Endelig en god nyhed fra Balkan

Af Uffe Ellemann 83

Op til det formentlig højspændte EU-topmøde er der kommet en enkelt god nyhed: Efter mere end 25 års bitter strid er regeringscheferne i Athen og Skopje blevet enige om navnet på Grækenlands lille nabo mod nord: Republikken Nordmakedonien.

Tænk, at det skulle tage så lang tid at finde frem til et navn på den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, som begge parter kan leve med. Nu må man så håbe, det lykkes at få enigheden bekræftet i parlamenterne, og det er slet ikke en given sag. Følelserne stikker dybt, og er ikke blevet blidere gennem årene. Men det er godt gået af statsministrene Tsipras i Athen og Zoran Zaev i Skopje.

I Grækenland har stærke politiske kræfter gennem årene pustet til nationalistiske følelser ved at påstå, at når naboen mod nord insisterede på at hedde ”Makedonien”, så var det ikke blot et groft tyveri af græsk identitet og historie – det var også en trussel mod Grækenlands sikkerhed.

Det første kan diskuteres. For makenonerne kunne ikke dy sig for at drille og pirke til den græske nationalfølelse ved f.eks. at kalde deres lufthavn for ”Alexander den Store Lufthavnen” og bruge Alexanders stjerne i flaget og andre nationale symboler. For Alexander var da makedoner, ikke? Eller var han græker? Sådan kan man hurtigt geråde i værtshusslagsmål…

Det med, at Grækenlands sikkerhed er truet, er en absurd påstand. Grækenland er medlem af både NATO og EU, så det er jo helt hen i skoven at påstå, at de 2 millioner fattige makedonere – som grækerne har holdt på afstand af enhver form for internationalt samarbejde, hvor grækerne kunne blokere for dem – skulle udgøre en sikkerhedstrussel mod de 10 millioner grækere. Men det skal man passe på med at fortælle dem.

Det oplevede jeg tilbage i januar 1993 i min sidste optræden som udenrigsminister og rådsformand i Europaparlamentet. Nogle græske parlamentarikere udtalte sig voldsomt om Makedonien, der netop havde erklæret sig selvstændig under dette navn, og jeg sagde til dem, at deres partnere i både EF og NATO ville have vanskeligt ved at se det som andet end en mistillidserklæring til alliance- og samarbejdspartnerne. Det førte til voldsomme græske protester, og boykot mod danske varer – blandt andet en fremragende ost, som producenten brændte inde med, og solgte på Amager under navnet ”Uffe-ost”. Jeg købte et meget stort stykke…

Det viste sig for øvrigt senere, at en stramning i simultantolkningen havde skærpet mine udtalelser, så de blev ekstra sårende for de ømme græske følelser. Sådan kan det gå for de små sprog, hvor dansk skulle oversættes til græsk via andre sprog. Men jeg har undladt at feriere i Grækenland siden da.

Makedonien – eller Nordmakedonien, som jeg må vænne mig til at kalde det lille, hårdt plagede land – har haft et vanskeligt kvart århundrede efter Jugoslaviens opbrud. Grækerne har systematisk chikaneret sin lille nabo, og har bl.a. insisteret på, at det i FN og andre steder skulle optræde under det kunstige navn FYROM – som er et akronym: Former Yugoslav Republic of Macedonia. I forvejen var landet plaget af indre splittelse mellem albanere og andre grupperinger, og i den senere periode har det været vanskeligt at få styr på korruptionen.

Men nu har EU en chance – og en pligt! – til at indhente det forsømte kvarte århundrede, og bidrage til at sikre stabiliteten i Nordmakedonien. Det er vigtigt at indlede forhandlinger om et fremtidigt medlemskab, så det står klart, at der ligger en gevinst og venter, hvis man står ved aftalen om navnet. Grækerne har allerede kunnet glæde sig over en gældslempelse, som blev aftalt lige efter at navnesagen havde fundet en løsning – og det ligner da en tanke, selv om alle nok vil benægte en sammenhæng.

