Medvind på cykelstierne

Af Uffe Ellemann 69

Da jeg så Mette Frederiksen præsentere socialdemokraternes flygtningeudspil, kom jeg til at tænke på komikeren Jacob Haugaard, som i 1994 vandt en plads i Folketinget på et program, som bl.a. lovede bedre vejr og medvind på cykelstierne. Han var “bodega-politiker” i renkultur: Præsenterer ”løsninger”, som alle gerne vil have gennemført, uden smålig skelen til, om de nu også kan gennemføres i praksis.

Der er et klassisk forbillede: Den amerikanske stumfilmsstjerne Will Rogers forsøgte sig som politiker under Første Verdenskrig, og han havde følgende løsning på, hvordan man skulle klare problemet med alle de tyske ubåde i Atlanten.

Jo, man skulle først stille en masse kanoner op på USA’s østkyst. Så skulle man tømme Atlanterhavet for vand. Og så kunne man skyde på ubådene, når de lå på bunden.

En journalist spurgte ham: Mr. Rogers, hvordan vil De tømme Atlanterhavet for vand?

Svaret lød: Nu er jeg kommet med den politiske løsning, så er det op til teknikerne at gennemføre den.

Mette Frederiksen & Co. vandrer således ad kendte stier, når de fremlægger deres forslag til, hvordan Danmark skal sikre sig kontrol over indvandringen af mennesker fra ikke-vestlige lande: Der oprettes danske flygtningelejre et sted i Nordafrika, og alle spontane asylansøgere skal sendes dertil, hvor deres sager så skal behandles. Det vil naturligvis være bedst, hvis andre lande er med på ideen, lyder det – men Danmark skal om nødvendigt gå i spidsen.

Rigtigt set! Siger man på bodegaen. Og tanken er da også lige så indlysende rigtig som den med medvind på cykelstierne eller Will Rodgers’ recept på at uskadeliggøre fjendtlige ubåde. Der er bare det lille problem med at få den omsat til virkelighed….

Nu må jeg straks gå til bekendelse: For 32 år siden lagde jeg som udenrigsminister et lignende forslag frem for FN’s generalforsamling. Dog ikke som en dansk enegang, men som et initiativ, der skulle omsættes til virkelighed under ledelse af FN og Flygtningehøjkommissariatet UNHCR.

Der var flere forhold, som havde givet inspiration til ”det danske flygtningeinitiativ i FN”, som det blev kaldt. Der var sket en voldsom stigning i antallet af ”spontane asylansøgere” fra især Sri Lanka (tamilerne), og selv om antallet slet ikke nåede op på, hvad vi siden har oplevet, var det nok til at skabe bekymring for den meget lempelige danske asyllovgivning. Hertil kom nogle tal fra UNHCR, som viste den enorme forskel mellem udgifterne til en enkelt ”spontan asylansøger” og en enkelt flygtning i det voksende antal, UNHCR skulle håndtere rundt omkring i verdens flygtningelejre. Det var derfor en nærliggende tanke at søge et internationalt samarbejde om at holde flygtninge hjemme i deres eget nærområde, så der ville blive bedre mulighed for at hjælpe den enkelte.

Et vigtigt element i planen var, at UNHCR skulle kunne råde over et langt større antal pladser i de ”FN-kvoter”, de enkelte lande stillede til rådighed for asyl gennem UNHCR. (Det er denne kvote på 500 om året, et stort flertal i Folketinget vil fjerne – selv om den repræsenterer et forsøg på at bringe orden i den internationale asylpolitik).

Det blev aldrig rigtigt til noget med vores initiativ fra 1986. De praktiske vanskeligheder viste sig uoverstigelige. Men det gør ikke grundtanken forkert. Det er derfor vigtigt, at den præsenteres på en realistisk måde, og ikke som led i en overfladisk politisk markering til hjemlig brug.

Tanken om en kraftig stigning i den europæiske udviklingsbistand til Afrika er også både nærliggende og sympatisk.

Man skal blot ikke tro, at det vil hjælpe på det grundlæggende problem – man kunne kalde det et paradoks: Når velstanden stiger, så oplever man samtidig en stigning i befolkningernes muligheder for at skaffe sig viden om de langt bedre vilkår i Europa, samt deres muligheder for at søge dertil.

Derfor er det helt afgørende, at der laves vidtgående aftaler med de lande, der modtager bistand, om at de holder deres egne borgere hjemme. Og at EU får langt stærkere muligheder for at forsvare de fælles ydre grænser. Ellers vil trafikken i de skrøbelige gummibåde over Middelhavet fortsætte, og antallet af migranter vil kunne stige eksplosivt.

