For godt til at være sandt

Af Uffe Ellemann 71

Skal man tro Trumps tilhængere, er han på nippet til at få Nobels fredspris. For det er jo ham, der med sin buldren og faste holdning har skræmt ”Little Rocket Man” Kim Jong Un til at love at opgive Nordkoreas atomvåben….

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Så det er det nok heller ikke.

Naturligvis er det positivt, at statslederne i Nord- og Sydkorea mødtes og udvekslede en masse høflighedsfraser. Alt hvad der kan fremme afspændingen på den koreanske halvø skal hilses med glæde.

Men man skal passe på med ikke at lade glæden overskygge den kølige sunde sans.

Når Kim Jong Un pludselig har skruet charmen på, hænger det muligvis sammen med, at han er blevet skræmt af Trumps voldsomme retorik og hans notoriske uberegnelighed. Men det har nok også spillet ind, at han har fået et vink med en vognstang under sit nylige besøg hos den store nabo, præsident Xi, om at han var inde på en farlig og uholdbar kurs.

Og når han pludselig taler om at lukke det testcenter, hvor de seneste store atomprøvesprængninger har fundet sted, hænger det måske sammen med noget, der – med påfaldende timing – blev lækket af kinesiske kilder: Nemlig at testområdet er blevet så ødelagt af de kraftige sprængninger, at det er farligt at bruge det igen.

Trumps hårde linje har formentlig også været medvirkende til, at det er lykkedes at gennemføre særdeles skrappe sanktioner mod Nordkorea i FN-regi – og de sanktioner har bidt særdeles hårdt: For nylig blev de eksisterende sanktioner, der især skulle ramme våbeneksport til Nordkorea, udvidet med bredere begrænsninger i Nordkoreas muligheder for at hente valuta gennem eksport samt indefrysning af aktiver i udlandet. Når de sanktioner har bidt, er det fordi de har begrænset Nordkoreas økonomiske samkvem med lande, som hidtil mere eller mere indirekte har støttet landet – Kina, Rusland, Vietnam, Sydkorea og andre. Det skønnes, at Nordkorea har mistet mellem en tredjedel og halvdelen af sine samlede indtægter udefra.

Mon ikke Xi har forklaret sin unge nabo, at der ikke var hjælp at hente her, før han sørgede for at få et mere afslappet forhold til sine omgivelser.

Så efter besøget hos Xi skruede raketmanden charmen på, da han mødtes med Sydkoreas præsident Moon. Og ifølge sydkoreanske talsmænd stillede han i udsigt både at indstille sit atomprogram, at skabe en atomvåbenfri koreansk halvø og lave en fredsaftale til afløsning for den snart 70 år gamle våbenhvileaftale, der har holdt den formelle krigstilstand på vågeblus. Alt hvad han ønsker sig til gengæld er et løfte fra USA om at man ikke vil angribe Nordkorea.

Så er det man må sige: Det er simpelthen for godt til at være sandt. Og det er det heller ikke.

Hvorfor skulle Kim både stoppe sit atomprogram og aflevere de mellem 20 og 60 sprænghoveder, Nordkorea skønnes at besidde? Han ønsker først og fremmest at bevare magten, og når den nye amerikanske sikkerhedsrådgiver John Bolton taler om en ”Libyen-model”, så frister Gaddafis skæbne ikke Kim til at gå den vej: Gaddafi opgav sine atomvåben, blev væltet efter et vestligt støttet oprør, og brutalt henrettet…

Og der er mange andre spørgsmål, som ikke mindst interesserer Sydkorea og Japan: Hvad med Nordkoreas missilprogrammer? Og hvad med de 26.000 artilleripjecer, som er opstillet langs våbenstilstandslinjen, tæt på Sydkoreas hovedstad, med lagre af kemiske og biologiske våben?

