Endelig en god nyhed fra Balkan

Af Uffe Ellemann 83

Op til det formentlig højspændte EU-topmøde er der kommet en enkelt god nyhed: Efter mere end 25 års bitter strid er regeringscheferne i Athen og Skopje blevet enige om navnet på Grækenlands lille nabo mod nord: Republikken Nordmakedonien.

Tænk, at det skulle tage så lang tid at finde frem til et navn på den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, som begge parter kan leve med. Nu må man så håbe, det lykkes at få enigheden bekræftet i parlamenterne, og det er slet ikke en given sag. Følelserne stikker dybt, og er ikke blevet blidere gennem årene. Men det er godt gået af statsministrene Tsipras i Athen og Zoran Zaev i Skopje.

I Grækenland har stærke politiske kræfter gennem årene pustet til nationalistiske følelser ved at påstå, at når naboen mod nord insisterede på at hedde ”Makedonien”, så var det ikke blot et groft tyveri af græsk identitet og historie – det var også en trussel mod Grækenlands sikkerhed.

Det første kan diskuteres. For makenonerne kunne ikke dy sig for at drille og pirke til den græske nationalfølelse ved f.eks. at kalde deres lufthavn for ”Alexander den Store Lufthavnen” og bruge Alexanders stjerne i flaget og andre nationale symboler. For Alexander var da makedoner, ikke? Eller var han græker? Sådan kan man hurtigt geråde i værtshusslagsmål…

Det med, at Grækenlands sikkerhed er truet, er en absurd påstand. Grækenland er medlem af både NATO og EU, så det er jo helt hen i skoven at påstå, at de 2 millioner fattige makedonere – som grækerne har holdt på afstand af enhver form for internationalt samarbejde, hvor grækerne kunne blokere for dem – skulle udgøre en sikkerhedstrussel mod de 10 millioner grækere. Men det skal man passe på med at fortælle dem.

Det oplevede jeg tilbage i januar 1993 i min sidste optræden som udenrigsminister og rådsformand i Europaparlamentet. Nogle græske parlamentarikere udtalte sig voldsomt om Makedonien, der netop havde erklæret sig selvstændig under dette navn, og jeg sagde til dem, at deres partnere i både EF og NATO ville have vanskeligt ved at se det som andet end en mistillidserklæring til alliance- og samarbejdspartnerne. Det førte til voldsomme græske protester, og boykot mod danske varer – blandt andet en fremragende ost, som producenten brændte inde med, og solgte på Amager under navnet ”Uffe-ost”. Jeg købte et meget stort stykke…

Det viste sig for øvrigt senere, at en stramning i simultantolkningen havde skærpet mine udtalelser, så de blev ekstra sårende for de ømme græske følelser. Sådan kan det gå for de små sprog, hvor dansk skulle oversættes til græsk via andre sprog. Men jeg har undladt at feriere i Grækenland siden da.

Makedonien – eller Nordmakedonien, som jeg må vænne mig til at kalde det lille, hårdt plagede land – har haft et vanskeligt kvart århundrede efter Jugoslaviens opbrud. Grækerne har systematisk chikaneret sin lille nabo, og har bl.a. insisteret på, at det i FN og andre steder skulle optræde under det kunstige navn FYROM – som er et akronym: Former Yugoslav Republic of Macedonia. I forvejen var landet plaget af indre splittelse mellem albanere og andre grupperinger, og i den senere periode har det været vanskeligt at få styr på korruptionen.

Men nu har EU en chance – og en pligt! – til at indhente det forsømte kvarte århundrede, og bidrage til at sikre stabiliteten i Nordmakedonien. Det er vigtigt at indlede forhandlinger om et fremtidigt medlemskab, så det står klart, at der ligger en gevinst og venter, hvis man står ved aftalen om navnet. Grækerne har allerede kunnet glæde sig over en gældslempelse, som blev aftalt lige efter at navnesagen havde fundet en løsning – og det ligner da en tanke, selv om alle nok vil benægte en sammenhæng.