I 1986 og årene derefter, da ”det danske flygtningeinitiativ i FN” blev behandlet, var det en klar forudsætning, at der var tale om initiativer gennemført i fællesskab med andre lande – med alle de omkostninger i form af økonomiske bidrag og deltagelse i fælles løsninger, dette ville indebære.

Hvis der skabes større forståelse for det, vil det senest brøl fra Bodegaen kunne vise sig at være et nyttigt indspark i debatten.

69 kommentarer RSS

 1. Af Rap And

  -

  Nu er ikke lige hvad der skete i 1986 man umiddelbart erindre sig. Det er snare hvad der skete i 1983, hvor VK regeringen efter en længere tids forberedelse fik gennemført en ny dansk udlændingelov. Lovens vigtigste nyskabelse var en stærkt forbedret retsstilling for asylansøgere. Udlændingeloven af 1983 er ofte blevet nævnt som en af de mest liberale udlændingelove i Europa.
  At Ellemann føler sig kaldet til at skulle nedgøre S seneste udspil på flygtninge/indvandre problematikken er vel bare uden sidestykke, når det i dagens aviser iøvrigt fremgår, hvordan Venstre har modtager forslagets gode hensigter fordi det er helt i tråd med parties ånd

 2. Af Niels overgaard

  -

  Nu er venstrebonden igen ude at håne rød blok. Manden jokker rundt i træsko i debatten, indlægget er uden hoved eller hale.

  Han har vist nippet af alle de kasser whisky han medbragte fra skotland igen? Det er stærke sager, og indlægget viser det.

  Der bliver kun udmeldninger af internationale konventioner, nedlæggese af den Fri eu bevægelighed til arbejde, der nogensinde får betydelse her. At påstå at alle immigranter er afrikanere, er direkte en løgn.

 3. Af Paul Bischoff

  -

  “Derfor er det helt afgørende, at der laves vidtgående aftaler med de lande, der modtager bistand, om at de holder deres egne borgere hjemme”.

  Undskyld, Ellemann, men er det ikke bare endnu en bodega løsning? Hvordan holder man egne borgere hjemme? Især når mange af de afrikanske økonomier underløbes af billige fødevarer fra f.eks. EU, så de lokale bønder ender uden indkomst.

  Om de afrikanske lande skal holde deres borgere hjemme, så skal der forebygges med økonomiske incitamenter – og det skal være investeringer i deres lokale økonomier. Folk stemmer jo med fødderne og søger derhen hvor græsset er grønnest.

 4. Af j.. hanSe n

  -

  Martin henriksen har været ude med den samme ide som MF
  Rendyrket populisme. Uden hold i virkligheden.
  Der sidder i forvejen millioner af flygtninge i Jordan, Libanon og Tyrkiet.

  Og næppe mange lande har lyst til at tage ansvaret for de flygtninge, som Danmark er med til at skabe i de krige, som Danmark deltager i.
  Danmark må betale for følgerne af Danmarks forbrydelser.
  Og ikke bare tørre ansvaret af på andre.

 5. Af Jan Johansen

  -

  Vi så ikke bare Mette Frederiksen træde frem og lancere et totalt urealistisk løsningsforslag på den fortsatte indvandring fra ikke-vestlige lande til Danmark. Vi så også en flok socialdemokratiske nikkedukker, der åbenbart heller ikke selv kan tænke en selvstændig tanke. Det var tillige Nicolai Wammen, Henrik Sass Larsen, Nick Hækkerup og Mathias Tesfaye, der blot optrådte som håbløse medløbere til Mette Frederiksens stunt. Det var yderst pinligt. Hvorfor i alverden er sådan en flok folketingsmedlemmer ikke bedre forberedt, før de træder frem på “scenen”, efter at de er vendt 180 grader i asylspørgsmål? Det er jo ret så alvorligt det her!

 6. Af bent jensen

  -

  Elle mann har jo ret. Mettes nye politik er urealistisk og en omgang valgflæsk
  eller drømmeri. Men problemet er at hvis vi ikke finder nogle løsninger som dur i praksis, går Europas økonomi, fred og civilisation under og bliver udskiftet med kaotiske, barbariske og grufulde tilstande. En folkevandring af kolossale dimensioner fra Afrika til Europa er igang. En MILLIARD kulturfremmede kan være på vej.

 7. Af kjeld hougaard

  -

  Helt enig, jeg ved ikke om jeg skal le eller græde af S – hvad det nu end står for af substans i disse dage. Var det va de kunne finde ud af? Intelligens kan defineres forskelligt. Meget bredt er det blevet defineret som ”evnen til at nå komplekse mål”. Er der virkelig nogen som tror S har folk som er intelligente nok? Samtidig som ”medvind” var en fin politisk vision, gik vitsen: hvordan får man fem elefanter ind i en VW? Jo to der fremme og tre der bag.

