For godt til at være sandt

Af Uffe Ellemann 71

Skal man tro Trumps tilhængere, er han på nippet til at få Nobels fredspris. For det er jo ham, der med sin buldren og faste holdning har skræmt ”Little Rocket Man” Kim Jong Un til at love at opgive Nordkoreas atomvåben….

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Så det er det nok heller ikke.

Naturligvis er det positivt, at statslederne i Nord- og Sydkorea mødtes og udvekslede en masse høflighedsfraser. Alt hvad der kan fremme afspændingen på den koreanske halvø skal hilses med glæde.

Men man skal passe på med ikke at lade glæden overskygge den kølige sunde sans.

Når Kim Jong Un pludselig har skruet charmen på, hænger det muligvis sammen med, at han er blevet skræmt af Trumps voldsomme retorik og hans notoriske uberegnelighed. Men det har nok også spillet ind, at han har fået et vink med en vognstang under sit nylige besøg hos den store nabo, præsident Xi, om at han var inde på en farlig og uholdbar kurs.

Og når han pludselig taler om at lukke det testcenter, hvor de seneste store atomprøvesprængninger har fundet sted, hænger det måske sammen med noget, der – med påfaldende timing – blev lækket af kinesiske kilder: Nemlig at testområdet er blevet så ødelagt af de kraftige sprængninger, at det er farligt at bruge det igen.

Trumps hårde linje har formentlig også været medvirkende til, at det er lykkedes at gennemføre særdeles skrappe sanktioner mod Nordkorea i FN-regi – og de sanktioner har bidt særdeles hårdt: For nylig blev de eksisterende sanktioner, der især skulle ramme våbeneksport til Nordkorea, udvidet med bredere begrænsninger i Nordkoreas muligheder for at hente valuta gennem eksport samt indefrysning af aktiver i udlandet. Når de sanktioner har bidt, er det fordi de har begrænset Nordkoreas økonomiske samkvem med lande, som hidtil mere eller mere indirekte har støttet landet – Kina, Rusland, Vietnam, Sydkorea og andre. Det skønnes, at Nordkorea har mistet mellem en tredjedel og halvdelen af sine samlede indtægter udefra.

Mon ikke Xi har forklaret sin unge nabo, at der ikke var hjælp at hente her, før han sørgede for at få et mere afslappet forhold til sine omgivelser.

Så efter besøget hos Xi skruede raketmanden charmen på, da han mødtes med Sydkoreas præsident Moon. Og ifølge sydkoreanske talsmænd stillede han i udsigt både at indstille sit atomprogram, at skabe en atomvåbenfri koreansk halvø og lave en fredsaftale til afløsning for den snart 70 år gamle våbenhvileaftale, der har holdt den formelle krigstilstand på vågeblus. Alt hvad han ønsker sig til gengæld er et løfte fra USA om at man ikke vil angribe Nordkorea.

Så er det man må sige: Det er simpelthen for godt til at være sandt. Og det er det heller ikke.

Hvorfor skulle Kim både stoppe sit atomprogram og aflevere de mellem 20 og 60 sprænghoveder, Nordkorea skønnes at besidde? Han ønsker først og fremmest at bevare magten, og når den nye amerikanske sikkerhedsrådgiver John Bolton taler om en ”Libyen-model”, så frister Gaddafis skæbne ikke Kim til at gå den vej: Gaddafi opgav sine atomvåben, blev væltet efter et vestligt støttet oprør, og brutalt henrettet…

Og der er mange andre spørgsmål, som ikke mindst interesserer Sydkorea og Japan: Hvad med Nordkoreas missilprogrammer? Og hvad med de 26.000 artilleripjecer, som er opstillet langs våbenstilstandslinjen, tæt på Sydkoreas hovedstad, med lagre af kemiske og biologiske våben?

Bekymringen i disse lande er, at Trump – der i valgkampen havde mange negative bemærkninger om USA’s allierede i regionen – er så ivrig efter at kunne pynte sig med en aftale-sejr ved et kommende topmøde med Kim Jong Un, at han vil tænke ”America First” uden hensyn til sine allierede. I forvejen er de helt generelt bekymrede for, hvad Trump kan finde på i en kompliceret forhandlingssituation – med sin kombination af manglen viden, manglende ønske om at skaffe sig viden og bundløse tro på, at han er verdensmester til det hele…

Historien viser, at tidligere nordkoreanske ledere har indgået flotte aftaler med resten af verden – og siden er løbet fra løfterne. Derfor er det komplicerede spørgsmål om verifikation helt centralt i de aftaler, som nu skal indgås.

Som Reagan sagde til Gorbachev: Trust but Verify – så kan Trump nu sige til Kim Jong Un: Distrust and Verify!

Djævelen kommer til at ligge i detaljen. Og først når detaljerne er på plads, giver det mening at begynde at tale om Nobel-priser.

71 kommentarer RSS

 1. Af Niels Lemche

  -

  Når man tænker på den norske nobelkommittes tidligere successer, så er detg vel ikek helt u muligt med en n obellert ti lTrumpie. Men mon ikke det er noget, som han selv har bragt omløb´?