Desværre har flere EU-lande – også Danmark – udtalt sig negativt om fremtidigt EU-medlemskab for Nordmakedonien. Det er både kortsynet og historieløst. Der er næppe nogen, som forestiller sig et hurtigt medlemskab – men det er vigtigt at starte forhandlinger. Også fordi det vil give en god anledning til at pudse de Københavns-kriterier af, som alle medlemslande skal leve op til. De demokratiske spilleregler, som er beskrevet i Københavns-kriterierne, er under pres af flere nye medlemslande – især Ungarn – og Polen – og de skal forsvares med næb og kløer. Men de skal ikke kun gælde for eventuelt fremtidige medlemmer i Vestbalkan. De skal gælde alle.

83 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Det er ikke flere lande, EU har brug for.

  Det er færre. Tyskland og Frankrig ville være rare at slippe for.

  Det ene land ledes af en slyngelkælling, det andet af en storsnudet gnom. Tilsammen er deres politik en trussel mod vort kontinent, som oversvømmes af Merkels uønskede horder sydfra..

 2. Af Kristoffer Hansen

  -

  Helt enig Niels Larsen, helt enig.

 3. Af Maria Due

  -

  Morgenavisen Jyllands-Postens lederskribent d.d. synes også at være enig med Niels Larsen om Merkel og Macron men foretrækker et urbant ordvalg. Vi er jo ikke blevet medlemmer af EU for at blive underlagt et tysk-fransk imperium, og EU/Bruxelles synes kun af navn at være i besiddelse af en leder.

  Lars Løkke Rasmussen har derimod fat i det rigtige, når han udtaler, at den uønskede indvandring vil fortsætte i generationer, og at det er åbenbart, at det kan vi ikke klare i Europa.

 4. Af Jørn Jørgensen

  -

  Jeg kommer fra et hjem klaver og har gået på danseskole så jeg ved hvad ordet PLI betyder. skal derfor opfordre til at man holder en sober tone. Det er ganske enkelt urimeligt at titulere en tysk statsleder som det er sket i denne tråd. Kun mit forhold til PLI får mig til at afstå fra at give dit indlæg det møgfald det fortjener.

 5. Af Fru.lis sørensen

  -

  Makedonien er et mærkeligt land. Fyldt med hundredvis af Alexander den store statuer, nogen i størrelsen af frihedsgudinden..Næsten. Og totalt korrupt. Jeg slap ikke med at betale et ikke eksisterende gebyr ved grænsen nogen år tilbage.

  Landet er også sammen med Albanien og Serbien, arnested for europærisk organiseret kriminalitet..

  Hvad buksemariusNiels kommentar har med emnet at gøre, ved ingen. Sådan er det med den yderste højrefløj..Hos støvringen ser man nu hans opbakning til nynazistiske nielsbukseemariusser sider på fb mv. Og kun de de mest fanatiske “duer” der, bakker op om hans hatespeach..Ægte fredsduer er frasorteret. En nynazistiskkloak derover.

 6. Af niels peter lemche

  -

  Desværre gider Uffe Ellemann ikke at monitere sine blogs, så troldene optræder alle for fuld udblæsning.

  Men enig med Jørn Jørgensen. Jeg har også gået på danseskole (i næsten tyve år) og der var klaver i hjemmet, så jeg får samme kvalmefornemmelse af Niels Larsens måde at omtale andre på. Jeg har på Støvrings blog skrevet om ham og hans meningsfæller, at de — hvis de ikke er nazister, hvad de benægter ihærdigt (det må man lade dem) — spiller kort med djævelen.

  Mht. Grækenland, så skal man vist ikke råbe “korrupt” efter landets naboer. Og hvad grækerne fik ud af Balkankrigene for 100 år siden var hele det, der idag er Nordgrækenland, som var albansk med en albansktalende befolkning. Den blev undertrykt brutalt med det sædvanlige forbud mod at tale og lære sit eget sprog. Hvis Merkel har ban ket grækerne på plads, så kom ikke at sige, at de ikke har fortjent det.