 8. Af Finn Larsen

  -

  Når først Mette F tager til Afrika med en stor pose glasperler så skal I bare se.

  Det med urealistiske forslag er bestemt ikke noget S står alene med. Jeg har hørt om et parti der op til flere gange lovede store skattelettelser til de rigeste i et land hvor socialistiske partier har et gigantisk flertal.
  Jeg har også hørt om et parti der mener at man kan holde uønskede udlændinge ude af Danmark ved at bevogte 1 ud af 14 grænseovergange.

  UEJ må forstå det. Alle typer af facts er lige gode. Det er kun elitære og naive landforæddere der ikke anerkender at alternative facts er mindst lige så gode hvis de bare er positive for Danmark.

 9. Af j.. haNse n

  -

  Man må jo nok sige at en stemme på S nu er helt udelukket.
  S og Mette Frederiksen står med begge ben plantet solidt højt oppe i den blå luft.
  Hvem pokker skal man stemme på?

 10. Af otto barreth

  -

  Det er aldrig for sent at aendre sit synspunkt..At S halter bagefter er ikke noget nyt.
  Som en flot skojtelober, glider Mette Frederiksen nu let og elegant over isen med sit “nye” forslag……….bravo.

  Den eneste losning for fremtiden er, at man realiserer problemet vil vokse fremover, hvis man ikke prover at forebygge grunden til de kaempestore migrationer.
  Man kunne sammenligne med en vandhane som lober og foraarsager oversvommelse.
  Inden yderligere aktioner udfores for at stoppe skaderne, maa man lukke for vandhanen.
  Udvid oplysning , isaer om praevention, meddel migrant landene at der er lukket af til Europa,,de maa tage ansvar for deres folk, bl. a. ved at gore livet overkommeligt i deres egne lande.
  Stop enhver form for ulandshjaelp til lande, hvor lederne ikke har andet end magt i tankerne.
  Mange lande som modtager hjaelp, draeber og forfolger stadig homoseksuelle og utro kvinder….uhyrligt og naivt.
  De saakaldte U-lands organisationer burde vaagne op, i stedet for at vedholde den samme uhensigtmaessige opskrift i aartier!

 11. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Socialdemokraterne vil i regering uanset, hvad det kommer til at koste. De har omsider erkendt, hvad Venstre indså for mange år siden, at man ikke får regeringsansvaret i dette land, hvis man ikke lefler solidt for dansk folkeparti.

  Det alene afgør, hvem der kommer til fadet ved næste valg. Hvem lefler mest overbevisende? Noget tyder på, at socialdemokratiet omsider overgår Venstre. Det tog sin tid men nu ved man, hvad den politiske kamp drejer sig om.

  Det gør man så, og man behøver jo som politiker ikke at holde sine løfter. Der finder altid nogle hindringer, som ingen kunne have forudset. God valgkamp.

 12. Af Søren Jacobsen

  -

  Man kan snart spørge sig selv hvilken agenda FN har i sigte, vel vidne at de ikke er indstillet på nogen ændringer overhovedet ,ligesom de europæriske Menneskerettighedsdomstol domstole..det er ubegribeligt at der ikke ændres på konversionerne som snart er 70år gamle…absurd, godt og vel 50mil indvandre fra de muslimske lande stort set i det vestlige Europa by this date.., og man prøver endda at tvinge de tidligere østbloklande til at ta del i et dødsdømt projekt som især Tyskland er skyld i, alle gode gange tre kunne man være fristet til at sige på bare 100år, Hitlers krig vil stå med småt i fremtidens historie bøger, denne islamiske proces vil forandre EU for altid…hvad er det for et Europa vi skal efterlade til vores børn ..børnebørn..Ellemann og hans politiske generation Må stå til ansvar for en ødelagt europærisk historie og kultur.

 13. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det sjove i Mettes nye drøm bliver hvordan fremkommer 90 mandater som alle gode forslag kræver.
  Hvorfor ikke søge indflydelse i EU om en fælles flygtningepolitik og værktøjet passer til udfordringen.
  Da EU ikke har grænse til konfliktområder i skrivende stund, kan ingen flygtninge påberåbe sig asyl, menlig Tyrkiet er en sikker havn, og flygtninge har ikke tag selv bord, og der skal EU stå fast, samt fortælle Asyl er noget man søger og ikke tilkæmper sig u-lovligt.
  Allr bådflygtninge skal opsamles og tilbagesendes til udflugtshavnen med besked om deres rettigheder, og det er ikke som valgt, der er masser af lande hvor friheden råder, og EU er ikke forpligtet, nemlig EU,s befolkning har endda menneskerettighed først, og ønsker ikke ulovlig immigration.
  Hvis vi skal modtage flygtninge skal vi som Canada, forlange sproget læres det første år, samt de må ikke ligge landet økonomisk til byrde, samt kriminalitet er hjemsendelse.
  EU er værktøjet. Finn Vig

 14. Af Jan Petersen

  -

  Hvis Uffe med udtrykket “bodega-politiker” mener populisme, jamen så er ALLE politikere vel bodega-politikere og dermed udtryk for populisme. Hvis politikere IKKE søgte populisme (befolkningen) i deres politik – hvem skulle de så sælge stadset til?

