  -

  @Mehmet Sami Gür

  Danmark bør støtte kurderne, så de langt om længe kan få deres Kurdistan, som passende kan afstås af dele af Tyrkiet, Syrien, Iran og Irak.

  Samtidig bør Danmark lægge Tyrkiet, despoten Erdogan og hans femte kolonne i Danmark på is. Ankara-EU aftalen fra 1963 bør opsiges. EU’s handelsaftaler med Tyrkiet bør annuleres. Turister fra EU bør boykotte Tyrkiet.

  Kurderne er det eneste rimelige og fornuftige folkefærd i Mellemøsten – desværre.

 15. Af gerald wiltek

  -

  Det er tydeligt at UEJ ikke har meget til overs for folkets vilje. Folkeafstemninger er noget man ikke kan bruge tll noget, og man skal foelge “demokratiets spilleregler”
  Godt gaaet af en person som er blevet godt fodret med skatte kroner i mange aartier for at dyrke undergravende politik imod Danmark.

  Og i politikere fatter ikke at folk ikke kan lide jer.

 16. Af Mikael Hesselberg

  -

  Hvordan kan man på den ene side forsvare ytringsfriheden og på den anden side selv ønske at bestemme hvem der må gøre brug af den?
  Er det ikke bedre at Danmark bliver kendt som et land hvor alle – uanset religion, politik eller type af livsanskuelse – har fri tale ret?

 17. Af Niels Larsen

  -

  Nej. Giv Rajoy og resten af den antidemokratiske og korrupte spanske regering fingeren og udeluk de Franco-afløsere fra det gode selskab.

  Katalonien blev med magt indlemmet i Spanien for 300 år siden – på samme måde som Sleswig-Holstein blev det i Tyskland i 1864. Men det var vi danskere da godt tilfredse med både på den danske og den tyske side af den nye grænse… eller hur?

  Ville vi sende paramilitære enheder til Færøerne eller Grønland for at banke vælgerne, hvis disse områder foranstaltede en uofficiel afstemning om selvstændighed?

  Det ville vi nok ikke, da vi i modsætning til de spanske myndigheder optræder anstændigt og civilisatorisk nogen lunde korrekt.

 18. Af svend jensen

  -

  Giv Puigdemont og alle kurdere et varmt kram fra alle gode danskere.
  Den førstnævnte fordi han er en pind til EU’s ligkiste.
  Den sidstnævnte fordi de er pinde til EU-medlemsskab for Tyrkiet.

 19. Af Helge Nørager

  -

  Ak ja det var gyldne tider da en folkevalgt blot kunne bestemme selv, hvilket DK gentagende gange har oplevet en hvis repræsentant gøre i FN.
  Nogen påstår at selv Pinocchio var ganske misundelig over længden af de næser, folketinget uddelte.
  Så var der glansnummer i Zagreb, hvor en dansk udenrigsminister sammen med en tysk kollega, beviste at de vidste bedre end resten af den samlede EU, Nato og FN.
  Se det var gyldne tider dengang, for dengang gjorde en politiker hvad som var det rigtige uden at skele til folkeligt mandat.
  Og det gik jo godt på Balkan, gjorde det ikk ?.

 20. Af niels peter lemche

  -

  UEJ, egentlig ville jeg give ham en kold skulder, eller måske snarer en skuldertackling som i amerikansk fodbold, fordi han jo viste sig som et skvat, ved at stikke af og lade andre tage skraldet.