 7. Af Maria Due

  -

  Der var flygel i mit barndomshjem, og jeg arvede siden min farmors. Til mit sidste skolebal, var jeg rektors dame i menuetten, og der var flere tilskuere i en fyldt Aarhus Hal end i Det Kongelige Teater til “Elverhøj”. Drengene havde stemt om, hvem det skulle være, og jeg har stadig min selskabskjole i østersfarve helsilke, stof fra Paris og syet til mig. Jo, jeg ved godt, hvad pli er, og det er for eksempel ikke at beskylde andre for at være nazister. Den slags er både ubegavet og vulgært.

 8. Af Niels Larsen

  -

  For at stjæle lidt fra JPs leder: “…essentielt er det, at EU bliver den ægte frihandelsunion, der er blevet stillet vælgerne i udsigt, i stedet for den toldunion, som vi ulykkeligvis har i dag. Afgørende vigtigt er det også, at EU’s institutioner kommer i øjenhøjde med borgerne og dagligt beviser, at de er til for borgernes skyld og ikke omvendt. Det kan ikke understreges tydeligt nok, at det ikke er borgerne, der har skabt EUs krise.”

  og

  “Hvis de EU-skeptiske borgere skal vindes tilbage for det europæiske projekt, vil det være langt bedre, at Tyskland og Frankrig i en periode bliver lyttere i stedet for ledere.”

  jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE10717126/lyt-og-laer/

  Den vigtigste årsag til EUs krise er den tonedøvhed, som i 20 år har gjort sig gældende hos toppolitikerne. De har bevidstløst smidt milliard efter milliard efter et på forhånd dødsdømt Projekt Integration, samtidig med at de bevidstløst har ladet nye horder af integrationsresistente muslimer og afrikanere vælte ind over kontinentet – på trods af en udtalt skepsis og højlydt protest fra befolkningerne.

  Hvad blev der af demokratiet i EU-sammenhæng? Det er ikke-eksisterende.

 9. Af R. HARALD kristianSEN.

  -

  Nogle personer har igen hakket min tørretumbler, computer og telefon. igen.
  Det er Ole Frank, som er L i s b e t h, Gur, Kim Ols en, Guude, J H og venner.
  Han holder i biler udenfor.
  Intet virker.
  Og det summer i det hele.
  Politiet er ankommet. De har eksperter med.
  De virker meget beroligende.
  Poltiet siger at jeg virker klog og fornuftig. Med en IQ på mindst 267. Hakkerne når mig ikke til brystholderen siger politiet.
  Jeg fortæller dem at jeg er højt udannet og aldrig har modtaget SU.
  De har en læge med som diagnotiserer hakkerne.
  De tager hakkeren med.
  Jeg har ikke mere tid jeg skal arbejde.

 10. Af niels peter lemche

  -

  Ja ja trolden giver ikke op, selv om hans tidligere indlæg bliver fjernet. Ak ja, 28. JUNI 2018 21:32

 11. Af Niels Peter Lemch e

  -

  Hvorfor udebliver alle de morsomme indlæg om dyresex og børnesex.
  Lige før sengetid.

 12. Af Niels Peter Lemch e

  -

  Undskyld mit forvøvlede sprog.
  Jeg er jo ikke dansker.
  Jeg er plaseret i Danmark af israelske nazistiske zionister.
  Jeg fårsøer at lære dansk.
  De gar fremadd.

 13. Af Hans Monitor

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN. – 28. JUNI 2018 21:32

  Indlægget er skrevet af mestertrollen J. Hansen.
  Den anden troll, søren se n, er for snotdum til at skrive den slags. Havn kan hverken stave eller læse.

 14. Af Hans Monitor

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN. – 28. JUNI 2018 21:32

  Indlæ gget er skrevet af mestertrollen J. Hansen.
  Den anden troll, søren se n, er for snotdum til at skrive den slags. Havn kan hverken stave eller læse.