  Bortset fra det, så er hele problemet med såkaldte asylansøgere og flygtninge vel ret beset, at de blot er velfærdsøgende immigranter, der rider på bølgen af politisk korrekt udlægning af de såkaldte menneskerettigheder. Der er ingen af disse menneskerettigheder, der beskytter immigranter. Derfor må de politisk korrekte i stedet fifle rundt i ren ordleg. Et efter – min mening – uvederhæftig spil for galleriet. Og sjovt nok – lige hvad asylansøgere og flygtninge angår – IKKE udtryk for populisme . . . . idet spillet IKKE accepteres af store dele af befolkningen!

 15. Af Jimmy Rasmussen

  -

  Sjov nok så giver Uffe selv svaret på, hvor selviske og resultatløse politikere og tidligere ministre er:
  For 30 år siden fremlagde Uffe osv. osv. Selv efter 30 år vil politikere og EU hellere holde møder efter møder, hvor de bekræfter hinanden i hvor vigtige de er som personer, at hele vil gå i stå uden dem. Hvor må det være trist at sidde tilage og se at verden bare går videre og at al den tid man gennem årene har brugt på alle de nyttesløse møder bare har været spild af tid.
  Uffe har med sin pointe bevist at EU, FN og hvad de nu hedder allesammen er totalt handlingslammede og hjælpeløse.
  Det drejer sig kun om penge, magt og grådighed.

 16. Af Jørgen Lykke

  -

  Uffe – en fin anelyse af Socialdemokraties nye valgoplæg

 17. Af Jan Johansen

  -

  Martin Jørgensen!

  Du har fuldstændig ret. Det er på tide, at vi får vendt skuden, men det virker noget påfaldende, når Mette Frederiksen og hendes lakajer fører sig frem netop nu. For kun mindre end 2 år siden mente de det stik modsatte af, hvad de fører sig frem med nu. Da havde de kun hån tilovers over for DF’s forsøg på en ændret og strammere asyl- og grænsepolitik. Da havde de ikke så travlt, men nu er der valg i udsigt – senest i juni 2019 – så nu gælder det om at gøre sig til og lefle for den undrende befolkning. Det er urent vælgerbedrag. De har end ikke undersøgt, om der overhovedet er et nordafrikansk land, der vil acceptere oprettelsen af et asylcenter på deres jord, og de har heller ikke taget kontakt til hverken FN’s eller EU’s instanser for at undersøge, om deres vidtløftige planer er realisable, men det er den siddende regering faktisk i gang med her og nu. Næh, det er ren og skær vælgerbedrag. Det nytter jo ikke en døjt, at en frembrusende fruentimmer har talegaverne på plads, hvis ikke også hovedet følger med. Nuvel, der skal handles, men der skal fanden gale mig handles nu, og det kan ikke gå for stærkt!!!

 18. Af Lars Hastrup

  -

  Jeg syntes at Mette skal ringe til Putin og høre om han har nogle gamle Gulaglejre han vil udleje – så er den ged barberet.
  De som kommer hertil kender så betingelserne og hvor ventetiden skal tilbringes.
  Men det er jo desværre kun en del af problemet – de som er ankommet hertil og ikke finder vor kultur og værdier værd at leve efter – hvad gør vi ved dem, demografisk er det et kæmpe problem medmindre vi indfører etbarnspolitik.
  Vi kan vælge at bukke under eller tage midler i brug som er meget “ubehagelige”.

 19. Af Peter Nielsen, Vejle

  -

  Tænk sig, at Uffe var ”Min mand!”, da han stadig var i politik.
  – Var man ikke velopdragen ville man sige: ”Idi.t!”
  Med denne apati, er der jo intet der kan lade sig gøre, – ud over at småjustere på noget offentlig administration.

  “Vil du med rette have ry som lærd, så tag det lette og gør det svært”

  Og så lige den sædvanlige med at associere en anden med noget enhver fulderik kan se er idioti. Suk!

 20. Af Lisa Poulsen

  -

  Måske er grunden til at det aldrig har kunnet lade sig gøre at få FN i gang med at stoppe luksus-asylant systemet, at rigtig mange FN lande ønsker at opretholde forsat export af landsmænd til Vesten?