  Ghaddafi blev ikke henrettet; han blev likvideret, da de hev ham ud af en cementrør. Ikke mere vrøvl med ham.

  Jeg synes i øvrigt, at der var mere hold i opfordringen til at give raketdrengen en Oscar!

 2. Af hr. j han.

  -

  Har Ellemann overhovet overvejet om det også kunne skyldes, at Sydkorea har fået en ny præsident.
  Som har udtrykt en oprigtig vilje til fred.
  Jeg har opholdt mig i Sydkorea i ca 20 år.
  Og jeg kan fortælle, at de fleste af sydkoreanerne er dybt lykkelige over udsigten til fred..
  Men mon ikke USA får forpurret det endnu engang.

 3. Af hr,j. hAN

  -

  Har Ellemann overhovedet overvejet om det også kunne skyldes, at Sydkorea har fået en ny præsident.
  Som har udtrykt en oprigtig vilje til fred.
  Jeg har opholdt mig i Sydkorea i ca 20 år.
  Og jeg kan fortælle, at de fleste af sydkoreanerne er dybt lykkelige over udsigten til fred..
  Men mon ikke USA får forpurret det endnu engang.

 4. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Man skal nok se på Kinas motivation til endelig at skride ind og overholde sanktionerne, som Kina egentlig havde tiltrådt.

  1) Kina har hele tiden været klar over, at blev kampene i Korea genoptaget (der er jo stadig ikke sluttet fred), så ville det uomgængeligt gå ud over Kina med en flygtningeinvasion, der ville få den europæiske problemstilling til at ligne uorden i en svagbørnsferiekoloni. Ikke at venstrefløjens narko- og voldskriminelle bagland ikke er et problem; men det er i hovedsagen et politi-problem.
  Nordkorea er noget ganske andet: Gennemmilitariseret og bevæbnet til tænderne. Det ville ikke kunne undgå at blive noget, som den ret beset inkompetente kinesiske hær ikke ville kunne klare.

  2) Kan Nordkorea ramme USA med atomvåben, så kan de også ramme Kina. Derfor har Kina langt hen ad vejen bestukket Nordkorea med at handle med dem til et absurd prisforhold mellem kul og olie. Her er problemet så, at det kunne gå så længe Kina kunne betale Rusland i guld – formentlig for en stor dels vedkommende Nordkoreansk guld. Den går imidlertid ikke længere, fordi Rusland kan ikke blive ved med at modtage betaling i blankt metal. Rusland skal bruge rigtige penge for at betale for sin import af stort set alt.
  Guldet kan Rusland ikke sælge, fordi så ville guldprisen falde som en sten – og hele grundlaget for afregning mellem Rusland og Kina bortfalde.

  Kina har prøvet at holde sin valuta UNDERvurderet ifht. USD og samtidig OVERvurderet ifht. EUR. Det går jo naturligvis galt! Det burde være nationaløkonomi for børnehaveklassen (er det ikke, fordi lærerne hverken kan læse eller skrive i Danmark).

  Det der sker er, at Kina opbygger en betydelig beholdning af amerikanske statsobligationer, som de ikke kan købe noget for: I samme sekund Kina køber noget og vil betale i USD, så ryger EUR i vejret.
  Begynder Kina at købe noget (f.eks. fødevarer) med USD, så ryger prisen i vejret som en raket. Olieprisen er godt nok steget i USD; men er forblevet konstant i EUR.

  Sådan går det, når man sætter underbegavede, skidtvigtige og selvhævdende skolelærere til at bestemme over økonomi. Det går GALT!

  Ruslands motivation til at holde Flæskedrengen flydende har været at sælge atomvåbenteknologien til Nordkorea. Det har så bare medført en stadig større andel af guld i den russiske valutareserve – hvor den så ikke kan bruges.

  Her skal vi lige se på de to slag, som USA har givet Assad i Syrien. Her er jeg mere end almindelig sikker på, at man kun har “Afregnet” halvdelen af de missiler, som blev brugt mod Assad. Den anden halvdel er gået til at smadre russiske anlæg, materiel og tropper, som officielt ikke eksisterede i Syrien.
  De tab har russerne måttet bide i sig, fordi de ikke kan indrømme, at de har fået nogle læsterlige tæsk.

  Vi kan også være sikker, fordi amerikanerne brugte en gammel EA-6 Prowler, som daterer sig fra Vietnamkrigen for 50 år siden. De syriske missiler, der blev affyret – blev først affyret efter at krydsermissilerne havde passeret. De russiske radarer overvågede; men ingen af de nyere missiler blev affyret iht. USA. Det skal nok være rigtigt nok! De batterier ville ikke være i stand til at affyre, for de har givetvis fået en Tomahawk.
  Russernes radarer virker, for dem har man ikke beskudt – men missilerne derimod er der ikke nogen, der snakker om: Tavsheden er larmende.