Desværre har flere EU-lande – også Danmark – udtalt sig negativt om fremtidigt EU-medlemskab for Nordmakedonien. Det er både kortsynet og historieløst. Der er næppe nogen, som forestiller sig et hurtigt medlemskab – men det er vigtigt at starte forhandlinger. Også fordi det vil give en god anledning til at pudse de Københavns-kriterier af, som alle medlemslande skal leve op til. De demokratiske spilleregler, som er beskrevet i Københavns-kriterierne, er under pres af flere nye medlemslande – især Ungarn – og Polen – og de skal forsvares med næb og kløer. Men de skal ikke kun gælde for eventuelt fremtidige medlemmer i Vestbalkan. De skal gælde alle.

83 kommentarer RSS

 1. Af fru.lisbeth sørensen

  -

  Nok skrevet af de sædvanlige fra PET, FET og SOK som også brændte mine hardiske af.

 2. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  “Hvem der skrev det vrøvl er svært at sige.
  Men harald og lemche forsøgte også på Støvrings blog. Her blev deres indlæg slettet”

  Uden tvivl. Disse og seksuafvigereforholdet Kimolsen og janPetersen står bag dem alle. Og forsøger at tilsværte andre. Generelt slettes deres indlæg af anstændige bloggere, dog aldrig af støvringen, som naturligvis heller ikke er en husren blogger..Kun falske statistikker om det ene og andet. Absolut ingen journalistisk saglighed der, Ren trumpism.. ALTID….

  Disse fire trolde, står altid bag det meste sorte i avisen..Og ødelæggese af debatten..Har en lang tilkendegivet intention og færre debat…Ikke at de debattere noget, Kun trolderier..Altid..

 3. Af J... Hansen

  -

  Men man kan ikke stoppe anstændige, intelligente og velskrivende bloggere som undertegnede.
  Man anser åbenbart undertegnede for at være så farlig en debattør, at nogen har pudset hele ulvekoblet på mig for at få mig til at tie. Sikkert en borgerligt orkestreret kampagne.
  Sandheden lader sig ALDRIG undertrykke.

 4. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  Af fru.lisbeth sørensen – 29. juni 2018 22:27

  Naturligvis også skrevet af seksualafvigeren KimOlsen, som er i par med JanPetersen… Og ikke af mig. En gammel gentagende kommentar fra ham..Ikke blot som trold, men i et seksualforhold…Mand og kone..Hvem der er kone, er alles gæt..

 5. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  Af fru.lis..beth sørense.n – 29. juni 20.18 22:27

  Naturligvis også skrevet af seksua.lafvigeren Ki.mOls.en, som er i par med Ja.nPete..rsen… Og ikke af mig. En gammel gentagende kommentar fra ham..Ikke blot som tro..d, men i et seks.ualforhold…Mand og kone..Hvem der er kone eller mand, er alles gæt? Ho ho ho….

 6. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  22:27

  Naturligvis også skrevet af seksua.lafvigeren Ki.mOls.en, som er i par med Ja.nPete..rsen, eller denne sidste…… Og ikke af mig. En gammel gentagende kommentar fra ham..Ikke blot som tro..d, men i et seks.ualforhold…Mand og kone..Hvem der er kone eller mand, er alles gæt? Ho ho ho….

  Fjern venligst..

 7. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  22:27

  Naturligvis også skrevet af seksua.lafvigeren Ki.mOls.en, som er i par med Ja.nPete..rsen, eller denne sidste…… Og ikke af mig.

  Fjern venligst..

 8. Af niels peter lemche

  -

  Ja, “Sørensen” er en munter sjæl. SOK brændtehans harddisk af! SOK, dvs. den hedengange Søværnets Operative Kommando. “Sørensen” er urkomisk!

 9. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  IsrealittenLemchenriet, more sig altid over Danskere. Han er jo prøjser af joedeafstamning, østeuropa i sin tid ikke? Rusland?

  Og er i forbryderlogen også. Som alle offentlige stillinger burde være frasorteret fra. Har ikke kendt en ærlig arbejdsdag i sit liv.