 15. Af kIm olSen

  -

  Jeg skriver kun indlæg i mit eget nævn.
  Enig med RH Kristiansen og lemche.
  Lemches danst er udmærket.
  Dyresex er dog forholdsvis nyt for mig.

 16. Af Niels Peter Læmch e

  -

  Det er næmt at se hvem der skriver indlæg.
  Jeg er profesor og skriver perfekt dansk.
  I modsætnin til trolls som rH kris tiansen.
  Støvring må kome og rydde op.
  Så gør det ikke noge at han slætter mine indlæg også.

 17. Af k vesterg

  -

  Ja, det var da nok en god nyhed til grækerne og nordmakedonerne. Men til danskerne er der vist kun dårlige nyheder. Invasionen og afrikaniseringen af Danmark skal fortsætte. Det har “man” netop besluttet på et møde i udlandet. Nedbrydningen af familieværdierne, velfærden, folkesundheden og retssikkerheden vil også fortsætte. De mange ASOCIALE former for politik vil man forstærke. “Sundhedsplatformen” og “Styrelsen for Patientsikkerhed” må gerne fremture med at påføre hundredvis af patienter og pårørende tab, lidelser og dødsfald. Se snaphanen og den korte.

 18. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Endelig en god nyhed fra Balkan” – ja muligvis. Men dit blog kommentarspor stinker langt væk af ren amatørisme . . . . eller formentlig nærmere . . . ren ligegyldighed fra Uffe Ellemann side. Luk “lortet” hvis det ikke kan gøres bedre !

 19. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  EU har hverken ret eller pligt til at forhandle medlemskab med så gennemkorrupte lande som Makedonien eller Ukraine. Tværtimod burde EU nægte at røre disse lande med en ildtang, før de kan dokumentere at have evne og vilje til demokrati.

  Formålet med optagelsesforhandlinger er alene, at de korrupte regeringsledere kan melde landet ind i angrebskoalitionen Nato uden at spørge befolkningen, om det er det, de vil – ligesom med Danmark. USA’s mest brændende ønske er vedvarende fortsat ekspansion ved hjælp af Nato

  Heldigvis greb Rusland ind og hindrede Natos anneksion af Ukraine og den dertil hørende amerikanske tilplastring med militære baser, som vi kender det fra Vesteuropa og resten af verden. Krim var utvivlsomt udset til at skulle udstyres massivt med missilbaser rettet mod Moskva.

  EU’s fornemste opgave netop nu er at forhindre yderligere amerikansk indtrængen på europæisk territorium og at presse den allerede tilstedeværende tilbage til Texas. Europa ville få det bedre uden – langt bedre – og Europa er vigtigere end USA og Nato.

 20. Af Niels Larsen

  -

  Øøøøh… Jørgen Villy…. Stalin ER død!

 21. Af niels peter lemche

  -

  Niels Larsen, måske han skulle se filmen “Stalins død”, noget af det morsomste, jeg længe har set. Putin forbød den i Rusland, så i Rusland idag er Stalin nok ikke helt død. Det er ligesom med Hitler. Der er ikke en dag, hvor der i fjernsynet på diverse history kanaler ikke er et program og Adolf og hans meriter. Den tyske film “Er ist wieder da” er genial. Hitler genopstår i 2017, og det er lidt forvirrende. Han er ret populær, især for nyhedspressen, men til sidst er der en, der skyder ham gennem hoevedet. Men det stopper ham ikke: Han genopstår straks og siger til slut: I kan ikke slippe af med mig. Jeg er inden i jeres hoved. Det er nok også sådan med russerne og Stalin.

 22. Af Fru lisbeth sørensen

  -

  Det fhv østeuropa har ikke været istand til at berige EU med socialisme. Tværtimod han man kun set højreradikal fascisme derfra. Man skal helt til demokratiets og politikens fødsel ,Grækenland, Før man finder så fornuftigt et EU land i dag. Hvis det også skal tage 5000 år for resten af EU, er der stadig lang vej. Makedonian er en af de værste.