  Konsekvensen for Nordkoreasituationen er ganske direkte: Hvis Nordkorea begynder at skyde med missiler, så kunne det jo tænkes, at nogle af dem ramte Vladivostok – sigter godt; men rammer slet.
  Problemet er, at tilsvarende “fejl” kunne ske for USA – og Putin ville få ryddet kæften på samme måde som han har fået det i Syrien.
  Man skal heller ikke tage fejl: Nogle af disse Tomahawk kunne ramme rørledninger til olie og gas – i Rusland. Hovsa! Olsen! “Beklagelig fejltagelse!”

  USA vil slet ikke have behov for noget så probat som at dumpe guld på markedet og på den måde ruinere Rusland.

  Forskellen er, at Trump har muligheden for at lægge pres på Kina, hvilket Obama ikke havde. Der er ligesom kommet andre boller på suppen i Kina med Xi, fordi forgængeren havde kørt Kina ud over kanten. Den kant, der hele tiden har truet.
  Kina har ganske enkelt ikke råd til at holde Flæskedrengen oven vande.

  Om Flæskedrengen makker ret? Det må man håbe for ham! Det kunne jo være, at der var kredse i Nordkorea, der vendte bøssen den anden vej! Man må aldrig overse, at de farligste for en diktator er hans egne livvagter.

 5. Af Mads Langer

  -

  Trump er uberegnelig, Jong Un er utilregnelig og Løkke er beregnende.
  De fleste politikere er bedre til at regne den ud end til at regne og de betaler nødigt regningen.
  Når det regner på kapitalisterne drypper det på degnen; men dråberne kan sandelig også være så små, at de danner umærkelig tåge – bare spørg regnedrengene på DMI.
  Regninger er i øvrigt et palindrom, ligesom russerdressur.

 6. Af Maria Due

  -

  Lemche

  “Når man tænker på den norske nobelkommittes tidligere successer, så er detg vel ikek helt u muligt med en n obellert ti lTrumpie”

  Ork nej, og jeg kan kun sige, at jeg græder tørre tårer over, at Thorbjørn Jaglands Europarådet også er ved at miste glorien. Forsvarsakademiets Peter Viggo Jacobsen ytrede forleden i Deadline på sin egen rapkæftede facon, at hvis nobelkomitëen havde ventet med at uddele prisen, til Obama havde foretaget sig noget, havde han slet ikke fået den. Vi er stadig mange, der vånder os over bl.a. Cairotalen og det dybe underdanige buk. Du skulle i øvrigt læse samme Jacobsens JP-kronik om et forsvar til discountpris fra den 19. april i år. Det er mere dit og Ellemanns område end det er mit, men det lyder rigtigt, synes jeg.

 7. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Hvad angår Trump?

  Jeg tror han har andet at tænke på!
  Robert Müller strammer slipset ganske gevaldigt. Det store spørgsmål er om Trump holder til midtvejsvalget. Det skal han nok, fordi der er ikke nogen, der er interesseret i at få Mike Pence som præsident – selvom det var ham, der svor Pompeo ind som udenrigsminister, så han lige akkurat nåede at komme med til udenrigsministertopmødet i Brüssel.

  Det blev et kort besøg, fordi han skulle videre til Bibi Netanyahu.
  Det interessante er her, at Bibi fremlagde dokumentationen for Irans manglende efterlevelse af atomaftalen. Den noget teatralske forestilling var med velberåd i hu: Netanyahu ved jo alt om, at Trump ikke kan læse – og det kan han vitterlig ikke – ikke engang fra en telepromter.

  Nu er den dokumentation jo ikke noget, der bare lige er faldet ned i skødet på israelerne.

  Jeg spekulerer på, hvem der i Iran har evne og mulighed for at lade sådan en dokumentation tilflyde “rette vedkommende”?
  Det må være nogen, der véd, at de står til at få en bombe i hovedet.

  Dvs. nu ved USA hvor alle faciliteter rent fysisk befinder sig. Ellers havde man ikke fra israelsk side afsløret så komplet en dokumentation: Vi baserer os ikke på gætværk her.

  Vi ser også herhjemme, hvordan indavlskonsulent Pernille Skipper klynker på skolelærernes vegne: Det er nogen ingen har ondt af og ingen kan fordrage.
  Tydeligvis for at snakke udenom det væsentlige: Nemlig, at indavlskonsulent Pernille Skipper har en fremtrædende position på de narkokriminelle indvandreres dødsliste. Sådan plejer det jo at gå med nazister: De bliver slået ihjel af deres egen livvagt.

 8. Af Niels Larsen

  -

  Jeg vil mene, at Trump har fuldt ud lige så stor ret til Nobelprisen som fæhovedet Obummert havde. Muligvis endog mere ret.

  Obummert ødelagde meget for den vestlige verden. Det har Trump dog endnu ikke gjort. Til gengæld har han gjort en hel del for amerikanerne i rustbæltet – og muligvis gjort en god gerning ved at true “Rocket Man”.