  Og tror på gud? Man har undervist i religion? Mere urkomisk og useriøst kan det da ikke blive så da ? Kun ateister kan naturligvis undervise forsvarligt i religion!

  Se nu at få lukket for trolden, B…

 10. Af R.H. Kristiansen

  -

  “Hvorfor i alverden læser JH Berlingske, hvorfor læser han ikke Information? Er det selvtugtelse? Det står også JH frit for at lave frivilligt arbejde for trængende indvandrere, desuden kunne han støtte dem økonomisk og ligefrem hjælpe dem med at få arbejde, hvis han har viljen. Gør det JH. Du gør ikke noget gavn her. Gå ud og bliv frivillig.”
  Dette er et citat af min slettede tekst hos Støvring. Teksten var relevant i forhold til JH’s evige jammer, men ikke til Støvrings aktuelle indlæg. Dette blev J H fortørnet over. Jeg synes teksten er relevant til JH’s gentagende kommentarer.
  Uffe Ellemann Jensen. Du er velkommen til at slette dette. Jeg deltager ikke her og ønsker ikke mit navn misbrugt her.

  JH politiet kender din adresse og hvis jeg ringer til dem, kontakter de dig for din chikanerende tekster igennem lang tid. Du er desværre sådan en stakkel, at man næsten ikke gider melde dig.

  Hold jer fra at bruge mit navn og ligeledes de andres. Ole Frank du kan ikke stave din stakkel. Du har ikke fået skovlen under nogen. Du er bare et uciviliseret pjok. Nu er Ramadanen slut, så er der lidt energi igen drenge.

 11. Af Maradona Isho

  -

  “For Alexander var da makedoner, ikke? Eller var han græker? Sådan kan man hurtigt geråde i værtshusslagsmål…”

  Svar:
  Alexander den Store var græsk-makedoner på samme måde som Platon var græsk-athener. Og de nuværende slaviske “makedonere” i FYROM har INGEN forbindelse til antikkens græsk-makedonere.

  Antikkens makedonere var grækere på samme måde som athenerne og spartanerne var grækere. De havde samme sprog, samme guder, de havde Homers Iliaden og Odysseen, og de gik til Oraklet i Delfi, og makedonere deltog i den Olympiske Lege som altså KUN var forbeholdt for grækere.

  I 600-tallet kommer der slavisk migration til Balkan. I 1900-tallet påstår så nogle af de slaviske folk, som i dag er FYROM, at de er makedonere og har forbindelse til Alexander den Store. Det giver nada mening. Slavere kom til Balkan 900 år efter Alexander den Store. Hvordan kan de påstå en forbindelse til antikkens makedonere?

  Det svarer nogenlunde til at Tyrkiet skulle kalde sig for “Spartania”, og påstå at de er efterkommere til Lykurg og Leonidas. Det ville ikke give mening.

  Så nej Uffe, antikkens græske makedonere har INTET med Fyroms slaviske folkeslag. Ikke en gang deres sprog er forbundet.

  Det bedste der kan ske, er at Fyrom får lov til at kalde sig “Nordmakedonere” og samtid opgive enhver irridentistisk aspiration. Fyrom-slavisk “Nordmakedonere” må gerne påstå de er antikkens makedonere, og så kan historikere grine ad det. For det er tosset. Meget tosset.

  Maradona Isho

 12. Af k vg

  -

  Noget tyder på at antallet af mord i Malmø i 2018 vil blive dobbelt så højt som i 2017. Se 180 grader….. (og snaphanen). Som også skriver at “man” nu vil give yderligere 75 millioner kr. til støtte for migranters rejser mod nord. Til den danske velfærd og sundhed er der derimod kun nedskæringer, spareøvelser og forringelser.

  På næste blog huserer mi kk el and er son, manden der påstår at han er 100% tilhænger af demokrati og ytringsfrihed, samtidig med at han blokerer 100% for enhver debat. Hvad skal vi med ham i disse debatblogs?

