Medvind på cykelstierne

Af Uffe Ellemann 69

Da jeg så Mette Frederiksen præsentere socialdemokraternes flygtningeudspil, kom jeg til at tænke på komikeren Jacob Haugaard, som i 1994 vandt en plads i Folketinget på et program, som bl.a. lovede bedre vejr og medvind på cykelstierne. Han var “bodega-politiker” i renkultur: Præsenterer ”løsninger”, som alle gerne vil have gennemført, uden smålig skelen til, om de nu også kan gennemføres i praksis.

Der er et klassisk forbillede: Den amerikanske stumfilmsstjerne Will Rogers forsøgte sig som politiker under Første Verdenskrig, og han havde følgende løsning på, hvordan man skulle klare problemet med alle de tyske ubåde i Atlanten.

Jo, man skulle først stille en masse kanoner op på USA’s østkyst. Så skulle man tømme Atlanterhavet for vand. Og så kunne man skyde på ubådene, når de lå på bunden.

En journalist spurgte ham: Mr. Rogers, hvordan vil De tømme Atlanterhavet for vand?

Svaret lød: Nu er jeg kommet med den politiske løsning, så er det op til teknikerne at gennemføre den.

Mette Frederiksen & Co. vandrer således ad kendte stier, når de fremlægger deres forslag til, hvordan Danmark skal sikre sig kontrol over indvandringen af mennesker fra ikke-vestlige lande: Der oprettes danske flygtningelejre et sted i Nordafrika, og alle spontane asylansøgere skal sendes dertil, hvor deres sager så skal behandles. Det vil naturligvis være bedst, hvis andre lande er med på ideen, lyder det – men Danmark skal om nødvendigt gå i spidsen.

Rigtigt set! Siger man på bodegaen. Og tanken er da også lige så indlysende rigtig som den med medvind på cykelstierne eller Will Rodgers’ recept på at uskadeliggøre fjendtlige ubåde. Der er bare det lille problem med at få den omsat til virkelighed….

Nu må jeg straks gå til bekendelse: For 32 år siden lagde jeg som udenrigsminister et lignende forslag frem for FN’s generalforsamling. Dog ikke som en dansk enegang, men som et initiativ, der skulle omsættes til virkelighed under ledelse af FN og Flygtningehøjkommissariatet UNHCR.

Der var flere forhold, som havde givet inspiration til ”det danske flygtningeinitiativ i FN”, som det blev kaldt. Der var sket en voldsom stigning i antallet af ”spontane asylansøgere” fra især Sri Lanka (tamilerne), og selv om antallet slet ikke nåede op på, hvad vi siden har oplevet, var det nok til at skabe bekymring for den meget lempelige danske asyllovgivning. Hertil kom nogle tal fra UNHCR, som viste den enorme forskel mellem udgifterne til en enkelt ”spontan asylansøger” og en enkelt flygtning i det voksende antal, UNHCR skulle håndtere rundt omkring i verdens flygtningelejre. Det var derfor en nærliggende tanke at søge et internationalt samarbejde om at holde flygtninge hjemme i deres eget nærområde, så der ville blive bedre mulighed for at hjælpe den enkelte.

Et vigtigt element i planen var, at UNHCR skulle kunne råde over et langt større antal pladser i de ”FN-kvoter”, de enkelte lande stillede til rådighed for asyl gennem UNHCR. (Det er denne kvote på 500 om året, et stort flertal i Folketinget vil fjerne – selv om den repræsenterer et forsøg på at bringe orden i den internationale asylpolitik).

Det blev aldrig rigtigt til noget med vores initiativ fra 1986. De praktiske vanskeligheder viste sig uoverstigelige. Men det gør ikke grundtanken forkert. Det er derfor vigtigt, at den præsenteres på en realistisk måde, og ikke som led i en overfladisk politisk markering til hjemlig brug.

Tanken om en kraftig stigning i den europæiske udviklingsbistand til Afrika er også både nærliggende og sympatisk.