  Østeuropærisk stalinisme-kommunisme var aldrig ægtesocialisme. Tværtimod mindet det meget om den højreradikale populisme vi ser derfra i dag. Med persondyrkelse , den stærke mand mv. Som #TrumpRussia også køre på.

 23. Af Jan Andersen

  -

  Lad os håbe for dem de aldrig bliver medlem af EU – de er sammen med de øvrige lande på balkan og østeurope, fremtidens Europa. Tyskland, Frankrig, England, Belgien er i opløsning.

  Vi får et nyt hjerntæppe gennem Europa, denne gang for at holde Vesten ude.

  Vesteuropa er under inversion, og har været det i et årti, og har dd tabt slaget om Vesteuropa. Flere og flere storbyer og hovedstæder overgår til islamisk kontrolleret styre, sjovt nok taler ingen om det, medierne er tavse.

  Tommy Robinson (UK) er symptomet på Europa er faldet, symptomet på Vesteuropa nu er fascistisk. Viser korruptionen i Vesteuropa, hvor politikere, dommere, medier er blevet bestukket/afpresset.

  TOMMY ROBINSON ud af fængslet !

 24. Af Jan Andersen

  -

  Lad os håbe for dem de aldrig bliver medlem af EU – de er sammen med de øvrige lande på balkan og østeurope, fremtidens Europa. Tyskland, Frankrig, England, Belgien er i opløsning.

  Vi får et nyt jerntæppe gennem Europa, denne gang for at holde Vesten ude.

  Vesteuropa er under inversion, og har været det i et årti, og har dd tabt slaget om Vesteuropa. Flere og flere storbyer og hovedstæder overgår til islamisk kontrolleret styre, sjovt nok taler ingen om det, medierne er tavse.

  Tommy Robinson (UK) er symptomet på Europa er faldet, symptomet på Vesteuropa nu er fascistisk. Viser korruptionen i Vesteuropa, hvor politikere, dommere, medier er blevet bestukket/afpresset.

  TOMMY ROBINSON ud af fængslet !

 25. Af Fru lisbeth sørensen

  -

  Ja, indlæggene er meget muligt skrevet af russerbotjan eller hans seksualafviger partner KO. Beklager Fru. Due. De er ikke samme person, man er i et seksualafviger forhold. Fra en der ved.. Ønsker at få nedlagt debatteen. Lemchenriet er dog stadig et seriøst bud på nogen af dem..

 26. Af Jan Andersen

  -

  Lad os håbe for dem de aldrig bliver medlem af EU – de er sammen med de øvrige lande på balkan og østeurope, fremtidens Europa. Tyskland, Frankrig, England, Belgien er i opløsning.

  Vi får et nyt jerntæppe gennem Europa, denne gang for at holde Vesten ude.

  Vesteuropa er under inversion, og har været det i et årti, og har dd tabt slaget om Vesteuropa. Flere og flere storbyer og hovedstæder overgår til islamisk kontrolleret styre, sjovt nok taler ingen om det, medierne er tavse.

  Tommy Robinson (UK) er symptomet på Europa er faldet, symptomet på Vesteuropa nu er fascistisk. Viser korruptionen i Vesteuropa, hvor politikere, dommere, medier er blevet bestukket/afpresset.

  TOMMY ROBINSON ud af fængslet !
  Censuren på medierne er et symptom på Europa nu er fascistisk – selv dette indlæg bliver censureret – fri tale er ophørt, den fri presse er ophørt. De kloge er allerede udflyttet.