 9. Af Niels Larsen

  -

  MARIA DUE

  Peter Viggo Jacobsen er guld værd. :-)

 10. Af Maria Due

  -

  Niels Larsen, når han kan få mig til lytte, må han foruden at besidde en stor viden også være en dygtig formidler. I kronikken skrev Peter Viggo Jacobsen for øvrigt: “Store flertal i Folketinget har de seneste 20 år udsendt danske soldater. Det er blevet et dansk varemærke ,at udføre de kampoperationer, de færreste allierede vil være med til, fordi det giver taknemmelighed i Washington og Nato, der kan veksles til accept af det utilfredsstillende forsvarsbudget”. Jeg ved ikke, om det også gælder udsendelsen til Estland, som Uffe Ellemann skrev om forleden, og som gjorde mig helt stolt, men det gælder sikkert de 155 danske soldater i Kabul

 11. Af hr..j haN.

  -

  Det ville være fremmende for debatten, hvis både Ellemann og kommentatorerne havde et minimum af kendskab til Korea. Syd som Nord.
  Og forstod disse mennesker.
  Det gør de ikke.

 12. Af Thomas Borgsmidt

  -

  I kan lige så godt holde op med at diskutere Trump!

  Der kommer til at ske det, at Deutsche Bank hiver lånene, der finansierer hans bordeller. Det vil give Deutsche Bank et tab; men det tab vil blive betalt af Putins indefrosne penge.

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – vink med en vognstang – så er vognstangen formentlig anvendt af flere. De særdeles skrappe sanktioner mod Nordkorea i FN-regi er et vink fra Trump. Under sin præsidentvalgkampagne i 2016 lovede Trump også at hævne Kinas ”voldtægt af den amerikanske økonomi og tyveri af amerikanske arbejdspladser”. Det løfte – vink med en vognstang – er nu indfriet med en række toldafgifter rettet mod netop Kina. Det er da meget muligt, at kinesiske Xi har grebet den vognstang og knaldet den i nødden på nordkoreanske Kim Jong Un. I min optik er det vel blot udtryk for lidt brugbar realpolitik. No more tomsnak – lidt handling please!

 14. Af Glenn Madsen

  -

  Atommagter er følgende: USA, Rusland, Storbritanien, Frankrig, Israel, Indien, Pakistan og nu Nordkorea. Hvem husker ikke Tom Lehrer “Who’s Next (1965)”.
  Har det ikke været det samme cirkus hver gang, jeg husker det dårligt. Og bindegal? man har åbenbart glemt Kennedy og Kruchtjov, horekarlen og så ham med skoen.

 15. Af B. Mortensen

  -

  Ja lad os endelig tale om noget andet! Det ser ud til, at din viden om Korea er minimal. Du kunne jo begynde med hvem der råber til de amerikanske sodater, at de skal rejse hjem. De er ikke særlig populære blandt den civile befolkning kun hos det yderste højre. . Når det kommer til stykket vil USA virkelig sende deres tropper hjem hvis der kom fred? Nej det har USA ikke råd til. Jo mere nedrustning jo mere gør det ondt på USA’s økonomi der lever af verdens konflikter som de jo i de fleste tilfælde selv har implementeret.

  Hr. Ellemann Hvad er de internationale medarbejder kommet frem til a.n.g. Syrien og London giftangrebet. Morsomt som det pludselig ikke mere er overskriften?

 16. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Nobel priser – så ved jeg ikke rigtig, hvad man skal lægge i det alternativ til Hollywood reality show og cellebraties. Den svenske del af showet “Det Svenske Akademi” er ramt af så mange interne #MeToo skandaler, at der ikke er nok tiloversblevne medlemmer til at udpege en Nobelprisvinder. En – måske idag glemt Nobel fredspris – var den i 1994 tildelt Palæstinas leder, Yasser Arafat og israelerne Yitzhak Rabin og Shimon Peres. De fik prisen for at kæmpe for fred i Mellemøsten, og prisen var tænkt som et boost for freden i regionen. En pris der vel ramte rimelig skævt på skiven !

 17. Af Maria Due

  -

  “En – måske idag glemt Nobel fredspris”

  Er det ikke den og Obamas vi først kommer i tanker om? Set i det perspektiv har jeg en vis forståelse for Søren Pinds udstyrsstykke med uniform, strudsefjer og masser af guld. Han opfordrer til at genindføre nogle ritualer for at minde om det personlige ansvar og det “ædle”, som han mener, tidligere har været forbundet med at beklæde ministerposter. Jeg synes heller ikke om de nuværende forhold, vi bør tage os selv mere alvorligt, og det svenske akademis deroute svarer til mange andre ulykkelige forhold i det på mange måder skønne land.

 18. Af Flemming Lau

  -

  Nordkorea og Nordvietnam ville “reunite” med syd! Har man helt glemt O. Warmbier.?

 19. Af hr..J.. haN..

  -

  AF B. MORTENS EN – 2. MAJ 2018 17:33

  En står mig helt klart.
  Hverken Elleman n eller dem som skriver indlæg aner noget som helst om det Korea, som de kæfter op om.

  Rejs dog ud og se på landet.

 20. Af Karl Søvndal

  -

  Hansen
  Mon ikke de fleste har fattet dit budskab om at blogholder og bloggere ikke aner hvad de skriver om?