Man skal blot ikke tro, at det vil hjælpe på det grundlæggende problem – man kunne kalde det et paradoks: Når velstanden stiger, så oplever man samtidig en stigning i befolkningernes muligheder for at skaffe sig viden om de langt bedre vilkår i Europa, samt deres muligheder for at søge dertil.

Derfor er det helt afgørende, at der laves vidtgående aftaler med de lande, der modtager bistand, om at de holder deres egne borgere hjemme. Og at EU får langt stærkere muligheder for at forsvare de fælles ydre grænser. Ellers vil trafikken i de skrøbelige gummibåde over Middelhavet fortsætte, og antallet af migranter vil kunne stige eksplosivt.

I 1986 og årene derefter, da ”det danske flygtningeinitiativ i FN” blev behandlet, var det en klar forudsætning, at der var tale om initiativer gennemført i fællesskab med andre lande – med alle de omkostninger i form af økonomiske bidrag og deltagelse i fælles løsninger, dette ville indebære.

Hvis der skabes større forståelse for det, vil det senest brøl fra Bodegaen kunne vise sig at være et nyttigt indspark i debatten.

69 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Man kunne holde sig til konventionsteksten: kommer folk fra et sikkert land, in casu Tyskland, Sverige eller Norge, så vender man folk på grænsen og kommanderer: “tilbage, hvor I kommer fra!”

  Kun politikere kan ikke fatte den løsning. :-(

 2. Af Anders Hansen

  -

  S foreslår en retning, noget vi sammen med andre skal tale om. Kejserens nye klæ´r passer perfekt på danskerne. Vi ved det ikke kan lade sig gøre, men vi bliver forsørget og skal ikke
  bekymre os, for nu har S jo fremlagt en vision. Hvor er det sølle. Det ville klæde pressen, vedholdende at forfølge en forklaring på hvordan det skal blive andet end en “vi forsørger dig du holder kæft” snak.

 3. Af Erik Skifter

  -

  Stor respekt til Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. De siger nu, at de vil gøre noget. Noget effektivt som kan gøre en væsentlig forskel. Det er muligt, at FN og diverse konventioner ikke kan forene sig med de forslag som Socialdemokratiet har stillet, men det problem løses ved politisk handlekraft og vilje, nemlig at meddele FN og EU m.fl., at vi i Danmark ikke længere kan følge det i konventionerne som hindrer at vi ikke længere modtager flygtninge fra mellemøstlige og nordafrikanske lande.
  Silvio Berlusconi havde i mange år en aftale med Gadaffi i Libyen. En aftale som virkede og var effektiv. De pæne EU politikere ville på ingen måde forholde sig til denne aftale mellem Italien og Libyen, men de sympatiserede med de mange fejlagtige bombeangreb og ødelæggelsen af Libyen.
  Jeg vil vove den påstand, at med penge vil man kunne flytte alt i de nordafrikanske lande, også lave en aftale om leje af et større jordstykke m.h.b. på indretning af tusinder af telte beregnet til flygtninge. Selv Tyrkiet indgik en aftale med Frau Merkel. Spørgsmålet er bare hvor stor checken er.
  Det er prisværdigt og modigt, at Socialdemokratiet nu vender deres flygtningepolitik 180 grader. Respekt for det. Det er ingen skam at blive klogere.
  Jeg er mere bekymret for dit parti Uffe Elleman. Et parti, som påstår man ved hvor man har. Jeg ved ikke hvor jeg har Kristian Jensen, ikke andet end at han også er på tilbagetog med han gør det på den sleske måde ved at fortælle, at han er blevet misforstået. Kristian Jensen er og bliver glat og uden vedhæftning.
  Venstre sender Inger Støjbjerg i byen, hvor hun kan stå og råbe og buldre på tomme tønder, for bag efter at vedtage nogle små lapperier på lovgivningen omkring flygtninge og indvandrere. I tiden hvor Venstre har haft magten er indstømningen af flygtningen steget og steget, trods deres formand lovede straksopbremsning. Jo Venstre ved man hvor man har. Men værre er, at voldtægter forøvet af de muslimske ungersvende mod etniske danske kvinder er steget med flere hundrede procent i Venstres regeringsperiode. Føj hvor skamfuldt Venste. Det er alene Jeres ansvar de mange voldtægter mod danske kvinder.
  Det varer ikke længe, end at Danmark kan sidestilles med verdensrekordholderen, nemlig vort broderland Sverige, som har tilladt endnu flere muslimske ungersvende at indrejse og lade dem voldtage og gruppevoldtage egne unge kvinder. Skam over de ansvarlige for disse mange syge handlinger imod eget folk.