Bekymringen i disse lande er, at Trump – der i valgkampen havde mange negative bemærkninger om USA’s allierede i regionen – er så ivrig efter at kunne pynte sig med en aftale-sejr ved et kommende topmøde med Kim Jong Un, at han vil tænke ”America First” uden hensyn til sine allierede. I forvejen er de helt generelt bekymrede for, hvad Trump kan finde på i en kompliceret forhandlingssituation – med sin kombination af manglen viden, manglende ønske om at skaffe sig viden og bundløse tro på, at han er verdensmester til det hele…

Historien viser, at tidligere nordkoreanske ledere har indgået flotte aftaler med resten af verden – og siden er løbet fra løfterne. Derfor er det komplicerede spørgsmål om verifikation helt centralt i de aftaler, som nu skal indgås.

Som Reagan sagde til Gorbachev: Trust but Verify – så kan Trump nu sige til Kim Jong Un: Distrust and Verify!

Djævelen kommer til at ligge i detaljen. Og først når detaljerne er på plads, giver det mening at begynde at tale om Nobel-priser.

71 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  HR Mortensen, enig! Pest og kolera. Jeg er bare træt af ensidig rød propaganda.

 2. Af hr. j han..

  -

  AF FLEMMING LAU – 3. MAJ 2018 10:07
  “J.Ha nsen. Rød propanda glemmer altid Nordkoreas unit 124. Røde snigmord er norm!”

  Sæt dig ind i tingene. Hvis muligt.
  Nordkorea er ikke kommunistisk overhovedet.
  Landet er gennemsyret af Konfucius tankegangen.
  Det er Sydkorea også.

 3. Af Niels Larsen

  -

  HR. J HAN..

  Der er næppe nogen tvivl om, at Nordkorea er én stor, kommunistisk fangelejr.

 4. Af Niels Lemche

  -

  Niels Larsen,

  Det kan være, at JH har været en tur igennem sådan en fangelejr i Nordkorea. Det ville forklare hans besynderlige indlæg.

 5. Af Niels Lemche

  -

  FINN PEDERSEN, man ser tydeligt Kinas indflydelse i Vietnam … Jeg tænker på den korte krig mellem det samlede Vietnam og Kina for år tilbage (som kineserne ikke slap godt fra), og jeg tænker på den vietnamesiske modstand mod kinesernes planer i havet uden for Vietnam, som har fået disse Kinatro vietnamese — siger du — til at kalde på amerikanerne.

  Og så er der hele tiden nogle spillere rundt om Kina, Du glemmer, især Japan, men også Taiwan.

  Ydermere har de et alternativ til Kina, nemlig Indien, der idag tæller lige så mange mennesker som Kina, men økonomisk ikke er så langt fremme. Som Kina har inderne A-våben.

  Bare for at sige, at dit kinesiske skønmaleri vist har flere farver, end du regner med.

 6. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lemche Hr. Larsen
  “Den gængse opfattelse af Nordkorea som et kommunistisk land og den officielle juche-ideologi må lægges til side. Ganske vist var det Sovjetunionen, der installerede Kim Il-sung som leder af Nordkorea efter afslutningen af Anden Verdenskrig. På det tidspunkt eksisterede der dog ingen kommunistisk base i Nordkorea, og Kim Il.sung måtte hentes ind fra sit eksil i en sovjetisk landsby for at blive leder. Ingen i toppen af Kim Il-sungs første stab – med undtagelse af de sovjetiske koreanere – havde modtaget nogen ideologisk undervisning i marxismen.
  Selvom Sovjetunionen, efter indsættelsen af Kim Il-sung, vedblev at yde indflydelse på Nordkorea, var den kommunistiske ideologi i en traditionel forstand svagt funderet i landet, og Nordkorea havde altid en særlig isoleret rolle i østblokken. Siden østblokken blev opløst, er landet formelt stoppet med at kalde sig kommunistisk. Alle henvisninger til kommunismen er skrevet ud af forfatningen, og det sidste offentligt fremviste billede af Karl Marx er blevet fjernet fra Pyongyang.
  Regimets virkelige ideologi er nationalistisk, og landet har langt flere ligheder med de gamle japanske fascister end med Marx og Lenin. Den amerikanske forsker i nordkoreansk litteratur og propaganda B.R. Myers opsummerer i sin anmelderroste bog ’The Cleanest Race’ kernen i den nordkoreanske ideologi: ”Det koreanske folk er for renblodet, og derfor for ærbart til at kunne overleve i denne onde verden uden en stærk forælder som leder.”