 21. Af Finn Bjerrehave

  -

  først tillykke med din skægpryede søn som minister i øretævernes holdeplads, og håber han overlever.
  Nordkoreas A våben er nok ikke eksisterende, men af Russisk oprindelse, og fred med det, men FN må se sig overløbet i fred i Korea, nemlig deres Krig, og efter våbenstilstand, interessen væk.’.
  Vi mennesker elsker fred, nu mangler bare Kashmir, samt Palæstinænserne og Israel, men som andre konflikter i vores dejlige verden, vil Muslimer aldrig slutte fred og siden år 610 har Muslimer egen politik.
  Fred i Korea, måske den bedste nyhed i miin tid, og et samlet Korea som industriel storspiller, hvor hele verden venter spændt.
  Fred ybber alles. Finn Vig

 22. Af Flemming Lau

  -

  Sjovt så ukritisk! Man kender ikke NordKorea før man har været fange i Camp 16..!

 23. Af Flemming Lau

  -

  Lad os bare se på Kashmir, Cypern og bed så araberne om at blive reservaterne!

 24. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Denne udvikling med Nordkorea er noget af det MINDST overraskende det sidste halve års tid.
  Vi kunne være rimelig sikre på, at noget i den retning ville ske, fordi Kina betingede sig i august sidste år 4 måneder til afvikling af forretningerne med Nordkorea.

  Jeg kan ikke huske, hvor jeg så det; men når pengene først får ben at gå på, så ved man godt, hvad klokken er slået. Naturligvis skulle 3 måneders kreditter have tid til at blive afviklet.
  Den slags væsentlige oplysninger kommer ud mellem sidebenene/mundvigene ofte så indirekte, at der kan være tale om en fejltagelse og nogen taler over sig.

  Det afgørende er, at russerne tør ikke levere visse vitale dele til atomprogrammet.
  Her tror jeg, at der er tale om, at 210 polonium er den væsentlige isotop og den har en halveringstid på 3-4 måneder. Polonium 210 fungerer som tændsats i en atombombe og den skal have en vis størrelse for, at der kommer nok alfa-radioaktivitet fra den til at en kædereaktion kan blive en realitet indenfor det tidsrum en implosion kan opretholdes.

  Jeg tror ikke, at Nordkorea har kemi til at håndtere noget så hysterisk som polonium: Det opløses i fortyndede syrer (formentlig lavmolær salpetersyre) – problemet er bare, at det radioaktive henfald giver alfa-partikler, der når det bremses af f.eks. vand bliver til heliumkerner – de vil naturligvis tage elektroner fra vandet og øge brintion-koncentrationen, dvs. pH-værdien falder (formentlig ret meget og hurtigt), hvorved poloniums oxidationstal ændres fra 2+ til 4+. Almindeligt ved actenider, at der skal ingenting til før de ændrer oxidationstal.
  Det er altså nok ikke i praksis muligt at oparbejde “gammelt” polonium til noget, der kan sige bang.

  Det taler også til fordel for den tidsfrist kineserne udbad sig: Inden de satte sanktioner for alvor i gang skulle de lige være sikre på, at der ikke var en atombombe, der kunne futte af i hovedet på dem. Flæskedrengen har et voldsomt, opfarende og ondskabsfuldt temperament, som Putin kender så godt fra sig selv.

  Den forklaring med at prøveområdet var brudt sammen er noget vrøvl: Nordkorea har masser af nedlagte minegange. Ganske rigtigt omtalte Flæskedrengen også, at man havde to tunneller, som ingen kendte noget til: Det er ikke dér den ligger.

  For at “holde dampen oppe” har man kunnet fortsætte prøveafskydningerne, hvor der næppe har været nogen reel fare: At Flæskedrengen skulle kunne ramme noget som helst med præcision forekommer ikke troværdigt. Stillehavet er stort og rummer faktisk kun mulighed for at ramme forbi.
  Oplysningerne er taget fra Wikipedia – så enhver mådeligt begavet gymnasieelev kan finde det.

  Amerikanernes angreb sidste år på Syrien – og jeg er stadig overbevist om, at russerne fik tæsk – var en klar advarsel til Putin om: Hvis det her smælder, så går det – med garanti – værst ud over Rusland (og Putin personligt).
  Man måtte så give russerne endnu en påmindelse i Syrien om, hvor alvorligt man fra USA’s side ser på masseødelæggelsesvåben – og deres latterlige luftforsvar kan tværes ud med 50 år gammel teknologi.

  Nu er der så gået et halvt år (8 mdr.) hvilket vil sige, at polonium mængden i tændsatserne er nede på højst 1/4 – formentlig mindre, fordi der må også gå noget tid fra til transport: Det er bestemt ikke noget man sender med posten.
  Det passer også med, at sanktionerne begynder at virke. Flæskedrengen har ikke flere kort på hånden.

  Overrasket? Nej, egentlig ikke! Det betyder naturligvis ikke, at Flæskedrengens klumpfødder ikke skal holdes i brødristeren. Kina har ingen interesse i, at russerne fortsat spiller dem på næsen.