  Men det kan godt være, at hans historiske grundlag er svagt; men det er faktisk ikke afgørende. Efter et studie, jeg læste for en del år siden, opstod den tjekkiske nation på nationalteatret i Prag mellem 1875 og 1900. Havde man nogensinde før hørt om sådan noget? Og sådan er det med mange af de nationale entiteter i Europa: De er langt hen ad vejen opfundne som mest af alt den tyske nation. National identitet er i mange tilfælde konstruerede identiteter. Danmark er ikke så lidt af en undtagelse, fordi vi nok taler om vores nationale historie siden Gorm hvorfor egentlig ikke efterhånden siden Godfred 100 år tidligere), men hvad bestemte indtil grundloven hvad og hvem, der var dansk. Det var kongemagten. Danskerne var den danske konges undersåtter; men i løbet af 1800-tallet kom så den almindelige nationalisme frem og fik betydning: Vi er danskere, fordi vi har vores gamle danske historie. Da kongen/dronningen stadig regerer og vi stadig har vores idé om at være en nation, så har vi en dobbelt definition af at være danskere, og den virker … kan man hver dag læse på bloggene.

  Men summa summarum, hvis de catalonske seperatister kan overbevise folk i den provins, at de er en særlig nation, så er det det, der gælder for de mennesker. Regeringen i Madrid har til opgave at modbevise denne påstand; men det gør de altså ikke ved at lade politiet tæske løs på folk i de ganske vist selvbestaltede valglokaler. Det var torskedumt og den slags, der netop skaber det modsatte af, hvad den spanske regering ønskede.

 21. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Uffe Ellemann Jensen.
  Du har fuldständigt ret!!!

  Mvh.

 22. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Catalonien er ligesom Brexit og Trump eksempler på, at nationalismen stadig har fat i ulykkelige og uselvstændige stakler rundt om. Der er stadig mennesker, der ikke kan – eller vil se, at nationalismen er det mest skadelige af alle tænkelige og mulige samfundsmodeller.

  Alene det antal krige, som nationalismen har fremkaldt burde være advarsel nok. Gå aldrig tilbage til en fuser. Det bringer kun død og ødelæggelse. Vi ved det godt.

  Det turde ellers være indlysende, at nationalismen, der kun fungerer optimalt med kæft, trit og ensretning af borgere, der har lært at gøre honnør for flaget, gud, konge og fædreland, er demokratiets og dermed EU’s absolutte modsætning.

  At Puigdemont kunne få den vanvittige idé at søge støtte til nationalistiske catalonske udskejelser viser med al ønskelig tydelighed, hvor lidt han har fattet demokratiet. Det samme kan siges om hans færøske rygklapper.

 23. Af Niels Larsen

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN

  Vi kan jo ikke alle være tilhængere af fascismen.

  Uanset om det er venstrefascisme a la Sovjet eller højrefascisme a la Franco-Spanien(s efterfølgere),

 24. Af Eskild Rasmussen

  -

  Det da rart, at ikke alle klapper hælene sammen og retter ind under de eksisterende magt-hierarkier, hvad enten det nu er regeringen i Madrid eller dem nede i Bruxelles. Der er brug for frisk luft i magtens korridorer! Vi ville alle vinde med mere frihed, lighed og demokratisk samtale til borgerne.

 25. Af Janus Mcmanus

  -

  Niels Peter Lemche.

  “…,hvis de catalonske separatister kan overbevise folk i den provins (om), at de er en særlig nation, så er det det, der gælder for de mennesker”.

  Enig – men det kan de åbenbart ikke. Halvdelen for løsrivelse og halvdelen for status quo p.t. giver da det absolut største og mest fastlåste dilemma!

 26. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  J. H a n s e n
  Forskellen er, at Catalonien har været en del af Spanien i ca. 500 år.

 27. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til alle jer, der ønsker en terror stat, det såkaldte ‘Kurdistan’

  Jamen, så lad os da give Jylland til jyderne. Fyn til fynboerne og Sjælland til sjællænderne.
  Og for resten København og Københavnsområdet til indvandrerne.

  Hvad siger I til det? Hvad er jeres reaktion på det?

  Jeg kan høre nogen sige; ‘det er ikke det samme’ eller ‘det kan man ikke sammenligne med’.

  Gu kan man så! Gu kan man så.