  Uffe Elleman – du og dit parti mangler at vise ansvarlighed over for Jeres land. I mangler også at vise respekt over for dem, som vil gøre noget for deres land og ikke bare håne og udstille dem nedladende. Venstre har medvirket til, at Danmark har mistet sin sammenhængskraft og tilliden blandt og mellem borgerne er ved at forsvinde. I dækker det ind under den globale udvikling, som ingen kan hindre. Det er verdens værste sludder og ganske enkelt noget politisk vrøvl. Den globale udvikling kan styres – også på en sådan måde at det ikke hindre den frie bevægelighed og sammenhandlen. Vi skal blot lovgive, at der er visse lande, hvor deres borgere ikke kan bevæget sig lige så frit som andre lande. Det gør sig gældende for lande som med religionen islam der undertrykker menneskerettigheder mv. De lande kan deres borgere ikke bare frit udrejse til et vestligt land uden forhåndsgodkendelse.
  Alle konventioner der hindre dette, skal reguleres, ændres eller helt opsiges.
  Hvis man vitterlig vil fred i denne verden, er man nødsaget til at erkende, at der er muslimske folkeslag som ikke kan forenes med andre kulturer. Fordi disse muslimer vil have overherredømmet og ikke kan acceptere andre end dem selv. Derfor lever de bedst for sig selv og kun med sig selv og sin stamme.
  Venstre vil ingen længe blive på niveau med De Radikale Venstre og Konservativ + LA. Ingen af disse partier vil noget effektivt for at beskytte egne borgere. ´Derfor vil vælgerne straffe dem ved næste og næste valg.

 4. Af b jensen

  -

  Ja, i Sverige er der opstået rædselsfulde tilstande i mange byer. Læs selv om Malmø, Gøteborg og Stockholm osv. Hverdagsterror er nu hvad røde politikere har skaffet svenskerne på halsen. Sverige er ikke en humanistisk stormagt, men en totalitær galeanstalt.

 5. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Socialdemokratiets forslag skal ses som en accept af den kendsgerning, at intet parti kommer i folketinget med mandater nok til at danne regering uden at garantere medvind på alle cykelstier i begge retninger – og en hel masse andet ligeså gode ting.

  Vælgerne kræver og tvinger politikerne til at producere alle mulige vanvittige forslag, hvis de skal stemme på dem. Sådan har det altid været. Der er mange stemmer i valgflæsk. Sådan virker demokratiet – hvis det overhovedet virker. Det skabte dansk folkeparti, som vi ikke ville have haft uden. DF holder fast ved løfterne om medvind. Derfor kommer de ikke i regering.

  Hvis en politiker formaster sig til at fremsætte seriøse forslag før valget, får han ingen stemmer. Det er sørgeligt, at det er sådan, men det er realiteterne. Heldigvis, ved vi, at valgflæsket er valgflæsk, og at det efter valget ryger i skraldespanden som uspiseligt, og at politikeren tager opgaven alvorligt.

  Det kan vi stole på – vi kender vore politikere.