 13. Af Fru. L.isbeth Sørensen

  -

  Af k vg – 30. juni 2018 1:47

  Ved ikke hvad brugbarheden af mikkelson er i B, Pre.ben…

 14. Af Fru. L.isbeth Sørensen

  -

  “J..H politiet kender din adresse og hvis jeg ringer til dem, kontakter de dig for din chikanerende tekster igennem lang tid. Du er desværre sådan en stak..kel, at man næsten ikke gider mel.de dig……Ole Frank du kan ikke sta.ve din stakk.el. Du har ikke fået skovlen under nogen. Du er bare et ucivili.seret pj..ok. Nu er Ra.mad.anen slut, så er der lidt energi igen dre..nge. ”

  Ingen kender din adresse, har frit skrevet at du ikke skriver i eget navn..Hvor skal vi anmelde dig? Er ellers nok at anmelde dig for, svare blot for mig selv. Men erindre endnu mere mht. JensHansen over tid.

  Mht. din fhv. beskyldning om at mig og JH bor sammen, har aldrig mødt manden, kender ham ikke, deler ikke indvandrepolitik med ham!. Mener han faktisk støtter op om #islandskeNordiskenassere i det Danske uddannelsessystem?, Som general fri indvandring, modsat mig…Man lad os dog spørge ham?

  Dit højreradikaleislandskenasserpludder bedes du holde for dig selv ellers. Tak! Er så falsk når en nordisknassere, er imod andre? Danskhed, mangler du naturligvis.
  du er ikke Dansker, og kommer aldrig til at interessere dig for os Danskere..

  Jeg er Dansker..Og en stolt en. Selvom der er meget ikke at være stolt af..Du er ikke..

 15. Af Ole Frank

  -

  Niels Larsen, Hitler ER død

 16. Af bent jensen

  -

  Der er langt mellem de gode nyheder fra Balkan. Og da Danmark og Sverige begynder at ligne Balkan og Bosnien, er der også ved at være langt mellem de gode nyheder herfra. Til gengæld vælter det frem med dårlige nyheder, skandaler og skøre tilstande. Heldigvis for politikerne går det hen over hovedet på de fleste danskere og svenskere HVOR ufatteligt vanvittigt det hele er ved at blive. Men der er dog en smule håb om at vi eventuelt kan være på vej mod lysere tider, da NOGLE vælgere trods alt er ved at forstå at det er nødvendigt at få andre politikere og nye partier på banen, hvis vi skal undgå at samfundet ender som en jungle og et rædselskabinet.

  Rædsler er der allerede nok af. Umenneskelig, uretfærdig og forrykt behandling af borgerne er der utallige eksempler på. På hospitalerne dør tusindvis af patienter nu helt unødvendigt, pga. enorme forringelser af forholdene. Og “Sundhedsstyrelsen/ Styrelsen for patient-sikkerhed” virker ad hel vede til. Og stadig flere familier går i opløsning pga. feminisme og bureaukratiske overgreb. Mænd og børn er retsløse og udnyttes/tyranniseres på mange måder. Indvandringen og kriminaliteten er kommet ud af kontrol. Og mængden af nedskæringer, lukninger, skandaler, asociale overgreb og ublu afgifter/gebyrer/bøder/stramninger ligner en lavine.

  Big-mother-staten, bananstaten, diktaturet, gangstervældet, fattigdommen, sygdommen, ulykken og hverdagsterroren er ikke så langt væk som mange tror.

 17. Af j.. han..

  -

  AF R.H. KRISTIA NSEN – 29. JUNI 2018 23:58

  Så har harald tømt de sædvanlige tre flasker med destilater.
  Paranoiden og vanvidet lyser ud af hans indlæg igen.
  Det er korrekt, at Støvring har slettet nogle af hans mest syge indlæg.
  Op på geden harald og rejs hjem.
  Hvis de ellers gider dig i dit hjemland.

 18. Af j.. han..

  -

  AF J… HAN SEN – 29. JUNI 2018 22:32

  Så er pædoKim Olsen på banen med falske indlæg.