 25. Af hr.. j haN.

  -

  AF KARL SØVND AL – 2. MAJ 2018 18:35

  Sikkert.
  Hvad du ellers hedder.
  Jeg har opholdt mig ca. tyve år i Korea.
  Hvor jeg har været beskæftiget med skibsbygning.

 26. Af Helle Mejstrup

  -

  Den eneste der er mere uinteressant end Trump, er vel egentlig Uffe Ellemann Jensen.

  Jovist – Begge lider som bekendt af Russerfobi og forstår simplethen ikke, at sunde mennesker har et liv ved siden af politisk spin og manipulation. Men det er trods alt pt. kun Trump der kan lave yderligere ulykker.

  Nord Korea fik iøvrigt alt hvad de gerne ville have, så mon ikke Trump er lidt mindre farlig/effektiv end først antaget.

  Så kære Uffe, der ER ikke nogen Russisk U-Båd under din seng, så sov du bare roligt og trygt resten af dit liv. Vi andre skal nok få styr på sagerne en dag – Med eller uden Trump og Kim Jong Un/Putin

  Kærlig hilsen Helle med “tryg” på.

 27. Af Karl Søvndal

  -

  “Sikkert.
  Hvad du ellers hedder.
  Jeg har opholdt mig ca. tyve år i Korea.
  Hvor jeg har været beskæftiget med skibsbygning.”

  Tillykke med det. Så er du vel en slags ekspert – i skibsbygning.

 28. Af hr.. j han.

  -

  AF KARL SØVNDAL – 2. MAJ 2018 19:49
  “Tillykke med det. Så er du vel en slags ekspert – i skibsbygning.”

  Det ved jeg ikke.
  Men som maskinmester og skibsingeniør så ved jeg vel lidt.

 29. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Kina skal da være hjertens velkommen til at indføre told på soyabønner.

  Mon ikke f.eks. Argentina bruger lejligheden til at loppe priserne på deres op.

  Den billigste og mest effektive producent kan altid underbyde de andre producenter; men hvorfor dog?
  Det er så torskedumt af Kina, fordi det er jo ikke fordi mælkeproduktionen kan følge med i Kina – eller havde vi ikke alt det nonsens med tørmælk fra New Zealand.
  Da Kina ikke tør hæve prisen på mælk, så vil endnu færre kinesiske bønder producere mælk, når de ikke kan få økonomi i produktionen.

 30. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er klart for de fleste, at USA vil kræve fuldstændig underkastelse af Nordkorea, før der bliver tale om fred med Sydkorea, ligesom det er tilfældet med Cuba, Iran, Rusland og andre lande, der afviser Imperiets kontrol. Imperier ønsker ikke fredelige tilstande. Det kan ikke bruges til noget. Imperier ønsker og kræver underkastelse.

  Danmark har forstået budskabet og agerer som en pryglet hund, når USA løfter kæppen – ligesom det øvrige Europa. Her er intet oprør på vej.

  Nordkorea vil kræve, at USA fjerner sine atomsprænghoveder fra Sydkorea i takt med Kims afvikling af atomarsenalet. Det gør amerikanerne ikke, så længe deres Imperium er intakt. Det er ligeså utænkeligt som at de skulle fjerne deres 739 atomsprænghoveder fra europæisk territorium, som sikrer Europas underkastelse.

  Måske er der netop nu en lille chance for europæisk selvstændighed og suverænitet, nu hvor det det tidligere britiske imperium trækker sig ud af Europa, og Trumps afsind svækker det nuværende Imperiums undertrykkende kompetencer, og hvor Europa med Merkel og Macron har fået ledere af format.

  Måske lykkes det. Det er under alle omstændigheder forsøget værd.

 31. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Hvad er de internationale medarbejder kommet frem til a.n.g. Syrien og London giftangrebet.”

  Man må ikke håbe for dem, at de kommer frem til den “forkerte” – dvs. uønskede – konklusion, ligesom den afdøde våbeninspektør, David Kelly.

  Allerede i 1957 havde USA og Storbritannien planer om et påtvunget regimeskifte i Syrien, der skulle bringe den islamistiske terrororganisation, Det Muslimske Broderskab, til magten i Syrien.

  Uddrag fra “Macmillan backed Syria assassination plot” af Ben Fenton, Guardian 27. september 2003:

  “Documents show White House and No 10 conspired over oil-fuelled invasion plan “:

  “Newly discovered documents show how in 1957 Harold Macmillan and President Dwight Eisenhower approved a CIA-MI6 plan to stage fake border incidents as an excuse for an invasion by Syria’s pro-western neighbours, and then to “eliminate” the most influential triumvirate in Damascus. ”

  “Driving the call for action was the CIA’s Middle East chief Kermit Roosevelt, grandson of former president Theodore Roosevelt.”

  Det var også Kermit Roosevelt, der stod bag den amerikansk-britiske plan om, at erstatte den demokratisk valgte og demokratisk orienterede regering i Iran, med et CIA-støttet Shah-diktatur, for at forhindre, at iranerne nationaliserede de iranske oliereserver…

 32. Af Kristian Mikkelsen

  -

  Igen et fremskridt, der generer Ellemann-Jensens verdenssyn og derfor skal mistænkeliggøres.