 27. Af Glenn Madsen

  -

  Jeg har også gået på dansskole, jeg slap med to år.
  En enkel regel er ikke at bruge skældsord, som man ikke ville vove at sige til personen direkte.
  Det er som bekendt kun antiracisterne, som truer med og benytter vold, hvis man siger dem et par sandheder. Så hvad er der i vejen med at kalde Merkel en slyngelkælling, de er jo alle slyngler. Men ‘gnom’ er ikke godt, man skal ikke håne folk for noget, de ikke kan gøre for, skønt det undertiden er fristende.
  Det betyder nok ikke så meget om 2 mill. makedonere kommer ind. De vil også have Albanien ind og det er værre, selvom det kun er 2,8 mill.

 28. Af Fru lisbeth sørensen

  -

  NATO er på vej mod en afvikling nu. Er mit bud.

  Det er blevet en zionistisk-Amerikansk organisation. Intet under at det er indvandrerlemchenriet fra de områder, der støtter stærkest op om?
  Tværtimod skal NATO erstattes med det fælles EU militær. Med verdens bedste atomvåben-forsvar.

  I dag bruger USA-isrealitterne blot Nato som en gigantisk pengemaskine, der skaffer våbenkontrakter til dem fra NATO landene. Såvel som deres magt over EU og geopolitik magt i NATO nærområderne i mellemøsten-nordafrika mv.

  Isrealitterne elsker det, fordi de får EU borgere til at udgyde blod for dem i mellemøsten, mens de selv ligger i swimmingpool. Derfor disse bruger så meget magt pådisse i washington , EU mv. Netanyahu har lige været på warmonger turne i EU? Ni iran han ønsker at ofre EU blod til.

 29. Af Fru lisbeth sørensen

  -

  NATO er på vej mod en afvikling nu. Er mit bud.

  Det er blevet en zi..onistisk-Amerikansk organisation. Intet under at det er indvandrerlemchenriet fra de områder, der støtter stærkest op om?
  Tværtimod skal NATO erstattes med det fælles EU militær. Med verdens bedste atomvåben-forsvar.

  I dag bruger USA-isre..alitterne blot Nato som en gigantisk pengemaskine, der skaffer våb..enkontrakt.er til dem fra NATO landene. Såvel som deres magt over EU og geopolitik magt i NATO nærområderne i mellemøsten-nordafrika mv.

  Is.re…alitte..rne elsker det, fordi de får EU borgere til at udgy..de bl.o.d for dem i mellemøsten, mens de selv ligger i swimmingpool. Derfor disse bruger så meget magt pådisse i washington , EU mv. Net..anyahu har lige været på war.monger turne i EU? iran han ønsker at ofre EU blod til.

 30. Af Jan Andersen

  -

  Lad os håbe for dem de aldrig bliver medlem af EU – de er sammen med de øvrige lande på balkan og østeurope, fremtidens Europa. Tyskland, Frankrig, England, Belgien er i opløsning.

  Vi får et nyt jerntæppe gennem Europa, denne gang for at holde Vesten ude.

  Vesteuropa er under inversion, og har været det i et årti, og har dd tabt slaget om Vesteuropa. Flere og flere storbyer og hovedstæder overgår til islamisk kontrolleret styre, sjovt nok taler ingen om det, medierne er tavse.

  Tommy Robinson (UK) er symptomet på Europa er faldet, symptomet på Vesteuropa nu er fascistisk. Viser korruptionen i Vesteuropa, hvor politikere, dommere, medier er blevet bestukket/afpresset.

  TOMMY ROBINSON ud af fængslet !

  Censuren på medierne er et symptom på Europa nu er fascistisk – selv dette indlæg bliver censureret – fri tale er ophørt, den fri presse er ophørt. De kloge er allerede udflyttet.

  600.000 briter udflytte

 31. Af Fru lisbeth sørensen

  -

  En enkel regel er ikke at bruge skældsord, som man ikke ville vove at sige til personen direkte.
  Det er som bekendt kun antiracisterne, som truer med og benytter vold, hvis man siger dem et par sandheder. Så hvad er der i vejen med at kalde Merkel en slyngelkælling, ”

  Slyngelstodderen GM , er vel ikke en nogen tager seriøst? Har det jo kun i munden? Som velkendt i det yderste TrumpRussiaultrahøjre..