  Så snart det er et muslimsk land, så bakker I op om terroristernes terror stat. Men hvis det er et kristent land som eks. Spanien, så hjælper og støtter I den spanske stat overfor cataloniernes drøm om en selvstændig stat.

  I er simpelthen dobbeltmoralske hyklere, er I.

 28. Af r. vangkilde

  -

  KOLONIERNES OPRØR, – er EU ikke gearet til Europas mangfoldighed, når demokratiets spille
  regler allievel ikke kan indeholde et EU fællesskab. Eller er vi på vej tilbage til de gamle folkeslag i øst og vest Europas mindre kulturstater. ELLER er Rigsfællesskabet en vulkan, som ulmer i undergrunden af selvbestemmelse, der når som helst kan se dagens lys.
  Har Ellemann en pointe ! – når vi skal vurdere hans holdning imellem nationalisme og liberal demokrati, og den personlige ret til selvbestemmelse.

 29. Af Mogens Stig Møller

  -

  Det grundlæggende problem har egentligt ikke så meget med Spanien og Catalonien at gøre som med, hvad en forfatning i en demokratisk stat er for en størrelse. I dette tilfælde er der tale om to forskellige forfatninger – den spanske og den catalonske. Begge er vedtaget ved folkeafstemninger med overvældende flertal – også i Catalonien.
  Den catalonske forfatning eller “estatut” kræver, – § 222 stk. 1 b.- at der skal være 2/3 flertal for ændringer i parlamentet, hvilket i catalansk sammenhæng vil sige 100 af 150 medlemmer. Det har der aldrig været, så den catalanske højesteret forbød afstemningen, fordi den stred mod den catalanske estatut. Den spanske forfatningsdomstol meddelte efterfølgende, at den også var i strid med den spanske foraftning.
  Hvorfor er det væsentligt? Det er det, fordi en forfatning – i Danmark grundloven – er det fundament, som den demokratiske retsstat bygger på. Bliver forfatningen blot til en hensigtserklæring, så forsvinder alle forfatningssikrede garantier og rettigheder, og enhver magthaver, der kan skaffe et flertal ved en afstemning, kan se stort på mindretallenes rettigheder. Så går vi fra demokrati til flertalsdiktatur, og den slags har det med at ende i et egentligt diktatur. det fremgår klart af Europas historie i det 20.århundrede. Det der også derfor, at EU er så kritiske overfor Ungarn og Polen.
  Så kernen i hele diskussionen er forfatningers status. Er de en sikring af borgernes rettigheder mod magthavere eller kupmagere, eller er de bare en hensigtserklæring, som de stærke kan tilsidesætte, når det passer i deres kram?

 30. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR – 23. JANUAR 2018 14:13

  Du våser.

  Tyrkerne og kurderne er 2 folkeslag uden fælles forståelse.

  Jyder og fynboer kommer fint ud af det med hinanden, for de er ét folk.

  Tyrkerne undertrykker kurderne, som har et berettiget krav på at få egen stat.

 31. Af happybrexit heimlich

  -

  Puigdemont får en varm skulder fra mig. Vi sønderjyder er i samme situation som katalanerne.
  Vi er atter af de idiotiske rigsdanske politikere blevet sat under tyskernes herrevælde.

  Måske har I ikke forstået hvor trætte vi er af dette! Man må være meget empatiløs når man ikke fatter at vi ikke vil regeres af det folk, som myrdede vore bedsteforældre.
  Hvor ondskabsfulde kan man være, hvor historieløse, hvor masochistiske??
  Læs Gunnar Laurings bog: Sønderjylland!

 32. Af Henrik Pedersen

  -

  @Mehmet Sami Gür.

  Feberfantasier. Jyderne ønsker ikke Jylland til jyderne, og fynboerne ønsker ikke Fyn som en selvstændig nation, lige så lidt som sjællænderne og københavnerne ønsker det.