  Det betyder jo at der sendes penge hjem til familen i oprindelseslandet.
  Mange penge og for visse lande deres væsentligste indtægtskilde.

  Migration via asyl, betyder også at hjemlandet etablerer brohoveder i Vesten med mulighed for at påvirke os både inden – og udenrigspolitisk.

  Det er nok heller ikke et tilfælde at eksempelvis Erdogan ønsker at fastholde landmændene i netop identiteten som landsmænd og trosfæller.

  Forsætter befolkningsudskiftningen vil Europa om føje år, være mere pakistansk, tyrkisk, afrikansk og arabisk end europæisk.

  Hvorfor skulle FN hvis flertal består af 3die verdenslande stoppe den udvikling?

  Den gavner dem og svækker os.
  Os de europæiske folk der har været så heldige at have politiske ledere som Uffe Ellemann.
  Historieløse og selvoptagede, landsforræderiske idioter.

 21. Af Arvid Holm

  -

  Såvidt jeg ved, praktiserer Australien netop at sende flygtninge/migranter til lejre udenfor Australien.
  Det virker derfor besynderligt at stemple metoden som urealistisk og uigennemførlig-

 22. Af Glenn Madsen

  -

  “Mere modvind over Middelhavet”!
  En grum spøg, men kunne de ikke være blevet hjemme?
  Lad os få den folkeafstemning om indvandringen.
  Jeg gætter på det bliver et rungende nej.

 23. Af Jens Skov Kristensen

  -

  Uffe Ellemann har jo fuldstændig ret i sin vurdering.

 24. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos “Medvind på cykelstierne” og “bodega-politikere” samlet i fed renlivet magtmisbrug – så ved jeg ikke, om EU Dublin-forordningen stadig gælder? Hvis den gør, burde der stort ikke være nogen lovlige asylansøgere / flygtninge i Danmark overhovedet. Idet Dublin-forordningen helt klart siger – at en asylansøger skal have sin sag behandlet i det første EU-land, hvor han eller hun sætter sine ben.!

  Ergo, når vi taler om flygtninge fra Mellemøsten og Afrika – kan de kun betragtes som lovlige asylansøgere, HVIS de er fløjet, svømmet eller sejlet til Danmark. Hvor mange er det?

 25. Af KRISTIAN MIKKELSEN

  -

  Uffe fremstår nu som en røst fra fortiden. Hvad der skete i 80-erne er helt irrelevant. “Flygtninge”problemet er fortrinsvis funderet i Uffes regeringstid med en liberal lovgivning fra 83 – så vidt jeg husker. Det er der PROBLEMET opstår.

  Det kan godt være, at Mette Fs forslag ikke hjælper en bønne, men det er dog bedre end ingenting at gøre. Og lad os så håbe, at dert hjælper – ellers må vi skrotte konventionerne. Indtil da kan vi lytte til bomberne i Malmø – hvis vi eller bor tæt nok på.

  Men Uffe lever i bedste velgående som “Hvad fatter gør,er altid det rigtige”

 26. Af svend jensen

  -

  Historien har før demonstreret folkevandringer og hvad deraf følger. De historiske folkevandringer skyldtes lokal overbefolkning. Det viste sig, at folkevandringerne kunne slåes tilbage med våbenmagt, hvilket var nødvendigt da de vandrende var drevet af sult og nød.
  Folkevandringer i dag skyldes overbefolkning på kontinentalplan og vil derfor være tilsvarende mere omfattende.
  Det store problem i dag kræver sandsynligvis også løsninger baseret på våbenmagt eller trusler om samme. Spørgsmålet er nu om politikerne er parat til at løfte deres ansvar og påtage sig anvendelse af våbenmagt som middel til afvisning af de enorme hobe af angribende horder.
  De hidtidige erfaringer viser klart, at politikerne ikke kan, vil eller tør tage de nødvendige skridt til at sikre overlevelsen af deres egne nationalstater – bad luck for os og good luck for de invaderende.

 27. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt mere under emnet – “Medvind på cykelstierne” og “bodega-politikere” og lidt fed populisme og andet junk – en artikel på TV2.dk med overskriften:

  “Sommertid til afstemning i EU – skal den afskaffes? Torsdag stemmer EU-parlamentarikere om at afskaffe sommertid”

  Gu’ ved, om de elitære EU-bodega-parlamentarikere også på et tidspunkt – helt formelt – skal stemme om udskiftning af den oprindelige europæiske befolkning . . . til fordel for indvandring fra Mellemøsten, Afrika og verdens øvrige underkuede fattiglemmer . . . . !

 28. Af Gert Hansen

  -

  ‘ Ellers vil trafikken i de skrøbelige gummibåde over Middelhavet fortsætte, og antallet af migranter vil kunne stige eksplosivt.’ skriver UEJ.