  Lader til at Danske danseskoler, hjem med klaver, er arnested for oplæring i det sorteste? Gik hitler også til Dans, kunne spille på klaver?

 32. Af Niels Larsen

  -

  GLENN MADSEN – 29. JUNI 2018 11:58

  Gnom går ikke så meget på makronen selv, mere på hans politiske betydning og indflydelse.

 33. Af Glenn Madsen

  -

  NIELS LARSEN – 29. juni 2018 12:51
  Ok!

 34. Af Kim Fælled

  -

  “…. Men jeg har undladt at feriere i Grækenland siden da.”

  Det er grækerne meget taknemmelige for.

 35. Af Frederik Damgaard

  -

  Grækerne har ikke noget at være stolte af her! Og i min mund vil landet altid hedde Makedonien.
  Men de skal være velkomne i EU. Det EU har brug for er flere lande, men ikke tættere integration – fred gennem frihandel. Så kom bare med Ukraine og Hviderusland som de næste.

 36. Af j.. haN::

  -

  AF FRU LISBETH SØRENS EN – 29. JUNI 2018 11:47

  Hvem der skrev det vrøvl er svært at sige.
  Men harald og lemche forsøgte også på Støvrings blog. Her blev deres indlæg slettet.
  Men de prøver vel igen.

 37. Af niels peter lemche

  -

  JH, ingen af mine indlæg er blevet slettet hos Støvring, bortset fra en mail, hvor jeg bad ham om at gribe ind over for dig, med besked, at så kunne han slette mit indlæg med, for det havde gjort sit..

  Men hvem der ikke får adgang til Støvrings blog, det er din lille bonkammerat “Sørensen”. Det ville han også få vanskeligheder med, for det kræver, at han skriver noget sammenhængende.

 38. Af Ole Frank

  -

  Hvornår går den afdankede udendørsminsiter på stand by??

  Kan læse, at den ligeså afdankede “R. Harald Kristiansen” stadigt ikke er kommet sig over, at jeg rundbarberede ham i en debat her på den proviniselle sprøjte i april, hvorfor han prøver, at desavouere min person.

 39. Af Hr. J.. h..

  -

  AF NIELS PET ER LE MCHE – 29. JUNI 2018 18:12

  Mange af dine indlæg bliver slettet lemChe .
  Især dem hvor du fornøjer dig over indlæg om børnesex. Som din bonkammerat indsætter.
  Læser din familie med Le mche?
  Kan de lide at oldefar fornøjer sig over pervers børnesex?

 40. Af Hr. J.. h..

  -

  AF NIELS PET ER LE MCHE – 29. JUNI 2018 18:12

  Mange af dine indlæg bliver slettet lemChe .
  Især dem hvor du fornøjer dig over indlæg om børnesex. Som din bonkammerat indsætter.
  Læser din familie med Le mche?
  Kan de lide, at oldefar fornøjer sig over pervers børnesex?

 41. Af Per Torbensen

  -

  Uffe Ellerman Jensen-franskmændene udtalte det klart ,Europa og dets europæiske værdier bliver fortyndet hver gang flere lande kommer til.Helt ærligt det gik for hurtigt med Grækenland ,Balkan og Østeuropa.
  Unioner kommer og går,.nationalstater genopstår og prøver på at bestå ,historiens evige hamsterhjul .Når der så kommer globalisering og fyld selv på,går det for hurtigt og ender galt,al udvikling skal helst foregå langsomt og i et roligt tempo,hvilket ikke er sket,siden 1989 for blot,at blive tæt på Vores tidsregning.
  Ellers et okay blog indlæg.

  M.v.h. Per Torbensen.

 42. Af niels peter lemche

  -

  JH, Nå er det dig, der skriver disse falske indlæg? Ja, jeg ville ikke undre mig. Nej, de trollerier når aldrig frem til Støvrings blog.

  Men tænk at nogen vil synke så dybt, at de først skriver svinerier i andres navne, og derefter håner de pågældende, hvis identitet, de har stjålet, for at deres indlæg bliver slettet.