  Det er jo et falsum. Derimod ønsker og kæmper kurderne i Tyrkiet for en selvstændig nation, fordi de ikke på nogen måde ser sig selv som en del af Erdogans og hans forbryderiske håndlangeres Tyrkiet, der på alle målelige menneskelige normer er et mellemøstligt fallitbo.

  Skulle der mod forventning være en tyrkisk femte kolonne i Danmarks hovedstad, bør de i skændsel smides ud af landet og hjem til deres elskede tyrkiske diktatur og plattenslagerstat.

  Du burde være foregangsmand for hjemrejseaktiviteten, så lidt som du værdsætter Danmark.

 33. Af Kent Kirk

  -

  Et undertrykt folk har altid ret – No pasaran!

 34. Af Rune Lund

  -

  Jeg synes nu, at Uffe Elleman har ret. Spanske anarkister er og forbliver evindelige ballademagere, der har brug for en fast hånd. Hvor er El caudillo, når der er brug for ham?

 35. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Danmark og EU har forhåbentlig gjort det klart for Puigdement og de øvrige separatister, at hvis de får revet sig løs fra Spanien, river de sig samtidigt ud af EU, og at de ikke bliver medlem igen under nogen omstændigheder.

  Det ved de sikkert, og det er måske det egentlige formål mere, end det er demokrati, de ønsker. Nationalstaten kan ikke det demokrati, der kan opfylde betingelsen for medlemskab af EU.

  Det engelske klassesamfund viste sig at være uforeneligt med vilkårene i Europa. Heldigvis erkendte englænderne selv deres demokratiske underskud og valgte Brexit. Det skal de roses for, og det kan andre lære af.

 36. Af Bo Derek

  -

  En angiveligt liberal politiker, der har støttet de baltiske landes krav om selvstyre, burde selvfølgelig også støtte en anden liberal politiker, der kræver selvstyre for sit folk.

  Men Uffe tror jo, at han er efterkommer efter en spansk soldat, der var med til, at brænde Koldinghus ned, og dét (sandsynligvis fiktive) slægtskab er åbenbart vigtigere for Uffe, end de liberale principper, der fik ham til, at støtte de baltiske landes krav om selvstyre.

 37. Af Janus Mcmanus

  -

  Bo Derek – er du som næsten alle andre her på bloggen gået helt fra snøvsen?
  At manden kræver selvstyre for “sit” folk er jo en sandhed med modifikationer – valget 21. december 2017 gav løsrivelsespartierne lige under 50 % af stemmerne, men p.g.a. det catalonske valgsystem lidt over 50 % af mandaterne i regionsparlamentet.

  Det er sgu da vanskeligt ud fra et sådant resultat at konkludere/argumentere for en bred opbakning til løsrivelsesprojektet!

 38. Af Johnny Halliday

  -

  Se nu lidt lyst på det.

  Når regionernes Europa er blevet en realitet om føje år, så vil især de store europæiske nationer være reduceret til, at være på størrelse med EU’s små lande.

  Så behøver vi ikke længere, at finde os i den røde jernjomfrues (Merkel) ensidige og uansvarlige diktater.

 39. Af Jan Christensen

  -

  Utroligt at Uffe mener, at Cataloniens frihedsønske er lutter romantik – det er igennem et par århundreder blevet undertrykt med vold, senest under Franco. Puigdemont,s politik er baseret på ikke-vold.

 40. Af Janus Mcmanus

  -

  Det er jo IKKE ensbetydende med accept af diktatur, fordi man påpeger overholdelsen af almindelige demokratiske spilleregler – tværtimod!

  I ethvert samfund med demokrati har man visse krav om et kvalificeret flertal ved forfatningsændringer (eksempelvis 2/3 eller 3/4). Og det må da i allerhøjeste grad siges at være en forfatningsændring, når den nuværende catalonske selvstyreforfatning ønskes erstattet med en forfatning, der skal bygge på fuldstændig selvstændighed!