  http://raeson.dk/2014/analyse-derfor-forstaar-vesten-ikke-nordkorea/

 7. Af Niels Larsen

  -

  NIELS LEMCHE

  Det er da nærliggende at tro på, at han har gennemgået en grundig hjernevask.

 8. Af Niels Larsen

  -

  B. Mortensen

  Du har til dels ret, men også kun til dels…

  “Jucheideologien er det nordkoreanske Koreas Arbejderpartis statsideologi stadfæstet i landets grundlov i 1977, da den erstattede marxismen. Direkte oversat betyder ordet selvstændighed.

  Ideologien anses for ikke at være forbundet med marxismen-leninismen, måske mere med med stalinismen i kombination med de traditionelle konfusianske idéer og koreansk kultur.

  Juche-ideologien bliver af tilhængerne betegnet som en del af marxismen-leninismen. Den blev i 1940’erne udviklet af det koreanske kommunistiske parti. Kernepunktet i ideologien er, at nationens interesser står over den internationale kommunistiske bevægelse, og at samfundet skal ledes af en arbejderfører. Mennesket er det vigtigste element, men det må være rede til betingelsesløs loyalitet.

  I modsætning til den klassiske marxisme-leninisme, som stræber efter det klasseløse samfund, kræver Juche-ideologien kun “venskab mellem klasserne”.”

 9. Af Flemming Lau

  -

  Kommunisme og nazisme er midlet til personkult, hvor lederen tilbedes som en gud!

 10. Af R.H. Kristiansen

  -

  Er det en ære at modtage Nobelprisen? Jo det er det vel. Det kan man dog tvivle på, efter at have fulgt med i diskussionen og balladen om Det Svenske Akademi. Et akademi fyldt af personfnidder, sexmisbrug og ekstrem neopotisme. Et medlem sidder livet ud, som reglerne er i dag. Flere af medlemmerne har misforstået hvervet. Nogle mener, at det er et personligt privilegie og bør afstedkomme millionstøtte til eget forbrug.
  Det er måske ikke Nordkoreas leder, eller Trump man tænker på, som det første bud til fredsprisen. Her taler vi om en mand, der har sultet sin egen befolkning ihjel og fået dræbt sin bror. Den anden er et skolebogseksempel på at splitte sin ledelse med del og hersk politik. Mon ikke man kunne finde nogle mere egnede emner.
  Nu er det selvfølgelig nordmændene, der tager vare på fredsprisen. De er ikke anderledes end svenskerne.
  “Når man kan give nobel pris til snigmorderen Obama. Så kan man vel give den til hvem som helst.” Hvem var det der blev snigmyrdet? Det var vist Osama Bin Laden. Hvem støttede/støtter ham og hvilke typer? Det gjorde/gør islamister, ekstremister og terrorister. OBL burde have været arresteret, sammen med hele familien og dømt som terrorist og krigsforbryder, hvilket han var. OBL var en rigmandssøn fra Saudi-Arabien. For at være skibsingeniør skal man være uddannet skibsingeniør. En maskinmester er ikke ingeniør. Han/hun kan sikker være akkurat ligeså dygtig som en ingeniør til nogle ting. Der er dog en hel del beregninger, materialelære og matematik og meget mere, der skal til for at blive civilingeniør. Er du det J..Han?