 6. Af Jan Johansen

  -

  Det er ren og skær lefleri for vælgerne, når Mette Frederiksen og hendes følgagtige socialdemokratiske lejesvende melder så bombastisk ud. De har ingen reel chance med deres 180 graders vending, hvad angår asylproblematikken. Intet er forberedt i forhold til et evt. danskledet asylcenter i Nordafrika, intet er forberedt i forhold til UHNCR, og intet er forberedt i forhold til diverse forpligtende konventioner. Det er bare tomme løfter, og hvad angår den uhæmmede indvandring fra ikke-vestlige lande igennem snart flere årtier, bærer Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre et meget stort ansvar. Dem kan man i hvert fald ikke tage alvorligt!

 7. Af Stig Wørmer

  -

  Man læser et fornuftigt og sagligt indlæg fra en eksudenrigsminister – og så læser man kommentarerne (se ovenstående), der for det meste handler om noget helt andet, nemlig om indsendernes idiosynkrasier og deres vås og vrøvl og deres latterlige had til alt muligt. Det er de sociale mediers bærme – med et sprog, der er så primitivt, at man er virkelig glad for, at det ikke er den slags, der får lov at sætte dagsordenen i dette land.
  Hvad er der gået galt i deres demokratiforståelse og deres etiske tilgang til anderledes tænkende? Svaret er vel snarest, at de slet ingen demokratiforståelse eller etik har. (Men så har de sociale medier til at gylpe op i). Velbekomme!

 8. Af svend jensen

  -

  “Antallet betyder noget” – lyder det nu fra alle politiske partier. Interessant nok stopper tankerækken hos politikerne her.

  Rent logisk må det betyde, at der findes et øverste antal migranter, som Danmark kan modtage uden at ødelægge landet.
  Når det er tilfældet må næste tanke nødvendigvis være, at indtaget skal stoppes ved denne øverste værdi – betingelsesløst. Sammenholdt med migranternes ligegyldighed overfor de prospektive modtagerlandes love og regler kommer man umiddelbart til den konklusion, at voldelig afvisning ved grænsen vil blive aktuelt.
  Ingen partier har imidlertid klart meldt ud, at de accepterer voldelige afvisninger ved grænsen når antallet af uvelkomne grænseoverløbere er nået.
  Den eneste politisk spiselige model for grænseafvisning synes derfor at være den ungarnske model, med et uigennemtrængeligt hegn ved alle landegrænser. Når et hegn øver den nødvendige vold, går politikerne fri. Hvis et fjols vil flænse sig selv på et hegn, er det hans og kun hans eget ansvar.
  Både Orban, Trump, Østrig og Spanien har set lyset. Hvornår indser de træge hjerner på Christiansborg, at Danmark er nødt til også at bygge hegn ved vores sydlige grænse.
  Helst før menneske-tsunamien vælter ind over os alle – tak

 9. Af Martin Jørgensen

  -

  “Det er de sociale mediers bærme” De samme medier som landets styrende og lovgivende forsamling bruger så flittigt , når de har et budskab de vil have fremført.
  Den personlige samtale hvad blev der egentlig af den ?
  Svaret blafrer i cyberuniverset.

 10. Af niels peter lemche

  -

  Næ, STIG WØRMER, men noget tyder på, at de har en hvis medvind hinsides Atlanterhavet, desværre.

  Men helt enig.

 11. Af Jesper Lund

  -

  Socialdemokratiets kunne etablere deres asylmodtagecenter i Libanon, som har mange flygtningelejre i forvejen. Hver fjerde indbygger i Libanon er flygtning, dvs. omkring 1.5 million flygtninge i Libanon. Så mon ikke Danmark kan leje sig ind i lille hjørne af en af Libanons flygtningelejre. Og når nu Danmark er til stede i lejren kunne vi passende forbedre vilkårene for de øvrige mange tusinde beboere i lejren og herved mindske behovet for dem at søge asyl i Danmark.

 12. Af Jesper Lund Lund

  -

  Jan Johansen
  Jeg har tidligere undersøgt om tilstrømningen af flygtninge for årene siden 1980 for et år afhang af farven af den siddende regering. Jeg kunne ikke finde en sammenhæng, således at kom færre flygtninge til Danmark i de år, hvor den siddende var blå. Tilstrømmingen afhang af voldsomme begivenheder ude i verden, ikke af farven af den siddende regering.