 19. Af j. han.:

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 29. JUNI 2018 19:31

  Ja. Lemc he.
  Støvring sletter de mest syge af dine indlæg.
  I JP er du udelukket. De gider slet ikke typer som dig
  Flere indlæg i mit navn er er i øvrigt falske.
  F.eks. indlægget kl.22:23.
  Det er uden tvivl skrevet af pædoKim eller hans ligesindede. harald eller lemc he.

 20. Af j.. haNsen

  -

  AF R.H. KRISTIANSEN – 29. JUNI 2018 23:58
  “JH politiet kender din adresse og hvis jeg ringer til dem, kontakter de dig for din chikanerende tekster igennem lang tid. Du er desværre sådan en stakkel, at man næsten ikke gider melde dig.”

  Du skriver ellers i andre indlæg, at du taler med politiet, hver gang nogle rumsterer i din telefon..
  Men lille harald.
  Du anmelder nok ikke nogen. Ogå i betragtning af dine sindsyge indlæg.
  Du ved jo også, at du bliver kørt direkte til gummicellen, når du tilkalder politiet efter de flasker omkring midnat.

  Igen harald.
  Jeg henvender mig aldrig til dig i første omgang.
  Jeg ville ikke røre en ilde lugtende og løgnagtig person som dig med en ildtant, hvis jeg kunne blive fri.
  Og du kan ikke skræmme nogen med dine fordrukne og perverse indlæg.
  Det kan din perverterede ligesindede lemcHe heller ikke.

 21. Af Maria Due

  -

  j.. han.. – 30. juni 2018 7:04

  “Støvring sletter de mest syge af dine indlæg.”

  Det er der delte meninger om.

 22. Af j.. hanSen

  -

  AF MARIA DUE – 30. JUNI 2018 7:24

  Jeg nævnte, at Støvring sletter alle Lemches personangreb imod mig.
  Men lemch e burde helt udelukkes.
  Han fornøjede sig over Kim Ols ens indlæg om børnesex.
  En sådan person er for uværdig til man giver ham plads i en blog.

 23. Af J.... Han....

  -

  Forøvrigt, Lemche, Due og Harald.
  Jeg går af princip ikke i dialog med sindslidende.
  Jeg afholder mig fra personangreb.
  Men ethvert menneske har ret til at beskytte sig selv mod overgreb og terror.
  Undertegnede holder altid en sober tone med fokus på emnet.
  Det er åbenbart for meget for jer, at blive konfronteret med sandheden på en intelligent, velargumenteret og faktuel måde.
  Jeg udfordrer jer: Giv et eneste eksempel på at jeg har indladt mig på personfikserede diskussioner, eller at jeg har svinet nogen til.
  Det kan I jo ikke. sindssyge fordrukne taberfjolser.

 24. Af j.. han..

  -

  “AF J…. HAN…. – 30. JUNI 2018 7:45”

  K im Olse n har travlt med de falske indlæg på denne blog..
  Lige som le mche, så er han muligheder noget begrænsede på andre blogs.

 25. Af kIM o LSEN.

  -

  Det er ikke mig som indsætter falske indlæg.
  Jeg deltager slet ikke i debatten. Overvåger kun.
  Vi har vores egne sider på nettet. Hvor man er meget tolerante.
  Søg på mit navn.

 26. Af J.... Ha....

  -

  Early warning signs of fascism.

  Powerful and continuing nationalism.
  Disdain for human rights.
  Indentification of enimies as an unifying cause.
  Supremacy of the military.
  Rampant sexism.
  Controlled mass media.
  Obsession with national security.
  Religion and government interwined.
  Corporate power protected.
  Labor power suppressed.
  Disdain for intellectuals and the arts.
  Obsession with crime and punishment.
  Rampant cronyism and corruption.
  Fraudulent elections.

  From the United States Holocaust Museum

  Det passer perfekt på UEJ, Lemche, KO, Due og Harald!
  I er jordens bærme, og jeg ser det som min fornemste pligt, at gøre verden opmærksom herpå! Hadprædikanter, populister og pæd ofil e alle til hobe!