  Trumph skal IKKE have Nobels Fredspris. Var det ikke Lenin der sagde, at ordner, her priser, er noget man hænger på idioter. Og Trumph er ikke nogen idiot.

  Men ligegyldigt hvad han gør er det i det Ellermanske verdenssyn skrupskørt. Konkret har han, altså Trumph – og ikke Ellermann – nedtonet risikoen for en atomkrig på den Koreanske halvø. Tak for det Donald.

 33. Af Jakob Roerup

  -

  Trumph kan meget vel, i sidste ende, blive krediteret som “fredskaber”, i forhold til Korea konflikten. Og hvis den bliver afsluttet – så lad ham få den! :)
  3 ting, stopper konflikten. 1) Kinas støtte til N.K, 2) At N.K’s atom-test-faciliteter/ gennerelle økonomi er ødelagt og 3) Ruslands stop for støtte… vægtet i nævnte rækkefølge.
  For at starte bagfra:
  1) Ruslands “krig” mod Vesten, som gik ud på at splitte vesten, har vist sig at gå i stå – Rusland har indset, at fra nu af, bliver det en økonomisk hæmsko at fortsætte. Hvis de skal have noget ud af deres strategi ,skal det være nu – N.K. er slet ikke en del af deres mission.
  2) N.K. atom faciliteter samt økonomi er nu på randen af kollaps, man står på toppen, det skal udnyttes.
  3) Det vigtigste (langt mere end de to andre tilsammen) er, at Kina, som befinder sig i en økonomisk omvæltning, i en bevægelse fra “tiger” mod en ” industrialiseret verdens” økonomi, har store udfordringer, i forhold til at bekæmpe konsekvensen af de store udlån, som de har genereret, for at booste den indenlandske økonomi. De kan muligvis klare det, selvom det bliver svært, men de kan ikke bruge en handelskrig , som Trumph agiterer for, til noget… Det ville være så ødelæggende, at de slet ikke vil overveje at støtte N.K i øjeblikket. Kinas manglende støtte til N.K.er en konsekvens af Trumphs politik, men Trumphs politik i forhold til Kina er slet ikke en del af en strategi imod N.K

 34. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Trump bør kun få Nobels fredspris, hvis han ikke hopper på det militærindustrielle kompleks forsøg på, at fremtvinge et regimeskifte i Syrien.

  Det er – endnu – ikke USA’s militær, der regerer USA, men meget tyder på, at Trump bliver afsat på en-eller-anden måde, hvis han ikke vil gå med til en krig mod Syrien.

  Eisenhower havde desværre ret i, at det militærindustrielle kompleks i USA er en trussel mod demokratiet i USA.

 35. Af Jan Petersen

  -

  Google lidt om Nobel priser – de er druknet i #MeToo junk – griner !

 36. Af peter kocsis

  -

  Fredsprisen burde gives til BDS bevægelsen!
  https://bdsmovement.net/

 37. Af KRISTIAN MIKKELSEN

  -

  Nobels Fredspris?

  Uffermanden må være favorit

 38. Af Niels Lemche

  -

  KRISTIAN BREINHOLDT MIKKELSEN, det kan godt være, at I ovre i fabrikken tror, at Lening har fundet på alt; men udtrykket stammer fra Peter Andreas Heiberg, som endte sine dage i landsforvisning pga majestætsfornærmelse.

  FIE BUSK, og er det ikke sådan, “Sørensen” i sine mange inkarnationer plejer at skrive. Men derfor naturligvis for mange fejl i én sætning, fejl, som kun handler om orddelinger. Så hvem er du?

  Men en nobellert til Trumpie og en Oscar til KIm! Men laver de fred, får de nok en nobellert til deling.

 39. Af Kurt Dejgaard

  -

  Kim Jong Un og Nordkorea har hverken teknologi eller know-how til at udvikle en atombombe (ejheller interkontinentale missiler).
  Så når han råder over een (eller flere) er det fordi en anden spiller med med inde over, for at trække i trådene. Og den spiller er oplagt Kina.
  Og jeg er ikke i tvivl om at det er Kina der nu trækker i trådene, een gang til.

  Det er naivt at tro at Trump alene kan udrette pludselige mirakler i Korea.
  Men Kina lader ham gerne tro det. De spiller på hans forfængelighed (“I, alone, can fix it!” Og jeg er ikke i tvivl om at han faktisk selv tror på det…).

  Vi får se hvad prisen bliver. Og om Trump overhovedet når at opdage det, hvis han bliver snørret. Men det er klart en chance for at gøre det som Kina ikke lader gå fra sig.

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er ”Little Rocket Man” Kim Jong Un og hans storebror og lillesøster uddannet i Schweitz. Faktisk mere eller mindre – vesterlændinge. Hvis jeg skriver meget mere om det emne, bliver indlæg slettet. Så – for interesserede – Google selv lidt videre.