  400 millioner børn i Afrika syd for Sahara, lever for under hvad der svarer til USD 1,90 om dagen.

  https://www.theguardian.com/global-development/2016/oct/05/nearly-half-all-children-sub-saharan-africa-extreme-poverty-unicef-world-bank-report-warns

  Iflg. FN (medium variant) vil befolkningen i samme område totalt set stiger fra 1 milliard nu, til 2,2 milliarder i 2050. Der skal en god del optimisme til at tro, at denne befolkningsstigning på 1,2 milliarder vil leve for mere end de 1,90 per dag. Pessimistisk set vil det nok blive for mindre. Hvor skal de så tage hen?

  Det er svært at se, at UEJ’s forslag er nok til at forhindre ‘Ellers’. Der skal nok noget mere til. Hvad det bliver, er svært at sige og forudsé.

 29. Af Per Torbensen

  -

  Vi kan diskutere klimaflygtninge-fattigdoms immigranter og alle andre former for flygtninge

  problematikker ,,så længe konventionerne fra 1945 -46-47 og fremover ,men skrevet i en
  anden tid og kontekst er gældende,går Europa under i måske en selvvalgt naiv destruktion ,hvor nogle ikke ser og opfatter “virkeligheden”i dagens Danmark og Europa ser ud ,nogle er stære blinde.

 30. Af Eric Buur

  -

  Længe siden jeg har hørt / læst noget fornuftig fra Ellemann . Når det endelig sker skal det da nævnes. Jo fru Frederiksen og hendes “svende” var jo håbløse i deres fremtræden .Helt på en slags LA niveau

 31. Af Martin Jørgensen

  -

  Jan Johansen 16.12
  Mit indlæg som nu er blevet slettet, handlede blandt andet om at der skulle indgåes et nationalt kompromis på asylproblematikken.
  Det nytter ikke noget at man hele tiden prøver at bekrige hinanden på så vigtigt et område.
  De sidste 35 års integrations og flygtningepolitik hvor der har været borgerligledede regeringer i mere end 2/3 af tiden kalder jo ikke ligefrem på klapsalver.
  Så lad os for engangs skyld samles om et fælles mål. Og så er jeg bedøvende ligeglad med hvem der har sagt og gjort hvad tidligere.

 32. Af Gert Hansen

  -

  I de næste 30 år, bliver befolkningen, alt andet lige, syd for Sahara øget med 1,2 milliarder fattige. (FN medium variant).

  Mon ikke der bliver stærk trafik over Middelhavet, selvom UEJ’s ‘Ellers..’ implementeres?

 33. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et indlæg mere under emnet – “Medvind på cykelstierne” – i dette tilfælde de “politiske wannabe cykelstier”. Så lige et abonnement indlæg – Af Caspar Stefani, bsc.scient.pol. og folketingskandidat for de Konservative – med titlen “Nu er der så kun dem i tylskørter, de magenta-farvede og de ærkerøde neo-kommunister tilbage i hylekoret”.

  Så vidt jeg ved, har selv samme Caspar Stefani en helt egen Berlingske blog til at ytre sig på. Hvorfor bruger han ikke den? Er grønskollingen muligvis lidt nervøs for debat – eller evner “klaphatten” simpelthen ikke at styre en blog? Muligvis doven . . . . eller manglende IT kundskaber til at styre en simpel WordPress blog. Patetisk!

 34. Af Gert Hansen

  -

  Jan Petersen:

  ‘Gu’ ved, om de elitære EU-bodega-parlamentarikere også på et tidspunkt – helt formelt – skal stemme om udskiftning af den oprindelige europæiske befolkning . …’ osv.

  Det ved man aldrig, om det Mickey Mouse parlament får lejlighed til. Det er også ligegyldigt. Den EU beslutning er for længst taget på helt udemokratisk vis, og det har EUs befolkninger bare at rette sig efter.

  Nåh ja, lige bortset fra Visegrad landene, men de falder nok til patten på et tidspunkt, om ikke andet når de økonomiske EU tilskud holdes tilbage.

 35. Af svend jensen

  -

  @JAN PETERSEN – 6. FEBRUAR 2018 18:23
  “Gu’ ved, om de elitære EU-bodega-parlamentarikere også på et tidspunkt – helt formelt – skal stemme om udskiftning af den oprindelige europæiske befolkning . . .”

  Hvorfor dog spilde tid på at stemme om et så inferiørt spørgsmål?
  Hvornår er politikere begyndt at lytte til almindelige menneskers advarsler?
  Politikerne i Bruxelles er da bedøvende ligeglade med hvilke plebejere de pisker rundt i manegen, bare de makker ret, betaler politikere fede hyrer og holder kaje.
  Muslimerne pacificeres nemt med brød og skuespil – de er jo ikke vant til selvstændighed af nogen art og er nemmere at narre. Derfor foretrækker politikerne dem.