  Min dybeste forfagt, JH

 43. Af kristian vestergaard

  -

  Udenrigspolitik kan det være interessant at følge med i. Men som regel har det langt større betydning for en selv hvad der foregår i ens eget land. Og når ens eget land begynder at blive mere og mere præget af rødfascisme, politisk råddenskab og nedbrydning af familieværdierne, økonomien, velfærden, sundhedsvæsnet og hele infrastrukturen, så behøver der ikke være langt til at man selv bliver ramt af politisk ondskab og uretfærdighed. Derfor vil man som vælger og borger gøre klogt i at følge med i hvad partierne og DR mv. foretager sig af hykleri, svigt, rævestreger og skurkestreger.

 44. Af kristian vestergaard

  -

  Det kan jo også være at man allerede selv har været ramt af systemets udskejelser. Ligesom så mange andre. Danmark har jo allerede længe været noget af en rødsocialistisk/rødfascistisk bananstat, ligesom Sverige. Se snap hanen, jp-jalving, merkels migrants hos black pigeon. Læs “Mordet på psykiatrien”, “Sundhedsplatformen (endnu en IT-skandale) koster liv”. serum-institutet foræret væk til Saudi-Arabien.

 45. Af Li s beth s ør ensen

  -

  Lemcheriet er på banen igen.
  Jen s Han sen har igen og gang på gang vist at han kan stille folk som dig op til vægs.
  Mon ikke det er derfor du forsøger at prøve på at få ham cencurert bort?
  Morgendagen er skøn og rød uden religiøse kvaksalvere som dig. Alt religion skal være forbudt.
  Tak!

 46. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  “Men hvem der ikke får adgang til Stø…vrings blog, det er din lille bonkammerat “Sør..ensen”. Det ville han også få vanskeligheder med, for det kræver, at han skriver noget sammenhængende.”

  Igen en ikke sammenhængende, ikke debatrelevant kommentar fra zio.nistisrealitten le..mchenriet, landsf..orræderen der er kendt for at møde den israel.skeefterretningstjeneste og spio nere til deres fordel, og endda før har truet med at de bliver min dø d her i avisen, som hans venner.. P E T, Hold nu øje med ham, og hans færden i Is rael mv. Hvem han mødes med, mv…

  Korrekt undertegnede får aldrig adgang der alle kommentarer hos fas ciststøvringen kræver forhåndsgodkendelse af email, og han har bekendtgjort at han aldrig vil give mig ytri ngsfrihed mere der, da han 1. ikke støtter ytr ing sfrihed, 2. ikke deler mine meninger.. Så du må tage det op med ham. Kun de sorteste som dig, og de andre hø jreradikale får ord på der. Og et par nyttige to sser på venstrefløjen der står for friindvandring, som han mener han kan bruge til at angribe hele venstrefløjen for at støtte op om der, pga. af disse.., selvom dette naturligvis er fuldstændigt falskt. Den store majoritet støtter op en stram indvandringspolitik. Man dette ønsker han ikke at vise i sin politiskeagenda..Som drejer sig om at vinde borgerligestemmer.

 47. Af R.H. Kristiansen

  -

  Kommentar klokken 21.32 den 28.06.2018 er ikke skrevet af mig, men nok skrevet af
  L i s b e t h og J. H a n s e n, som bor på to adresser, men har kun én telefon. Hvad betyder det? En og samme person.

 48. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  Kommentar ovenover 22.15 naturligvis ikke af mig. Nok en B ansat, som ser mig prøve at få indlaeg på her.. Som ligger i fiifleriet..

 49. Af J. Han sen

  -

  Ja. Så snart jeg nævner børn e sex klapper Lemche i.
  Gad vide hvorfor?

 50. Af J Hansen

  -

  Så snart man nævner pædo og børne se x klapper Lem che i.
  Gad vide hvorfor?

Kommentarer er lukket.