 11. Af Niels Lemche

  -

  R.H. KRISTIANSEN, mon ikke du lige skal opdatere dig selv mht. Nobelprisen. Fredsprisen uddeles i Oslo. Den svenske Nobbelkommite har ikke noget med den at gøre. Og mht. Nobelprisen i øvrigt, så uddeles prisen af det svenske akademi, som nu er gået i total opløsning; men hvor kongens indgriben måske redder det i en ny struktur. De andre priser end litteraturprisen uddeles forskelligt. Økonomiprisen er slet ikke en Nobelpris, men uddeles samtidgt med dem. Den er indstiftet af Sveriges Riksbank. Andre priser kommer via det Kungliga Vetenskapsakademien.

  Det er altså kun litteraturprisen, der er på spil. Men det er typisk for vor overfladiske tid, at man nærmest alene fokuserer på litteraturprisen.

 12. Af Niels Lemche

  -

  Finn Pedersen,

  Og så lige et tillæg: Berlingerens artikel i dag om Det Sydkinesiske Hav.

 13. Af Niels Lemche

  -

  Sørgeligt, at vi ikke kan blive fri for trolden(e). Sørgeligt, at Berlingeren ikke kan finde ud af at redigere en debatside. Sørgeligt, at Berlingeren ikke engang forsøger at håndhæve sine egne regler.

 14. Af Fru Lis Sørensen

  -

  Lemchenriet. Nobel er ein judenpreiz. Har aldrig været en ære at modtage den. tværtimod…

 15. Af Fru Lis Sørensen

  -

  ” Jeg har ingen fidus til nordmænd, har også arbejdet med dem. Grådigt folk, efter at de fandt olie.”

  Behold dine nass ende meninger om vores broderfolk for dig selv. At de nægtet evighedsstudenten sit islandsknasser SU der, man fik dette i DK på fem påbegyndte uddannelser, uden at færdiggøre fortæller alt. Hørte du var på Dansk statsbetalt højskoleophold sidste jeg hørte? Noget om at se sandheden i farver og får, eller sådant noget?

 16. Af Niels Lemche

  -

  MARTIN JØRGENSEN, skal man nu ikke se, hvad der kommer ud af det, før man begyndert at tildele nogen noget? Det er lidt af en grinebidder diskussion.

 17. Af Per Torbensen

  -

  Uffe Ellemann Jensens temaer fejler ikke , faktisk næsten altid interessante og læseværdigt uanset enighed eller ej-spændende når der opstår nye argumenter og historisk viden sat i en historisk kontekst,men en oprydning med falske navne og primitive angreb -ja tak.

 18. Af Fru Lis Sørensen

  -

  “Den ordblinde fake “fru” styrer helt vildt. Vågn dog op Uffe, please !”

  Thailandjan/Russerbotjan har en stor interesse i at fjerne kritikere? Faktisk eneste som den trold han er? Relatere aldrig til det debatteret emne.

  Og UEJ fjerner naturligvis alle kommentarer her, inklusiv dine. Du forventer da ikke efter dine støvringske personangreb på hans person, at han lader dine stående? Ha , ha ha. Du er en ren trold Russerbotjan… Altid.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det må jeg da blankt indrømme, at jeg har uendelig svært ved at forstå, hvorfor farmand Uffe trækker navnet Ellemann rundt i sølet overfor børnene Karen og Jakob. Normalt ønsker forældre det bedste for deres afkom. Hvorfor da trække navnet Ellemann rundt i en ren blog debat kommentarspor mødding – uden hoved eller hale? – omgivet af navne fakes, net trolls og andet ragelse ! Som popularitet projekt . . . . vel svarende lidt til Assad der ville forøge sin popularitet ved at bombe egen befolkning med forbudte kemiske våben. Det var i øvrigt også fake news. Er Uffe og afkom også bare en del af MSM fake news?