 27. Af j.. haN..

  -

  AF J…. HA…. – 30. JUNI 2018 9:47

  Ja. Det passer sikkert på de nævnte personer.
  Men hvorfor indsætter pædoKim Olse n det ikke i sit eget navn?
  Er det det sædvalige offerkort som trækkes.

 28. Af kIm oLSE n

  -

  Hvorfor nævnes jeg i debatter som jeg ikke deltager i? Kun følger
  Jeg indsætter da ikke indlæg i andres navne.
  Det har jeg vidner på. Hvorfor skulle jeg skrive noget grimt om personer som aldrig skriver grimt om mig. Der er da mange andre at skrive grimt om. Til dem som jeg ikke har skrevet grimt om. Søg på Kim Olsen. Alle kan deltage.. Rejseer fås for under 5 tusinde.

 29. Af Fru.Lisbeth Sørensen

  -

  “Det er der delte meninger om.”

  Duesyndikatet , som det ultrahøjrebrevikske segment kimolsen-jan-lemchenriet mv. tit kaldes, får naturligvis altid fri ytringsfrihed hos fasciststøvlen der..Socialister og stuerene er frasorteret.

 30. Af j.. han..

  -

  AF FRU. L.ISBETH SØR ENSEN – 30. JUNI 2018 2:26
  “Mht. din fhv. beskyldning om at mig og JH bor sammen, har aldrig mødt manden, kender ham ikke, deler ikke indvandrepolitik med ham!. Mener han faktisk støtter op om #islandskeNordiskenassere i det Danske uddannelsessystem?, Som general fri indvandring, modsat mig…Man lad os dog spørge ham?”

  Korrekt.
  Det eneste som vi vist umiddelbart har tilfælles. Det er vist, at vi har de samme tre personener hængende over os på diverse blogs..
  En forstyrret fårehyrde som har nogle rumsterende i telefonen og som indsætter indlæg om sex med får, en fordrukken dement gammel præst og en pædofil.
  Ikke særligt betryggende.
  Det mest nederdrægtige er dog, at de nævner personer i deres indlæg som ikke deltager i debatterne. Især midt om natten.
  Er deres had og bitterhed så voldsomt, at det plager dem døgnet rundt?
  PET må på nakken af dem. Hvis de ikke allerede er det.

 31. Af j.. han..

  -

  AF FRU. L.ISBETH SØR ENSEN – 30. JUNI 2018 2:26
  “Mht. din fhv. beskyldning om at mig og JH bor sammen, har aldrig mødt manden, kender ham ikke, deler ikke indvandrepolitik med ham!. Mener han faktisk støtter op om #islandskeNordiskenassere i det Danske uddannelsessystem?, Som general fri indvandring, modsat mig…Man lad os dog spørge ham?”

  Korrekt.
  Det eneste som vi vist umiddelbart har tilfælles. Det er vist, at vi har de samme tre personer hængende over os på diverse blogs..
  En forstyrret fårehyrde som har nogle rumsterende i telefonen og som indsætter indlæg om sex med får, en fordrukken dement gammel præst og en pædofil.
  Ikke særligt betryggende.
  Det mest nederdrægtige er dog, at de nævner personer i deres indlæg som ikke deltager i debatterne. Især midt om natten.
  Er deres had og bitterhed så voldsomt, at det plager dem døgnet rundt?
  PET må på nakken af dem. Hvis de ikke allerede er det.

 32. Af Jan Petersen

  -

  Angående Grækenland…kim og mig er tit på ferie i Grækenland. Ca. 4-5 gange om året. Vi plejer at tage til øerne over for Tyrkiet, hvor de små indvandredrenge kan tages direkte over i varevognen, med blot tilbudet om en flaske vand, når de står af båden. Også drikker vi endda mineralvandet selv, og hælder postevand på.. Man skal alle gøre lidt humanitært nødhjælpsarbejde.. Hæ, Hæ..

 33. Af kIm olSen

  -

  Jan.
  Nu holder du kæft. Ikke alle er lige så tolerante som os.
  Der indsættes mange grimme ting om mig. Selv falske indlæg respekteres ikke.
  Så jeg holder lav profil.

Kommentarer er lukket.