 36. Af Jan Petersen

  -

  Brød og politisk korrekt skuespil koster kassen – jævnfør ovennævnte indlæg fra undertegnede !

 37. Af Michael Petersen

  -

  Ellemann har den erfaring der skal til. Så han har naturligvis ret i det, han skriver…De fleste partier i Europa har snorksovet. Vi bliver oversvømmet af ikke vestlige og herunder specielt muslimske indvandrere.
  Mette F er forhåbentlig andet end blot populistisk.
  Glædeligt hvis S nu er vågnet op.

 38. Af Helge Nørager

  -

  Ja ja, en hvis realisme har vel indfundet sig, nu loves kun medvind på cykelstier, op af bakke.

  Men bare topskatten sænkes bliver alt godt.

  Og det er de fremmedes skyld alt sammen.

 39. Af Arne Jensen

  -

  Hvorfor skal alle indlæg dreje sig om en meget lille del af S forslag til en “NY” løsning,
  på et af de største problemer som vi vil møde indenfor de næste 10 år.
  Nemlig at en klima folkevandring vil med stor sikkerhed ramme os, og hvis vi ikke får
  aftaler med lande i nord afrika vil vi i Europa blive oversvømmet med migranter fra
  denne verdens del. Så se at få aftaler på plads, så befolkningen ved at de ikke kan rejse til Europa, uden at de vil blive sendt tilbage.
  Og Europa skal se at få lavet aftaler med landene i Afrika, så vi sender hjælp til landene,
  Og vi skal handle med disse lande så de kan udvikle deres industrier.
  S er blot foran med deres tanker omkring fremtidens problemer.
  Så må Uffe sidde tilbage med sin medvind på cykelstien.

 40. Af Ronnie Svendsen

  -

  Der var engang, hvor politikerne kunne nøjes med at mødes over en fredelig øl, eller tyve, i Snapstinget, men dét er ikke nok for nutidens depraverede festaber.

  Nu leger de Mad Max på de jyske motorveje, pumpet op med coke!

  Lovgivningsarbejdet har også et stigende præg af decideret megalomant fantasteri – kan der være en sammenhæng mellem dét, og så det faktum, at der er fundet spor af kokain på alle Christiansborgs toiletter?

 41. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et nyt indlæg i kategorien . . . muligvis . . . “Medvind på cykelstierne” – men til gengæld kraftig modvind på kørebanen (anholdt). En artikel på EB.dk:

  “Venstre-løve anholdt: Knaldet for narko-kørsel
  Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt, der er direktør på en ungdomsuddannelse, er blevet frakendt kørekortet efter at have kørt med narko i blodet”
  https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/venstre-loeve-anholdt-knaldet-for-narko-koersel/7028233

 42. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget enig i kommentaren – vilde “Anders Samuelsen-øjne”. Det kræver et par ret kraftige solbriller – for at se ind i det “sne landskab” . . . . !

 43. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Problemet er jo slet, slet ikke indvandring!

  Problemet er, at hele den arabiske verdens system er brudt sammen. Det bestod af høje oliepriser og en middelalderlig magtstruktur.

  Det er ikke så meget “bodega-politik” som ganske normal kommunistisk idioti.

  Fra Dansk Folkepartis side er det udelukkende en “afværge-dagsorden” i stedet for at få gjort noget alvorligt ved den kriminalitet, som Nordea gennem sin repræsentant i Nationalbankens bestyrelse – med meget lidt held – forsøger at gøre til en plyndring af Danmark.

 44. Af Tom Erne

  -

  YDRE graenser!!!!! Om det saa skal vaere med hoeje mure, pigtraad og tung soevaerns bevogtning, saa er der kun den ene loesning. I det omfang der er et behov for modtagelejre, saa boer man oprette et ingenmandsland, i de egne, til formaalet.
  S’s udmelding er komplet urealistisk, i det mindste hvad angaar det naeste aarti eller 2, og vil i bedste fald goere EU svaert afhaengige af de lande hvori lejrene i saa fald skulle ligge.

  Uanset hvad man mener og tror paa, saa er det en melding, der i den grad goer regning uden vaert. S’s forslag er ret beset et, som noedvendigvis skal have det meste af verden med paa ideen. Plat!
  Hvem sagde ioevrigt betalingsring, fair loesning, tvungen barsel mv? Gaa dog for he…. til valg paa noget, som i reelt har en mulighed for at gennemfoere.