 20. Af R.H. Kristiansen

  -

  Vesten bør frygte stater i ubalance som Nordkorea og Rusland. Vesten bør dog allermest frygte Kina, som er ved at æde verden op. Nu har grønlænderne inviteret kineserne til at byde på deres lufthavnsprojekt. Grønlænderne er nu i deres pubetære stadie i forhold til Danmark. Der arbejder kinesere i fiskeindustrien i Grønland, alt imens grønlænderne lever af socialhjælp. Kineserne forbereder sig på øst vest/vest øst passagen. Kina prøvede at langtidsleje et stort område i Nordisland. Kina er i store dele af Afrika, hvor de har sikret sig sjældne jordarter. Kina dikterer hvad Nordkorea laver.
  Vi ved ikke om Nordkorea i virkeligheden er et kinesisk atom og missillaboratorium. Hvad er smartere end at have en rebelstat og selv stå med rene hænder og producere hele verdens elektronik. Man skal ikke tage fejl af kinesere og deres Konfutse. Jeg har arbejdet med kinesiske projekter og haft kinesere til at arbejde for mig. De er benhårde og ikke helt fine i kanten, som forretningsfolk. Ydermere støver de op al vestlig teknologi og kopierer den uden at blinke med øjnene.

 21. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Der er en ting vi ganske overser med disse barnagtige – men potentielt farlige – hysteriske udbrud fra Kina, Rusland på den ene side og Nordkorea og Iran på den anden side omkring atomvåben og verdensomspændende flåder:

  Begge dele er så afsindigt kostbare, specielt på den måde disse lande griber sagen an.
  Ingen af de nævnte lande har en økonomi, der kan bære bare det ene våben, for slet ikke at tale om begge.

  Vi ser, at Rusland for første gang i mange år må beskære deres militærbudget. Det bliver efter al sandsynlighed den russiske flåde, der kommer til at stå for i sparerunderne.
  Det bygger jeg bl.a. på de sejladser, som russerne har gennemført – og de har ikke været opmuntrende – for russerne.
  De ambitioner om at gøre USA og Nato rangen stridig til søs; de støder på alvorlige problemer: En flåde på størrelse med USA´s på 10-20 hangarskibe: Det er der ikke nogen der på nogen tænkelig måde kan komme op på.

  En Nimitz-klasse koster noget, der minder om 40-50 mia. kr. Den lille Wasp-klasse koster vel 10 mia. kr. Klogeligt nok har Storbritannien begrænset sig til den lille type og går i stedet på sine gamle udposter i imperiet: Det er dels Australien/New Zealand og dels de besynderligste øer rundt omkring.
  Atomubåde er bestemt ikke billige: De er ca. dobbelt så dyre som et lille hangarskib.

  Lad os være helt ærlige det er der ikke nogen, der kan konkurrere med.

  Danmarks Søværn går en anden vej: Nemlig de mindre skibe, der er store i danske farvande; men lige akkurat store nok til verdenshavene. De kan ikke klare en konfrontation med et hangarskib. Det er heller ikke nødvendigt.

  Danmark har ikke noget fornuftigt at bruge et hangarskib til: Det er meget smartere at have allierede/områder som Færøerne, Grønland og Island.
  Hvis det besluttes at bygge 2 Huitfeldt’er til plus en Absalon-klasse, så har Danmark 12 skibe af en stor fregatstørrelse: Bevæbning- og udrustning vil være, hvad opgaven nu kræver – det er sådan de er bygget.
  De er også bygget som færger på den måde, at de kan være i drift 90% af tiden. De har en rækkevidde, der er den dobbelte af sammenlignelige skibe. Det ofrer lidt på topfarten; men ikke ret meget: Virkelig ikke ret meget.

  De har faktisk en ret stor slagkraft – specielt, hvis der ikke er andet i nærheden. Med en ordentlig værftsplanlægning mm. så vil de rutinemæssigt være i søen 2-3 gange så meget som andre.

  Det gør faktisk, at Søværnet er en af de flåder i verden, man skal tage alvorligt. Det er ikke tilfældigt, at jeg siger: Det kommer til at tage lang tid for Kina blot at komme op på den DANSKE flådes niveau. Russerne er hastigt på vej ned under det.

Kommentarer er lukket.