 13. Af Erik Larsen

  -

  Kære Uffe,
  Jeg er enig med dig i, at Mette F. og S´s udmelding minder meget, meget om Jacob Haugårds “medvind på cykelstierne”, – men SÅ stopper det altså også.
  De (socialdemokraterne) er kun, kun ude på at prøve at snuppe stemmer fra DF før det forhåbentlig snarlige valg. Danskerne kan sagtens i dag blive narret til at tro at S pludselig vil stoppe indvandrere, migranter og lign. – men DET skal man ikke tro er sandt. Uden at sige farvel til konventioner (Dublin) og EU er der INGEN CHANCE for at “lejre i Nordafrika skulle kunne etableres”.
  Samtidig er Venstre vel ikke det liberale parti man for 30 år siden kendte, men et parti med personer (undskyld) der i mine øjne er totalt , totalt inkompetente.
  Jeg ser faktisk kun en Støjbjerg som en person der ikke tænker på andet end det bedste for danskere. Og med de vel ca. 12-13 procent stemmer de i dag ville få er det ikke dem vi skal sætte vor lid til.

 14. Af Per Torbensen

  -

  Kan Den etniske danske befolkning ikke bare få lidt medvind ikke på cykelstien ,men blot i livet.
  Drømmer tilbage til tiden før multikulti tossesamfundet som begyndte omkring 1983 og bare er fortsat i en ulidelig afvikling af Vores samfund.
  Her fra sverige før drab og håndgranter er smidt.-

  https://www.youtube.com/watch?v=GF_NDRM3498&list=RDMMGF_NDRM3498&index=1

 15. Af Jan Petersen

  -

  Navne fakes, net trolls og rene debat terrorister har – efter min mening – lidt for meget medvind på diverse Berlingske blogs. Giv dem lidt modvind – til stor glæde for alle andre . . . mere seriøse debattører – please !

 16. Af Niels Larsen

  -

  PER TORBENSEN – 7. FEBRUAR 2018 21:12

  Desværre har vore politikere ikke hår på brystet, men bævrer af angst for at overtræde de elendige konventioner.

  Muligvis rettes der en lille smule op på katastrofen ved at unge mænd fra Afrika og Mellemøsten forhåbentlig tvinges hjem for at få sig en kone, nu hvor der endelig strammes til mht. familiesammenføringer derfra.

 17. Af Jan Petersen

  -

  Uffe Ellemann kører vel sådan set en OK blog – rydder op i diverse skrammel undervejs. Men lider under et uhyre primitivt Berlingske blog WordPress setup. Det er – efter min mening – imponerende, at en stor avis a la Berlingske . . . . ikke kan gøre det bedre !

 18. Af Bjørn Sørensen

  -

  “You cant have a welfare state and open borders.”- Milton Friedman

 19. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Når Mette Frederiksen har sat turbo på og overhalet Venstre højre om i udlændingedebatten, så er fordi hun ved – ligesom alle os andre, at hvis hun skal være statsminister efter næste valg, skal hun tilfredsstille dansk folkeparti.

  Der er ingen vej indenom. Vælgerne har maget det sådan, at Thulesen afgør, hvem der bliver Danmarks næste statsminister, Løkke, Mette eller ham selv. Jeg forstår godt, at han læner sig tilbage og nyder synet af kapløbet. Han har under alle omstændigheder vundet.

  Det eneste der kan ødelægge fornøjelsen for ham – bortset fra Morten Messerschmidt – er, at det kommende valg bliver et voldsomt tilbageslag for DF. Med det kendskab jeg har til vælgerne sker det næppe, men jeg har lov til at håbe.

  Hvornår går det op for Venstre og Socialdemokratiet, at den eneste mulighed for dem, Danmark og danske værdier er, at de to partier gør fælles sag rettet mod dansk folkeparti, det mest udanske parti i Folketinget. V og S bør give os Danmark tilbage – uden dansk folkeparti

Kommentarer er lukket.