  Ingen tvivl om, jeg ville gå ind for selvstændighed catalonsk valg havde vist 65 % eller derover tilslutning til uafhængighed – 49,8 % kan vel ikke uanset, hvor meget man vender og drejer sig, råber og skriger ikke kaldes et for kvalificeret flertal. Tværtimod – efter alle almindelige gængse regler er det mindretal – dog et stort en af slagsen!

  Og gem så det fascist-sludder til et sted, hvor det er berettiget, tak!

 41. Af lis.. sørensen

  -

  “Det engelske klassesamfund viste sig at være uforeneligt med vilkårene i Europa. Heldigvis erkendte englænderne selv deres demokratiske underskud og valgte Brexit. Det skal de roses for, og det kan andre lære af.”

  Vrøvlerier uden virkelighedssans..Tory establishment ønsket at forblive, som gjorde May og Tory eliten. ..Dem der vandt britexit var de fattige, gamle i England. DF stemmende med andre ord.

  Tory forsøger at gøre alt for at få UK retur i EU. Og dette er bekymrende, for viser at EU er plutokratisk blot.

 42. Af Niels peter lemche

  -

  JANUS MCMANUS, ja, heri er vi helt og aldeles enige. Vi har i øvrigt i vores folkeafstemningspraksis, når det virkelig gælder, regler om kvalificeret flertal. At man kan stemme sig ud af EU ved en forsvindende majoritet af de afgivne stemmer er en invitation til populisme. Man kan sige, at skal Catalonien sige farvel til Spanien efter firehundrede år, så er det ikke 51% af de afgivne stemmer, der afgører, men i hvert fald et flertal af de stemmeberettigede. Havde man haft en sådan regel i England, var Brexit aldrig blevet til noget. Men englænderne endte i suppedasen, fordi de ingen erfaring har haft med folkeafstemninger, og så sdelvfølgelig fordi deres politiker ikke kan noget.

 43. Af Niels peter lemche

  -

  JANUS MCMANUS, ja, heri er vi helt og aldeles enige. Vi har i øvrigt i vores folkeafstemningspraksis, når det virkelig gælder, regler om kvalificeret flertal. At man kan stemme sig ud af EU ved en forsvindende majoritet af de afgivne stemmer er en invitation til populisme. Man kan sige, at skal Catalonien sige farvel til Spanien efter firehundrede år, så er det ikke 51% af de afgivne stemmer, der afgører, men i hvert fald et flertal af de stemmeberettigede. Havde man haft en sådan regel i England, var Brexit aldrig blevet til noget. Men englænderne endte i suppedasen, fordi de ingen erfaring har haft med folkeafstemninger, og så sdelvfølgelig fordi deres politiker ikke kan noget.

 44. Af J Nielsen

  -

  “Catalonien er ligesom Brexit og Trump eksempler på, at nationalismen stadig har fat i ulykkelige og uselvstændige stakler rundt om. ”

  Man kan også kalde det selvstændighedstrang. Den mest nærliggende sammenligning er Skotland, hvor afstemningen forløb under mere ordnede forhold.

  Men i Spanien ligger borgerkrigen ikke så langt tilbage, og derfor er denne afstemning mere betændt. Bemærk i øvrigt, at under borgerkrigen var det modparten der var nationalister, mens den internationale brigade kæmpede på katalansk side. Det blev så kuppet indefra af Sovjet, og undergravet af fascisternes berømte femte kolonne, men det er en anden historie.

  Bortset fra frivillige og tre eventyrlystne diktatorer, der holdt generalprøve på fremtiden, holdt det øvrige Europa sig ude af denne sag i trediverne. Spørgsmålet er hvordan EU stiller til regionale frihedsbevægelser i dag. Vil man arbejde for status quo, og hvorfor. Vil man støtte regionalisering, hvis det blot foregår under legale forhold. Vil man forholde sig neutral, eller vil man optræde splittet.