 41. Af Jan Petersen

  -

  Former teachers reveal Kim Jong-un’s mysterious past in Switzerland

  http://metro.co.uk/2017/09/04/teachers-give-rare-insight-into-what-kim-jong-un-was-like-as-a-child-6901269/

 42. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Nobel prisen – vel en rimelig seriøs kilde – biblioteket:

  Kaos i Nobelkomiteen
  Viden Af: Biblioteket 19. Apr 2018 0 kommentarer
  Det Svenske Akademi, som bl.a. uddeler Nobelprisen, er ramt af en #MeToo-skandale.
  Af bibliotekar Anette Thede
  https://helsbib.dk/nyheder/faglitteratur/kaos-i-nobelkomiteen

 43. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det – så bruger jeg selv kun MSM fake news overskrifter til at Google reelle fakta på alternative Internet medier. Kan kun anbefale andre at gøre det samme. I øvrigt bruger jeg også Browsers, der forlods nakker alle reklamer fra MSM fake news outlets. Kan kun anbefale andre at gøre det samme. Uden reklamepenge gør fake news ondt !

 44. Af hr..j HaN.

  -

  Når man kan give en nobel pris til snigmorderen Obama.
  Så kan man vel give den til hvem som helst.

 45. Af Niels Larsen

  -

  PETER KOCSIS – 2. MAJ 2018 22:00

  Jeg synes omvendt, at Netanyahu bør have den.

  For at holde pal-araberne nede.

 46. Af Flemming Lau

  -

  J.Hansen. Rød propanda glemmer altid Nordkoreas unit 124. Røde snigmord er norm!

 47. Af Finn Pedersen

  -

  Trump har ikke lavet meget godt, hvis man fortsat ønsker vestlig indflydelse i Asien. Den indforståede leder i Asien er Kina, Kina ønsker USA ud af Asien, så de i ro og fred kan lede og udvikle området i den retning de ønsker.
  Nord Korea er en marionet for Kina, Kina har længe ønsket at afprøve USA, om de er villige til at indlede nye militære aktioner i Asien. Til det formål har de brugt Nord Korea, landet blev på forunderlig vis pludselig i stand til at afsende langtrækkende raketter, gad vide hvor den ekspertviden er kommet fra?
  Nordkorea skulle provokere USA, så man kunne teste deres evt. grænse. Testen viste at Trump kun er bulder og tomme tønder, retorikken var høj og barnagtig, men handling var der ingen af.
  Kineserne ønsker at gå langt for at undgå militære konflikter, deres våben er penge og udvikling af fattige lande, mod salg af deres sjæl til Kineserne. Kina har nu fået vished for at de har ro i Asien til deres Kinesiske projekt. Nu har de ikke længere brug for den Nord Koreanske provokatør, derfor ser vi denne kovending hos Kim Jong. Hvis han skal have en fremtid, skal han arbejde for en fredelig sammenlægning af Korea, hvor USA pakker sydfrugterne og forsvinder ud af sydkorea, så Kina stille og roligt indirekte kan lede og udvikle Korea halvøen efter kinesisk model. Ligesom med Vietnam, Laos, Cambodia og Myanmar.
  Tilbage står syd Korea, Japan og Taiwan, lande som har eksisteret på historiske sikkerhedsgarantier fra USA, hvor er disse garantier blevet af hr Trump.
  Syd Korea havde forventet at det forarmede nord på et tidspunkt skulle indlemmes i det vestligt orienterede syd, nu peger det på en Vietnam løsning hvor nord og syd slås sammen under kinesisk inspiration.
  Japan er forståeligt meget bekymret over den usikkerhed, som Trump har skabt om Japans sikkerhed.
  Trump har givet kineserne frit løbepas i asien.
  Kineserne står idag for en helt ny slags imperialisme uden våben, de skaber loyale marionetstater med massive investeringer og udvikling, de giver befolkningerne mad på bordet, så de er ikke en upopulær kolonimagt, mange har endnu ikke forstået den kinesiske ekspansive udviklingsmodel, slet ikke Trump, som er faldet i den kinesiske test/fælde med begge ben.
  Kineserne vil næppe unødvendige krige, det er slet ikke deres udviklingsmodel at underligge sig teritorier med militær magt, det er meget mere elegant at gøre det med penge, mad og udvikling.
  Man kan selvfølgeligt sige at når kineserne overtager asien, så er der fred i regionen, så ud fra den tankegang kunne Trump blive en kandidat til Nobels fredspris.

 48. Af Flemming Lau

  -

  Pudsigt at Kocsis er så glad for kommunismen og det antisemittiske BDS…!

 49. Af Finn Bjerrehave

  -

  I øvrigt mener jeg,begge præsidenter i Korea skal have Nobels fredspris netop for at fastholde den proklamerede fred og før andre slukker håbet.
  Fred i vor tid. Finn vig

 50. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lau
  I nord Korea ( som i syd ) tror man på etnisk renhed, afskyr menneskerettighederne og ledes af den stærke mand! Er du sikker på det ikke er et samfund for dig?
  Det er ellers de samme værdier du savner i Danmark.

Kommentarer er lukket.