 45. Af Bjørn Sørensen

  -

  Forleden sagde en socialdemokratisk politiker at da flygtningeloven af 1983 blev diskuteret var hendes lokale stemmegrundlag i mod beslutningen. Gad vide hvordan holdningen var var blandt de andre partiers stemmebefolkning og medlemmer?
  Så gennemførte vores politikere loven uden befolkningens samtykke?

  Det er den brede befolkning som bærer byrden for den uhæmmede indvandring.
  Forleden læste jeg en 10 årig gammel report hvor af det fremgik at de 5% indvandrere kostede 40% af de sociale udgifter.
  Nu udgør de 10% af befolkningen, så hvad koster de i dag, kan 100 mia. gøre det?

  Er det så svært at forstå at de lavt uddannede 45% af befolkningen, som betaler prisen for indvandringen stemmer på politikere som vil gøre noget ved problemet.

 46. Af Leif Sommerdal

  -

  Uffe.
  Godt indlæg, men dit eget parti er helt med på den!
  https://www.b.dk/nationalt/stoejberg-om-socialdemokratiets-asyllejre-dem-arbejder-regeringen-allerede-paa

 47. Af Leif Juhl Pedersen

  -

  HVAD HAR DUMME PARTIET VENSTRE, AT KOMME MED

 48. Af Bo Rastad

  -

  Uffe:
  Du skriver: “Derfor er det helt afgørende, at der laves vidtgående aftaler med de lande, der modtager bistand, om at de holder deres egne borgere hjemme”.

  Er det ikke i strid med Menneskerettighederne, der vist kræver, at folk må bevæge sig frit? Og forestiller du dig at Somalia skal have pligt til at bygge og håndhæve deres egen Berlinmur?

 49. Af Helle Walther

  -

  Som højt respekteret tidl. udenrigsminister, dog med ni næser :) men dygtig, så undrer det mig du ikke har hørt bedre efter Mette F. fremlæggelse end som så. Mette giver en retning for løsning af en uoverskueligt problem. Det skal gøres i fælles skab, men DK kan godt vise vejen.
  Og vi skal igen tage mod kvoteflygtninge. Dit eget parti har ikke just løst opgaven trods 13 års regerings tid ud af de 17.

  Dansk økonomi er god, men vil presses voldsomt, hvis vi ikke får løst dette problem internationalt og med FN og EU som partnere også. Hvad er din egen løsning Uffe E.?

 50. Af Kirsten H. Jensen

  -

  Spørgsmålet er, om socialdemokraternes mål i virkeligheden er at begrænse al adgang for flygtninge til Danmark, udtagen kvoteflygtninge og, at aktuelt forslag er mere spiseligt, end at foreslå et totalt forbud, men er et skridt på vejen. Alle europæiske nationer er ved at indse, at Europa ikke kan tage imod alle migranter og flygninge, som vil til Europa. Også de Radikale. Adskillige terrorsager belyser således mange muslimers holdning til Vesten. Europa er ved at indse, at en del muslimer ikke vil leve med vestlig demokratisk tankegang. Hvorfor er de her? De foretrækker tilsyneladende det monoteiske system med sharia. De kommer fra hånden til munden samfund. Jeg har læst nogle kommentarer fra en tyrkisk mand her på bloggen. Jeg husker ikke hans navn. Hvis hans holdning er typisk blandt andre tyrkere og muslimer generelt, står det rigtig skidt til med integrationen. Vi bør ikke tillade, at mennesker kommer til Danmark, alene for at blive forsørget af os. Vi må stille krav til en arbejdsindsats og at de egnede tager en uddannelse, kvinder som mænd, ellers forbliver de en fattigt underklasse, med en enorm krævermentalitet og mange får en kriminel løbebane. Det har vi set i bandekonflikterne. Jeg husker, at denne førnævte tyrker mente, at det danske samfund burde give beboere fra ghettoerne lavere lån til boliger, end man ellers yder til danskere. Det var måske bare en provokation? De fleste flygtninge og migranter er fattige uuddannede mennesker og de forbliver nederst i hierakiet, fordi vi ganske enkelt har givet dem lov til at køre frihjul i vores samfund. Vi har undladt at stille de behørige krav, som vi stiller til vores egne etniske danske borgere. Vi sygeliggør kvinderne, som alligevel ikke er mere syge, end at de kan få 5 børn, eller flere. Ikke vestlige indvandrerkvinder og mænd skal ud på arbejdsmarkedet og bidrage solidarisk til velfærdsamfundet. Hvis de ikke har uddannelse, kan de snildt bidrage med varme hænder på plejehjem, børnehaver og bidrage til vedligeholdelse af landets udearealer. De bør ikke få ydelser, med mindre de yder. Vi skal give mens der er et behov, i begyndelsen og derefter stille krav til en indsats for det land de er kommet til, desuden skal de lære dansk.

Kommentarer er lukket.