  Ville Tjekkoslovakiet være fredeligt delt i to, hvis landet havde været medlem af EU? Ville Kosovo være blevet anerkendt, hvis Jugoslavien havde været det.

  Eller er EU en stopklods, der ser det som sin opgave at bevare de eksisterende strukturer indenfor unionens grænser. Det er klart, at den uafklarede status i unionen for fx et delt Belgien eller et selvstændigt Skotland trækker i retning af at bevare tingene som de er. Det er rent teknisk blevet ekstra besværligt. Spørgsmålet er om det samme gælder politisk.

  I det mindste er ingen af disse separatistbevægelser grænseoverskidende. I modsætning til fx den kurdiske situation, som omfatter delområder i tre lande. Og som aldrig vil blive afgjort ved en afstemning.

 45. Af niels peter lemche

  -

  JANUS MCMANUS, jeg havde ikke læst dit andet indlæg, da jeg svarede på det forrige, Men vi som sagt helt enige.

 46. Af rodi hansen

  -

  Det, at vise en folkevalgt person den kolde skulder er måden at nedbryde demokratiet. Der både dumt og naivt at fordømme en folkevalgt person.

  “Det er helt legitimt at have ønsker om selvstændighed, og at arbejde for det politisk. Men det skal ske efter de spilleregler, der er nedlagt i den spanske forfatning.” – Den sætning modsiger selv, fordi man kan ikke både legimimere en selvstændighed og derefter sige, at det kan man ikke alligevel, fordi det er i mod forfatningen.

  Jeg bliver oprigtigt forarget, når en forhenværenden folkevalgt politiker prøver at negligere demokratiet.

 47. Af Janus Mcmanus

  -

  Rodi Hansen – når et mindretal prøver at gennemtvinge/pådutte et flertal deres opfattelse, hedder det ikke mere demokrati – så benævnes det (mindretals)-diktatur!

 48. Af Jan Johansen

  -

  Det var nærmest pinligt, at Københavns Universitet og Folketinget stillede lokaler til rådighed for Puigdemonts selvpromoverende flop, men det var endnu mere pinligt, at der overhovedet var danske politikere, der lod sig misbruge i disse sammenhænge.

 49. Af henrik vedel

  -

  Catalonien har samme ret til frihed som Færøerne, Island, Baltiske stater, dansk/tyske borgernes valg i grænselandet, Ex-Jugoslavien – og hvis det kommer dertil Skotland.

  Catalonien har deres eget sprog og kultur.

  Uffe må være blevet senil når han glemmer at han støttede de baltiske staters frihedskamp

 50. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Uffe Ellemanns indlæg er ikke forkert, men han forbigår blot det væsentligste argument set fra dansk side, nemlig at MF’eres deltagelse i mødet i Folketinget er undergravende for vores internationalt anerkendte suverænitet over Grønland og Færøerne. Jo ingen tilfældighed, at mødet i Folketinget var initieret af en færøsk MF’er, som er tilhænger af færøsk uafhængighed. Ikke mindst som følge af det påtrængende behov fra dansk side for et eftersyn af den grønlandske selvstyreordning, der med de siden oparbejde erfaringer, har vist sig alt for vidtgående. Selvstyreordningen har klart ikke vist sig “sustainable”, og Grønland er derfor nu i både social og økonomisk krise. Desuden har forudsætninger m.h.t. både råstofudvinding, klimaforandring og sikkerhedspolitik i og i havet omkring Grønland ændret sig markant siden selvstyreordningens indførelse for nu omkring ti år siden. Næppe nogen tilfældighed, at det netop er MF’ere fra de centrum-venstre partier, der nu siden 1970’erne desværre er lykkedes med at dominere den danske offentlighed med deres “kolonisme narrativ”, til stor skade ikke blot for fortsat varetagelse af århundredes danske interesser på Grønland, men især for de almindelige familiers trivsel i dagens Grønland.

Kommentarer er lukket.